Jednotlivá školení v rámci rekvalifikačního kurzu (lze objednat samostatně)

Naučte se správně vnímat prostor, jeho význam a dopad na fungování společnosti i hodnotu, kterou představuje. Poznáte požadavky formující prostorové služby i procesy, které tyto služby zahrnují. Dozvíte se, jak strategicky plánovat a řídit rozvoj prostorových potřeb i od čeho se odvíjí řízení obsazenosti nájemci v komerčních objektech. Důraz je kladen i na samotnou komerční hodnotu nemovitostí a využití jejího potenciálu.

Druhý den kurzu přináší přehled nejrůznějších konceptů kanceláří a podrobně se zabývá otázkami stavebního, technologického a interiérového projektování. Následuje krátká přednáška o základních pravidlech stěhování a relokace. Teoretická část je završena tříhodinovým workshopem, kde si v malých týmech prakticky nacvičíte dislokaci pracovišť v nové budově.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 28/02/2018 09:00
Konec 07/03/2018 17:00
Registration Start Date 31/10/2017
Termín 06/03/2018
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 7 500 Kč
7 500 Kč 9

Otázka úklidu a kvality pracovního prostředí se bezprostředně dotýká všech pracovníků Vaší společnosti. Dokážete specifikovat své požadavky na úklid? Znáte současné standardy? Orientujete se v předpisech regulujících nakládání s odpady, nebezpečnými odpady, likvidací odpadů a problematice životního prostředí (dle řady ISO 14000)?

Lektor: Mgr. Irena Bartoňová Pálková / Ing. Dana Nováková

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 14/03/2018 09:00
Konec 14/03/2018 17:00
Registration Start Date 31/10/2017
Termín 13/03/2018
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 10

Správně fungující budova je základem pro kvalitní práci každého jednotlivce. Bezproblémově fungující zařízení budovy vnímá každý jako samozřejmost, přesto optimální zajištění provozu tak samozřejmé není. Seznámíme Vás s komplexním přehledem správy a údržby budov a řízení jejich technické infrastruktury (TZB), jejího plánování a kontroly.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 21/03/2018 09:00
Konec 21/03/2018 17:00
Registration Start Date 31/10/2017
Termín 20/03/2018
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 9

Náklady na energie jsou podstatnou složkou rozpočtu každé společnosti. Ceny energií neustále rostou, jejich efektivní správa je tedy klíčem k významným úsporám. Stále aktuálnější otázkou je i princip trvalé udržitelnosti v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Kurz Vás seznámí s nejnovějšími trendy v oblasti trvale udržitelného rozvoje, dá Vám přehled o nejužívanějších systémech certifikace budov (LEED, BREEAM a další) a poskytne Vám komplexní přehled o efektivním řízení spotřeby energií a médií.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 28/03/2018 09:00
Konec 28/03/2018 17:00
Registration Start Date 31/10/2017
Termín 27/03/2018 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 10

Otázka bezpečnosti bývá podceňována do té doby, než se něco stane… Buďte na vše připraveni a získejte kompletní přehled o bezpečnostní problematice. Seznamte se s možnostmi zabezpečení vašeho majetku, lidí i know-how. Poznejte termíny a zákonné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí i sankce, které plynou z jejich nedodržení.

Lektor: Petr Janovský / Ing. Marie Ševčíková

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 04/04/2018 09:00
Konec 04/04/2018 17:00
Registration Start Date 31/10/2017
Termín 03/04/2018
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 10

Takzvané „měkké služby“ (orientované na uživatele) jsou u nás často opomíjenou složkou Facility managementu. Přitom právě na tyto služby je ve vyspělých zemích kladen nejvyšší důraz a jsou skutečnou budoucností oboru se značným potenciálem outsourcingu. Oproti „tvrdým službám“ zaměřeným na technologie totiž nekvalitní fungování „měkkých služeb“ pociťují pracovníci mnohem dříve a mnohem intenzivněji se jich dotýká. Seznámíme Vás se systémem komplexní péče o zaměstnance/uživatele budovy v oblasti „měkkých" procesů, administrativní logistiky, stravování a dopravních služeb.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 11/04/2018 09:00
Konec 11/04/2018 17:00
Registration Start Date 31/10/2017
Termín 10/04/2018 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 10

Získejte komplexní přehled o plánování, projektovém řízení a implementaci Facility managementu do společnosti. Naučte se plánovat na strategické, taktické a provozní úrovni, řídit, kontrolovat, vyhodnocovat a optimalizovat FM služby s ohledem na kontinuální rozvoj podpory klienta i na rozvoj a budoucnost FM služeb. Dále se dozvíte o úloze controllingu z pohledu FM.

Druhý den kurzu přináší přehled účetních zásad týkajících se FM služeb v rámci celého účetnictví, dále základní kurz tvorby rozpočtu pro FM služby a na závěr přehled produktů pojištění vhodných pro FM.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 18/04/2018 09:00
Konec 25/04/2018 17:00
Registration Start Date 31/10/2017
Termín 17/04/2018 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 7 500 Kč
7 500 Kč 10

Poznejte roli Facility managementu v rámci organizačního schématu společnosti, úrovně řízení FM, kompetence v kontextu řízení FM i organizaci FM úseku na straně klienta a poskytovatele. Seznamte se s problematikou organizace in/outsourcingu z hlediska řízení. Neméně zajímavou a přínosnou částí kurzu je úvod do „štíhlé“ metodiky Lean 6 Sigma a její aplikace pro potřeby FM.

Lektor: Ing. Vladimír Balach, MBA / Jan Hirsch

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 02/05/2018 09:00
Konec 02/05/2018 17:00
Registration Start Date 31/10/2017
Termín 01/05/2018 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 10

Kvalitní Facility management bez softwarové a komunikační podpory je v dnešní době zcela nemožný. Podobně jako v mnoha dalších oborech jsou i ve Facility managementu informační a komunikační technologie nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí a jejich důležitost je stále vyšší. Kurz Vám přinese komplexní přehled o možnostech ICT podpory v oblasti FM a budete schopni posoudit stávající zajištění podpory a její případné doplnění. Součástí kurzu je i prezentace nejrozšířenějších softwarových řešení u nás.

Lektor: Ing. Aleš Choutka, Ing. Ondřej Štrup + kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 09/05/2018 08:00
Konec 09/05/2018 17:00
Registration Start Date 31/10/2017
Termín 08/05/2018 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 10

Facility management jako služba cílená na lidi je především o lidech a jejich vzájemné komunikaci. Kurz Vás seznámí s ideálním osobnostním profilem Facility manažera a poskytne Vám cenné rady, jak co nejefektivněji jednat s klienty, dodavateli a úřady.

Lektor: Ing. Ondřej Štrup

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 16/05/2018 09:00
Konec 16/05/2018 13:00
Registration Start Date 31/10/2017
Termín 15/05/2018
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 2 600 Kč
2 600 Kč 10