ICT podpora Facility managementu (1 den)

Kvalitní Facility management bez softwarové a komunikační podpory je v dnešní době zcela nemožný. Podobně jako v mnoha dalších oborech jsou i ve Facility managementu informační a komunikační technologie nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí a jejich důležitost je stále vyšší. Kurz Vám přinese komplexní přehled o možnostech ICT podpory v oblasti FM a budete schopni posoudit stávající zajištění podpory a její případné doplnění. Součástí kurzu je i prezentace nejrozšířenějších softwarových řešení u nás.

Obsah kurzu:

 • Terminologie
 • Postup implementace - jednotlivé fáze
 • Model ICT podpory, dispečinku
 • Technické řešení + provoz aplikace
 • Praktické ukázky komerčních aplikací

Absolvování kurzu pomůže účastníkovi orientovat se v oblasti:

 • Posouzení stávající ICT podpory
 • Návrhu na obnovu/doplnění ICT podpory
 • Výběru vhodných komponent ICT podpory (moduly)
 • Specifikace skutečných potřeb společnosti v ICT (FM)
 • Přípravy podkladů pro výběrové řízení
 • Řízení implementace ICT

Absolvent kurzu umožní své společnosti:

 • Nalezení možných úspor při implementaci SW podpory, případně zajištění efektivnějšího nastavení SW podpory 

Lektor:

Ing. Aleš Choutka, Ing. Ondřej Štrup + kolektiv
(bližší informace pod záložkou "LEKTOŘI").

Lektoři:

Ing. Aleš Choutka

Podrobnosti k události

Datum konání 09/05/2018 08:00
Konec 09/05/2018 17:00
Registration Start Date 31/10/2017
Kapacita 30
Termín 08/05/2018 19:00
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
Místo konání
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
U Sluncové 14
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.
4 250 Kč 30