Až na malé výjimky je každá organizace více či méně vázána na prostory, ve kterých podniká. Samozřejmě jejich závislost je přímo úměrná formě vlastnictví těchto objektů. Organizace, které objekty vlastní nebo s nimi dokonce podnikají, k nim přistupují podstatně zodpovědněji a komplexněji než ty, které jsou v pouhém pronájmu. V každém případě však vazba na pracovní prostory/prostředí je významnou složkou každého podnikání.

Pokud s nemovitostmi přímo nepodnikáte, lze veškeré procesy, které s nimi souvisí, zařadit do tzv. podpůrných činností. Širší rodina podpůrných činností tvoří obor, který se celosvětově (i v ČR) nazývá „Facility management“. Jeho rozvoj se v posledních letech významně zrychlil a tak již od roku 2007 existuje stejnojmenný EU standard ČSN EN 15221 (dnes má již 7 dílů), a od jara tohoto roku je v platnosti i stejně nazvaný celosvětový standard ISO 41000 (dnes má 3 díly). I když nejsou obě normy identické, jsou obsahově velice blízké a liší se pouze v jednotlivostech. Postupně však ISO standard nahradí stávající EU standard.

Tento článek by měl poukázat na neefektivní řízení v oblasti „nevýznamných“ činností, které však značně snižují naši produktivitu práce. Uveďme si pár příkladů ze současné praxe asistentky vedoucího útvaru v Praze. Pokud dostane za úkol domluvit pracovní jednání na konkrétní termín v Ostravě, musí kontaktovat kolegy v Ostravě a domluvit s nimi prostory, občerstvení případně namnožení podkladů. Většinou se jedná o několik telefonátů. Na jiném úseku si musí objednat referenční vozidlo, případně jinde zamluvit ubytování a ostatní nezbytnosti. Celá její činnost může zabrat 60 minut, přičemž by ji stačilo zadat základní údaje do help-desku, v rezervaci vybrat prostory, rezervovat služební vozidlo (to vše za 5 minut) a příslušné úseky facility managementu by formou interní služby vše zařídily rychleji a efektivněji (tuto činnost vykonávají pro celou organizaci a tak jsou na ni patřičně vybaveni). Obdobně se tato asistentka nemusí stavovat na podatelně, pracovník FM služby jí poštu doručí až na pracoviště. Pokud se nemůže vzdálit z pracoviště, stačí zadat požadavek do help-desku a občerstvení jí bude podle instrukcí dopraveno až do kanceláře. Samozřejmě, že mnozí namítnou, že toto vše je v náplni asistentky, proč by to proto měli dělat jiní. Je třeba si však uvědomit, že její náplní je zpracovávat agendu jejího vedoucího a případně oddělení. Všechny výše uvedené služby však může pro všechny v organizaci vykonávat vyškolený a patřičně vybavený úsek facility managementu. Samozřejmě těchto služeb je podstatně více, o tom bude zmínka v dalším textu.

Zákon o zadávání veřejných zakázek byl napsán se záměrem sjednotit formu zadávání a minimalizovat možnost zneužití veřejné sféry pro nekalé praktiky. Záměr jistě bohulibý, ale realita není taková, jakou bychom si představovali. V tomto příspěvku se zaměříme pouze na jednu oblast veřejné a státní správy, a tou jsou služby pro tyto subjekty. Zajisté budete souhlasit se skutečností, že zadat výběrové řízení na konkrétní, jasně popsatelný produkt je podstatně snazší než na službu. V tomto příspěvku si rozebereme některá specifika zadání podpůrné služby, popíšeme si možnosti, které má při vypisování VŘ na službu komerční subjekt, a které nemá, nebo pouze velice omezeně má veřejný a státní subjekt. Současně se zmíníme kam až zašla praxe v této oblasti.

Autor tohoto příspěvku bude velice potěšen, pokud vyvolá zájem o diskuzi o této problematice a pokud se dozví o konkrétních příkladech, které vyvrátí jeho často negativní zkušenost.

 

Článek o odborné platformě RASC (Rada a akademie pro Smart Cities). Tato platforma, podporovaná některými státními a veřejnými institucemi, se zaměřuje na komplexní vnímání problematiky Smart Cities ne pouze z pohledu Smatr trchnologií, ale se zaměřením na komplexní řešení potřeb obyvatel měst a obcí.

Stále více vedoucích manažerů vnímá význam Facility managementu (obecně řízení a zajištění zázemí společnosti). Ačkoliv se dosud soustředili převážně na zajištění a chod hlavního předmětu činnosti své firmy, stále častěji si dnes uvědomují, že přibližně 80 % nákladů společnosti tvoří platy a náklady na zaměstnance. Ignorovat proto prostředí, ve kterém pracují a podporu, kterou jim jejich společnost musí poskytnout, se nevyplácí a vede k propadu firmy v konkurenčním boji.

Podkategorie