Podzimní řada otevřených odborných seminářů začala tématem „Výběrová řízení v oblasti služeb ve veřejné správě“. Toto téma je aktuální nejen z pohledu FM, ale i z pohledu celospolečenského. Záštitu nad tímto seminářem převzala poradenská společnost Hein Consulting, s.r.o. spolu s odbornou platformou RASC (Rada a akademie pro Smart Cities). 

První přednášku "Bariéry v oblasti FM služeb v zákonu o zadávání veřejných zakázek a přípravy VŘ" přednesla paní Ilona Štěpničková, která tuto oblast zajišťuje pro Ústav hematologie a krevní transfuze. Paní Štěpničková působí v našem oboru již mnoho let, prošla si různé pozice na straně klientské i poskytovatelské a tak její přednáška byla na vysoké úrovni nejen odborně, ale i z praktického hlediska. 

Druhou přednášku na téma "Problematika komplexního integrovaného FM ve veřejné správě" přednesli společně pánové Ondřej Štrup (Hein Consulting) a Pavel Nácovský (společnost Panatec), oba zstupující současně platformu RASC. Úvodem své prezentace předtavili společnosti a následně představili problematiku formy zajišťování FM ve veřejné správě. Hlavní polemika se následně orientovala na oblast možného Integrovaného zajištění FM služeb, které jsou až na malé vyjímky zajišťovány jednotlivě (tou vyjímkou je například Ministerstvo zemědělství, které se před několika lety pokusilo tuto formu implementovat a částečně se toto i podařilo).

Třetí poobědový blok "In-house versus outsourcing ve veřejné správě" přednesl pan Jiří Kraus (mistopředseda představenstva Letiště Václava Havla v Praze). Na konkrétnímpříkladě letiště demonstroval pozitiva a rizika různých forem zajištění, zejména outsourcingu a in-house formy. Jako konkrétní příklad uvedl zajištění úklidu toalet na letišti. Původní outsourcing, který probíhal přísně podle zákona o veřejných zakázkách dosahovali velice příznivých nákladů, avšak kvalita byla natolik nízká, že postupně čelili čím dál významnějšímu snižování hodnoty letiště v mezinárodních porovnáváních. Navíc museli konkrétně odpovídat na stížnosti pasažérů, což je pro každou společnost vysoce nepříjemné, zejména pro mezinárodní letiště jejich významu. Přechod do zajištění vlastním perosnálem (in-house) sice navýšil náklady, ale významně zlepšil rejting letiště v mezinárodních hodnoceních.

Po každém bloku se rozpoutala bohatá diskuze. Tentokrát se pořadatel rozhodl nezvat za předsednický stůl další odborníky a ponechal panelovou diskuzi celou přítomným účastníkům. Myslím si, že tento model se osvědčil a ža v něm budeme pokračovat i v dalších seminářích.

Odkazy v textu Vám umožní otevřít si jednotlivé prezentace. Video a foto z akce naleznete na našich stránkách v sekci Galerie, video však bylo z technických důvodů ukončeno krátce před koncem třetí přednášky. Za tento nedostatek se omlouváme.

 

„Výběrová řízení v oblasti služeb ve veřejné správě“

Logo RASC velkéOdborná platforma RASC nabízí spolupráci a společný postup odborníkům, kteří se zabývají oblastí Digitální transformace. Je platformou, nemá právní subjektivitu a existuje na základě spolupráce se svými servisními organizacemi, které zajišťují konkrétní aktivity na svůj účet.

 

RASC získal záštitu ministryně Ministerstva pro místní rozvoj a současně je pravidelným účastníkem zasedání Pracovní skupiny pro Smart Cities pod RVÚR vedenou oddělením urbánního rozvoje MMR, panem Františkem Kubešem. Toto oddělení také koordinuje národní politiku pro oblast Smart City.

 

RASC založili partneři s hlubokými znalostmi v oblastech řízení Digitální transformace na místní, regionální, národní, přeshraniční i nadnárodní úrovni a ve všech definovaných oblastech mají za sebou významné výsledky. Spolupracujeme s mnoha nejvýznamnějšími odbornými asociacemi, firmami, úřady a odborníky. Nyní za partnery, kteří organizují RASC považujeme:

-        Panatec s.r.o.; konzultační firmu pro projekty digitální transformace ve veřejné správě

-       CityOne s.r.o.; firma vydává odborný magazín o Smart City, provozuje portál www.cityone.cz, organizuje URBIS a vytváří network na národní, přeshraniční i mezinárodní odborné úrovni

-        FM Institute, s.r.o.; vzdělávací a konzultační institut se specializací na standardy řízení (veřejných) služeb typu facility management (standardy ČSN/EN 15221 a ISO 41000)

-        Eppaconsult.cz s.r.o.; konzultační firma

-        WPremium event, s. r. o.; vydavatel odborných magazínů Facility Manager a Development news

Dlouhodobě spolupracujeme s firmou TOVEK, specialistou na data a s MMR.

Vedle uvedených partnerů máme navázánu vazbu s dalšími odborníky a odbornými organizacemi, se kterými spoluracujeme.

Jaké má RASC cíle?

RASC průběžně studuje národní a regionální modely řízení Digitální transformace a jejich úspěchy. Současně vycházíme z důsledné znalosti národního prostředí souvisejícího zejména z cesty eGovernmentu v ČR. Snažíme se navrhovat vhodné cesty pro řízení a kultivaci našeho národního prostředí a získávat pro ně odbornou veřejnost.

Za efektivní vzor považujeme zejména britský model postavený na spolupráci britské vlády s odbornou platformou Future Cities Catapult. I proto nyní informujeme o našich aktivitách a nabízíme spolupráci všem odborníkům a odborným asociacím a organizacím, se kterými je spolupráce legální a udržitelná. Pokud se cítíte být odborníky v daných specializacích, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.

Jak RASC chápe obsah Smart City?

Tohle je nyní asi nejdůležitější otázka pro všechny, kteří se naučili nadužívat tento pojem 😊

RASC si uvědomuje, že lidstvo má v současné době velmi silné páky, kterými dokáže rychle měnit svět i kvalitu života na konkrétním místě. Ovládání těchto „pák“ se soustřeďuje u lidí, kterým společnost dala důvěru ve volbách a u osob, které získali silnou moc prostřednictvím ekonomické síly. RASC tedy chápe Smart City za nástroj, který pomáhá těm, kteří tyto páky ovládají, aby je používali správně ve prospěch udržitelnosti a rozvoje společnosti.

Možná jste si všimli, že jsem ani jednou nepoužil slovo jako internet, digitalizace, informatika, čip, nebo dokonce „chytrá“ popelnice, či lavička. Je to proto, že tím podstatným je definice toho, co považujeme v kvalitě života za důležité a konsenzus o cestě, jak toho dosáhnout. Potřebujeme tedy nejprve poznat stávající stav, popsat jej v datovém modelu a nastavit cíle pro konkrétní časový horizont.

Smart City jednoznačně chápeme jako oblast Digitální transformace, která je v gesci MMR, urbánního rozvoje. Všechny oblasti Digitální transformace (eGovernment, eHealth, Průmysl 4.0, …) pak respektují společný organizační a legislativní základ a existující národní služby. Mám na mysli například Datové schránky, Základní registry a podobně.

Základní problémy v realizaci Smart City z národního hlediska

Velikou současnou chybou je to, že se opakuje individualizmus i ve Smart City. Konkrétní samosprávy řeší svoje koncepce pouze pro svoje území a nerespektují legislativně dané kompetence vyplývající i z Ústavy. Tento příběh však souvisí s množstvím samospráv a s chováním krajů a ORP ve svém správním území. Také se systémy financování veřejných služeb, které vyplývají ze sdíleného modelu veřejné správy v území.

V rámci financování vidíme tři základní problémy. Prvním je podpora individuálních projektů a to tam, kde nemají opodstatnění. Druhým je pak absence transferu benefitu od příjemce benefitu k provozovateli veřejné služby. Třetím pak je legalita veřejných služeb, zejména mnohých, označovaných jako Smart.

V individuálním modelu podpory vzniku nových služeb žádají například konkurenčně o vlastní projekty pro řízení dopravy Praha a Černošice. Přesto že je zřejmé, že Smart je v tomto případě jeden systém integrovaný s dalšími službami, ke kterému se za definovaných podmínek mohou připojit i další samosprávy.

Problematika absence transferu benefitu vyplývá ze situace, kdy například systém datových schránek je tím efektivnější, čím je konkrétní organizace větší. Do určité velikosti a potřeby komunikovat s úřady je tento systém dražší a organizačně náročnější. Naopak na národní úrovni vzniká hlavní benefit. Stát však spolufinancoval pouze pořízení ICT řešení, a to ještě v případech, kdy vznikla dohoda dané obce, či příspěvkové organizace s ORP, či krajem. Někomu tedy zůstává benefit z digitalizované služby a někdo (v tomto případě ti nejslabší) na něj naopak doplácejí.

S legalitou souvisí situace, kdy stát, či zejména samosprávy, vstupují do konkurenčního prostředí a využívají prostředky z rozpočtového určení daní. Dále situace, kdy je skutečným záměrem služby finanční příjem samosprávy a je zakrýván řešením dopravních a dalších situací. V současné době nemáme nastaveny nástroje, které tyto nešvary zkoumají, identifikují a prostředí kultivují.

 

FM Institute samostatně nabízí registraci do jednotlivých odborných kurzů, které jsou jinak součástí komplexního běhu rekvalifikace Facility manažera. Tyto kurzy jsou odborně zaměřeny na jednotlivé kompetence z oblasti FM řízení. Posluchač jednotlivého kurzu obdrží studijní materiály identické s materiály, které dostávají frekventanti rekvalifikace. Na vyžádání může absolvent jednotlivého kurzu obdržet doklad o jeho absolvování.

Od podzimu 2017 FM Institute připravil možnost výběru zvýhodněného setu 5 lekcí.
V rámci 18. rekvalifikačního kurzu nabízíme zvýhodněné balíčky lekcí:

Balíček

Cena 5ti denního balíčku lekcí je 16.400 Kč (bez DPH) tj. 3.280 Kč /lekci. 

Balíček lze rozšířit o další lekce za standardní cenu 4.200 Kč/lekci (bez DPH).

Registrace:

Přihlaste se již nyní na zde nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně telefonicky na +420 602 226 403. 

V rámci registrace na první lekci označte do „Poznámky“ označení balíčku (A – F)

(při objednání balíčku „F“ doplňte i čtyři čísla označující pořadí lekcí, které objednáváte).

Nestihnete-li první lekci, nahradíte si ji v průběhu října formou Webinářového on line školení.

 

Pořadí lekce

 

                      

                                                                    Název balíčku lekcí

 

       Název lekce

Termín konání 2017

Správa prostor

Technická správa

Strategické řízení FM

Péče o FM klienty

SW podpora FM

Dle vlastního výběru

Označení balíčku

A

B

C

D

E

F

1

Definice a terminologie Facility managementu

13. 09.

x

x

x

x

x

x

2

Implementace FM do společnosti - příprava VŘ na poskytovatele služeb FM

20. 09.

x

x

x

 

x

 

3

Smluvní zajištění FM

27. 09.

x

x

x

x

x

 

4

Prostor a prostorové služby

04. 10.

x

 

 

 

 

 

5

Standardy pracoviště; Pravidla stěhování; Návrh dislokace kanceláří

11. 10.

x

 

 

 

 

 

6

„Úklid a čištění; Odpadové hospodářství“ (koná se 18. 10.)

18. 10.

 

 

 

x

 

 

7

Technická správa majetku; Údržba technologií budov; Stavební údržba

25. 10

 

x

 

 

 

 

8

FM z pohledu trvale udržitelného prostředí; Správa energií a médií

01. 11.

 

x

 

 

 

 

9

Bezpečnostní management; Problematika BOZP, PO, OŽP

08. 11.

 

 

 

x

 

 

10

Péče o uživatele objektů; Tiskové, kopírovací, poštovní a archivační služby; Dopravní služby

15. 11.

 

 

 

x

 

 

11

Plánování, projekt a implementace FM; Sledování nákladů a controlling

22. 11.

 

 

x

 

x

 

12

 Účetnictví související s FM; Rozpočtování pro FM, Řízení rizik ve FM

29. 11.

 

 

x

 

 

 

13

Řízení FM; Metodologie Lean 6 Sigma v FM

06. 12.

 

 

 

 

 

 

14

ICT podpora Facility managementu

13. 12.

 

 

 

 

x

 

15

Lidský faktor v FM

20. 12.

 

 

 

 

 

 

Další z řady seminářů se uskutečnil v pondělí 19. 6. 2017 v sále Olymp hotelu Olympik v Karlíně. Organizace semináře byla identická s předchozími, tj. tři tématické bloky vždy uvedené odbornou přednáškou s následnou diskuzí s přítomnými účastníky. Tento seminář byl opět pořádán bezplatně, a to díky sponzorské podpoře společností VSM Production, s.r.o., LIKOR, s.r.o. a WPremium event, s.r.o. 


První blok "Firemní catering“ uvedl přednáškou "Catering jako gastronomická služba z pohledu klienta" Ing. Zdeněk Čežík, konzultant managementu a podnikových procesů. Vycházel ze svých mnohaletých zkušeností manažera FM služeb ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi. Jeho přednáška uvedla diskuzi o široké paletě cateringových služeb, které může zaměstnavatel nabídnout svým zaměstnancům, i o potřebách, které musí být v souvislosti s touto službou současně zajištěny. V panelové diskuzi měl hlavní slovo převážně pan ing. Čežík se svými bohatými zkušenostmi manažera v našem předním podniku, o kterém je známo, že se o své zaměstnance příkladně stará.


Druhý blok nazvaný "Jak na prostory určené pro catering?“ zahájil stejnojmennou přednáškou Tomáš Andrejsek, předseda představenstva České rady pro šetrné budovy a současně i ředitel společnosti ELAN Interior, s.r.o. Prokázal v ní nejen schopnost úžasného přednášejícího s výborně vypracovanou přednáškou, ale současně i vysoce profesionálního znalce potřeb prostor. Jako odborník na interiérová řešení uvedl význam kvalitně pojatého návrhu i realizace prostor pro pozdější užívání. Jeho přednáška a následně i panelová diskuze se pak stočila i na problematiku kancelářských prostor, kuchyněk v kancelářích a dalších pomocných prostor. Přednáška pana Andrejska přilákala i mnoho architektů a interiéristů, kteří se zapojili do bohaté diskuze. Tento panel byl vhodně doplněn představením speciální korkové podlahoviny pro cateringové prostory, které nabízí sponzor naší akce společnost LIKOR, s.r.o. Společnost současně nabízí i prodej vysoce kvalitních portských vín, o čemž se před obědem přesvědčili účastníci ochutnávkou značky "Messias".


Po obědě uvedla třetí blok svojí přednáškou “Rizika spojená s cateringem“ Ing. Marie Ševčíková, BOZP Centrum, známá jako jedna z klíčových vyučujících v rekvalifikačních kurzech FM Institute. Jako vždy nezklamala a vyvolala v přítomných pocit, že catering je plný skrytých hrozeb a nebezpečí a že je potřeba se jim věnovat s náležitou péčí. I v následné panelové diskuzi byla hlavní osobou a posluchači ji zahrnuli různými konkrétními dotazy, které velice komplexně zodpověděla.


Nyní nás čeká prázdninová přestávka, ale již na září připravujeme další seminář. Bude opět volně přístupný, vysílaný on-line na internetu a zaznamenaný tak jako ty minulé. Téma vyhlásíme v průběhu srpna. Semináře budeme pořádat pravidelně jednou měsíčně. Vzhledem k rozsahu našeho oboru máme před sebou dostatek témat.
Záznam semináře a fotografie z akce naleznete v sekci Galerie.

Poznámka: PDF verze přednášek jsou k dispozici - otevřete je volbou názvu příslušné přednášky (linkem)

 

Předně chceme poděkovat našim sponzorům společnostem M2CBureau Veritas, Česká republika za jejich podporu.

Seminář se uskutečnil v úterý 16. 5. 2017 v Sále Olymp hotelu Olympik v Karlíně. Organizace semináře byla identická s předchozími dvěma semináři, tj. čtyři tematické bloky vždy uvedené odbornou přednáškou s následnou diskuzí s odbornými panelisty a přítomnými účastníky.


První blok „Bezpečná a efektivní komunikace ve veřejném prostoru“ uvedl stejnojmennou přednáškou RNDr. Petr Tiller, hlavní architekt odboru hlavního architekta, Ministerstva vnitra ČR. Přítomní se seznámili s riziky a možnostmi, které se postupně zavádějí v rámci tzv. eGouvermentu, jak identifikovat osoby ve veřejném prostoru, základní parametry ochrany osobních údajů a rizika, které přináší moderní trend Internetu of Things (IoT). Na vyžádání následně představil v grafické podobě částečně již fungující, částečně ještě připravovanou komplexní formu komunikace mezi jednotlivci/firmami a veřejnou správou (prostřednictvím Datových schránek, Czechpointu a eGon Service Busu). V následné panelové diskuzi doplnili RNDr. Petr Tillera pánové Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec, vedoucí legislativního úseku Úřadu pro ochranu osobních údajů a Ing. Petr Slaba ze společnosti Askon International. Diskuze se samozřejmě soustředila na obecnou komunikační bezpečnost, na ochranu osobních údajů atd.


Druhý blok o „Problematice kvalitního řízení bezpečnosti v našich organizacích“ uvedl svojí přednáškou Ing. Jaromír Průša, Prezident ASIS Česká republika. Úvodem představil asociace bezpečnostních manažerů ASIS, která obdobně jako IFMA sdružuje odborníky z oblasti bezpečnosti. Jako prezident její české pobočky pozval všechny odborníky z tohoto oboru, aby doplnili jejich řady. Dále seznámil posluchače s bezpečnostní situací v naší zemi. V následné panelové diskuzi se připojili Petr Janovský, ředitel bezpečnostní divize M2C a vedoucí bezpečnostního úseku ČSOB pan Ing. Michal Maxa, MBA. V diskuzi se rozebíralo například téma „Co nás skutečně ohrožuje“. Je naším současným největším rizikem terorismus, nebo je to zatím spíše politické téma? Nepodceňujeme ostatní oblasti bezpečnosti jakými je podcenění standardních ostrah, black out, kvalitní uplatňování prevence rizik atd.? Pan Mgr. Vít Zvánovec, vedoucí legislativního úseku Úřadu pro ochranu osobních údajů se z řad posluchačů zmínil o problému možného zneužití biometriky atd.


Po obědě uvedl třetí blok svojí přednáškou “Jaké jsou největší překážky současného zajištění kvalitních bezpečnostních služeb“ provozní ředitel M2C pan Oldřich Rutar. V jeho příspěvku přiblížil současný stav v poskytovatelských společnostech. Samozřejmě se dotknul problematiky ohodnocení ostrahových pracovníků, nároků na tyto osoby, které se vysoce zvyšují. Zejména upozornil na to, že i v případě nejlépe vybavených a vycvičených oficiálních zásahových složek (policie, hasiči atd.) je vždy v prvních minutách veškerá tíha rozhodování a organizování nejkritičtějších okamžiků na bezpečnostních pracovnících komerčních ostrah. Klienti však toto podceňují a díky snaze o minimalizaci nákladů na outsourcing neumožňují těmto společnostem dostatečně vybavit a vyškolit své pracovníky. Dotkl se technologické vybavenosti, která se stále zvyšuje, nabídl rozbor minimální ceny na jednotlivého standardního pracovníka ostrahy, která by neměla klesnout pod „režijních“ 141 Kč/hod a na závěr uvedl několik závěrů z konference ICSC z 29.11.2016 v Bruselu. V panelu se připojili Ing. Daniel Rubricius, MBA, ředitel Facility management úseku ČSOB a Ing. Ondřej Mareček, obchodní ředitel SSI. V diskuzi se prakticky rozebraly problematiky, které nastínil ve své přednášce pan Rutar. Zajímavá byla poznámka o hodinových nákladech policisty či hasiče, který se pohybuje v rozmezích 700 – 1.400 Kč/hod, což je v porovnání s dříve uvedenou částkou 141 Kč/hod ostrahového pracovníka bezpečnostní agentury problém, který je třeba na agenturní straně řešit. Bez pochopení klientů to však nebude možné zajistit.


Závěrečný čtvrtý blok na téma “Bezpečnost není pouze ostraha. Jaké další formy bezpečnosti je třeba zajistit.“ uvedl pan Tomáš Prokeš, poradce ze společnosti Bureau Veritas, Česká republika. Jeho přednáška posunula pozornost účastníků do oblasti ostatních oblastí bezpečnosti jakými je BOZP, PO, hygiena, ekologická rizika atd. Zařadil bezpečnost do celkového rámce Facility management služeb. Připravil tak pole pro následnou diskuzi, kde ho doplnili Ing. Marie Ševčíková, poradkyně a auditorka ze společnosti BOZP Centrum a pan Miloslav Moravec, Facility manažer společnosti Coca-Cola HBC. Zejména humorný přístup a dikce projevu Marie Ševčíkové zlehčila jinak velice katastrofické poznámky o stavu těchto bezpečnostních problematik v některých našich společnostech. Zejména obecné povědomí a právní znalosti zodpovědných pracovníků v některých firmách mohou být důvodem značných rizik, která by se mohly jak těmto společnostem, tak i veřejnosti značně vymstít.


Seminář byl přítomnými hodnocen velice pozitivně. Potěšitelné bylo i procento těch, kteří vydrželi až do konce semináře, což na takovýchto akcích nebývá obvyklé. Určitým zklamáním byl žalostně malý počet připojených posluchačů přes internet. Pravděpodobným důvodem je nízké povědomí o této možnosti, která umožňuje zúčastnit se plnohodnotně semináře, i když jste na svém PC a nemusíte cestovat do Prahy. Tato možnost je anoncována i pro Slovensko a pro česky a slovensky hovořící odborníky ve světě, ale zatím je využívána velice sporadicky.
Věříme, že i internetoví posluchači se připojí k našemu dalšímu semináři, který bude pojednávat o problematice Catringových služeb a FM Institute spolu se spolupracujícími asociacemi a sponzory ji uspořádá na stejném místě a ve stejném formátu v pondělí 19. 6. 2017.

Záznam semináře z akce naleznete zde a fotografii zde

Soubory ke stažení:

00_Program_semináře_Bezpečnost

01_Bezpečná a efektivní komunikace ve veřejném prostoru

02_Problematika kvalitního řízení bezpečnosti v našich organizacích

03_Jaké jsou největší překážky současného zajištění kvalitních bezpečnostních služeb

04_Bezpečnost není pouze ostraha

 

Podkategorie