Definice a terminologie Facility managementu; Implementace FM do společnosti - WORKSHOP (2 dny)

První den kurzu zahrnuje kompletní seznámení se základy oboru, terminologií a definicemi. Poznáte dynamicky se rozvíjející obor, který představuje až 5% HDP, v jeho nejnovějším pojetím a v celé šíři specifikované evropským standardem). Zjistíte, co všechno je součástí podpůrných služeb pro konečné uživatele, a jaké jsou formy zajištění těchto služeb i jejich přínosy (finanční i nefinanční).

Druhý den je veden formou workshopu, kdy si v malých týmech prakticky vyzkoušíte nastavení jednotlivých procesů, postupů implementace Facility managementu a přípravu smluv a výběrového řízení na FM poskytovatele.

Obsah kurzu:

Definice a terminologie Facility Managementu

 • Základy oboru Facility Management
 • EU standard ČSN EN 15221 a související standardy
 • Úvod do sedmi dílů ČSN EN 15221 a připravovaného ISO standardu
 • Definice a termíny v oboru FM
 • Související obory (Asset management, Property managemment, Real Estate management atd.)
 • Základy řízení a implementace FM
 • Přínosy a možnosti využití FM pro společnosti
 • Měření výkonu a kvality služeb

Implementace FM do společnosti - workshop

 • Facility Management - základní činnosti/podpůrné činnosti/hranice mezi nimi
 • Posouzení situace ve společnosti z pohledu FM podpory
 • Přehled FM služeb zajišťovaných ve společnosti (podle standardu ČSN EN 15221-4)
 • Fáze procesu, popis procesů, specifikace služby na vstupu/na výstupu (procesní list)
 • Hodnocení kvality - stanovení KPI/CPI
 • Příprava výběrového řízení na FM poskytovatele

Absolvování kurzu pomůže účastníkovi orientovat se v oblasti:

 •  základního členění oboru Facility management
 • evropského standardu ČSN EN 15 221
 • forem zajištění podpůrných služeb, jejich výhod a nevýhod
 • rámcového nastavení procesů a jejich řízení
 • možných přínosů Facility managementu

Absolvent kurzu umožní své společnosti:

 • Posoudit aktuální situaci zajištění podpůrných služeb ve společnosti
 • Poznat nejnovější přístupy a řešení na trhu

Lektor:

Ing. Ondřej Štrup (bližší informace pod záložkou "LEKTOŘI").

Lektoři:

Kolektiv

Podrobnosti k události

Datum konání 07/02/2018 09:00
Konec 14/02/2018 17:00
Registration Start Date 31/10/2017
Kapacita 10
Termín 06/02/2018 22:00
Cena pro jednotlivce 7 500 Kč
Místo konání
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
U Sluncové 14
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.
7 500 Kč 6