Jednotlivá školení v rámci rekvalifikačního kurzu (lze objednat samostatně)

Poznejte roli Facility managementu v rámci organizačního schématu společnosti, úrovně řízení FM, kompetence v kontextu řízení FM i organizaci FM úseku na straně klienta a poskytovatele. Seznamte se s problematikou organizace in/outsourcingu z hlediska řízení. Neméně zajímavou a přínosnou částí kurzu je úvod do „štíhlé“ metodiky Lean 6 Sigma a její aplikace pro potřeby FM.

Lektor: Ing. Vladimír Balach, MBA / Jan Hirsch

Lektoři:

Ing. Vladimír Balach, MBA
Ing. Lucie Ryjáčková
Datum konání 02/05/2018 09:00
Konec 02/05/2018 17:00
Registration Start Date 31/10/2017
Termín 01/05/2018 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 9

Kvalitní Facility management bez softwarové a komunikační podpory je v dnešní době zcela nemožný. Podobně jako v mnoha dalších oborech jsou i ve Facility managementu informační a komunikační technologie nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí a jejich důležitost je stále vyšší. Kurz Vám přinese komplexní přehled o možnostech ICT podpory v oblasti FM a budete schopni posoudit stávající zajištění podpory a její případné doplnění. Součástí kurzu je i prezentace nejrozšířenějších softwarových řešení u nás.

Lektor: Ing. Aleš Choutka, Ing. Ondřej Štrup + kolektiv

Lektoři:

Ing. Aleš Choutka
Datum konání 09/05/2018 08:00
Konec 09/05/2018 17:00
Registration Start Date 31/10/2017
Termín 08/05/2018 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 10

Facility management jako služba cílená na lidi je především o lidech a jejich vzájemné komunikaci. Kurz Vás seznámí s ideálním osobnostním profilem Facility manažera a poskytne Vám cenné rady, jak co nejefektivněji jednat s klienty, dodavateli a úřady.

Lektor: Ing. Ondřej Štrup

Lektoři:

Ing. Zdeněk Čežík
Datum konání 16/05/2018 09:00
Konec 16/05/2018 13:00
Registration Start Date 31/10/2017
Termín 15/05/2018
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 2 600 Kč
2 600 Kč 10

První den kurzu zahrnuje kompletní seznámení se základy oboru, terminologií a definicemi. Poznáte dynamicky se rozvíjející obor, který představuje až 5% HDP, v jeho nejnovějším pojetím a v celé šíři specifikované evropským standardem). Zjistíte, co všechno je součástí podpůrných služeb pro konečné uživatele, a jaké jsou formy zajištění těchto služeb i jejich přínosy (finanční i nefinanční).

Druhý den je veden formou workshopu, kdy si v malých týmech prakticky vyzkoušíte nastavení jednotlivých procesů, postupů implementace Facility managementu a přípravu smluv a výběrového řízení na FM poskytovatele.

Tento dvoudenní kurz je se slevou. Jednotlivé dny lze zakoupit i jednotlivě-

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 12/09/2018 09:00
Konec 19/09/2018 17:00
Registration Start Date 31/03/2018
Termín 11/09/2018
Kapacita 30
Původní cena 8 000 Kč
Zvýhodněná cena 7 200 Kč (Until 15/06/2018)
8 000 Kč 30

Základy oboru facility management tj. systému řízení správy budov, majetku a podpůrných služeb ve společnosti.

Kurz zahrnuje kompletní seznámení se základy oboru, terminologií a definicemi. Poznáte dynamicky se rozvíjející obor, který představuje až 5% HDP, v jeho nejnovějším pojetím a v celé šíři specifikované evropským standardem). Zjistíte, co všechno je součástí podpůrných služeb pro konečné uživatele, a jaké jsou formy zajištění těchto služeb i jejich přínosy (finanční i nefinanční).

 

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 12/09/2018 09:00
Konec 12/09/2018 17:00
Registration Start Date 31/03/2018
Termín 11/09/2018
Kapacita 30
Původní cena 4 250 Kč
Zvýhodněná cena 3 825 Kč (Until 15/06/2018)
4 250 Kč 30

Kurz je veden formou workshopu, kdy si v malých týmech prakticky vyzkoušíte nastavení jednotlivých procesů, postupů implementace Facility managementu a přípravu smluv a výběrového řízení na FM poskytovatele

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 19/09/2018 09:00
Konec 19/09/2018 17:00
Registration Start Date 31/03/2018
Termín 18/09/2018
Kapacita 30
Původní cena 4 250 Kč
Zvýhodněná cena 3 825 Kč (Until 15/06/2018)
4 250 Kč 30

Nepodceňujete smluvní zajištění podpůrných služeb? Řídíte přípravu těchto smluv Vy, anebo toto ponecháváte na „odborném“ doporučení poskytovatele? Využíváte přínosů sdružených dodávek? Je pro Vás jediným hlediskem minimální cena, nebo vnímáte i význam kvality a její nepřímý finanční efekt? Máte rizika interních služeb pod kontrolou a vědomě je řídíte?

Kurz Vás seznámí s různými formami smluv a smluvních vztahů v oblasti FM. Dozvíte se, jak posoudit interní či externí zajištění, jak připravit outsourcing, jak připravovat FM smlouvy specifikované evropským standardem. V rámci výuky se současně seznámíte s možností implementace EU standardu do našeho právního prostředí.

Lektor: Mgr. Lucie Ivančová

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 26/09/2018 09:00
Konec 26/09/2018 17:00
Registration Start Date 31/03/2018
Termín 25/09/2018 19:00
Kapacita 30
Původní cena 4 250 Kč
Zvýhodněná cena 3 825 Kč (Until 15/06/2018)
4 250 Kč 30