Specializované kurzy

Dne 3. 3. 2018 byla oficiálně potvrzena platnost nové ISO 41001 "Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k použití". Tato celosvětová norma sjednocuje systémy řízení správy majetku a podpůrných služeb ve všech typech společností (veřejných i komerčních). Jednodenní kurz seznámí účastníky s celou normou, poukáže na případné drobné odchylky od dosud platné ČSN EN 15221. Tato norma přináší systémový pohled do oblasti řízení společností, která byla zatím vnímána pouze okrajově.

Tato norma je koncipována jako podklad pro auditování systému řízení ve společnostech (obdobně jako ISO 9000, ISO 14000 atd.). Účastníci tohoto kurzu se proto mohou seznámit již dnes s principy, které budou v blízké době uplatňovány ve formě auditu systému řízení podpůrných služeb a správy majetku v jejich společnostech.

Cena pro zahraniční účastníky je 320 €.

Lektorem kurzu je ing. Ondřej Štrup, který zastupoval ČR v přípravě této normy v komisi ISO/TC 267 (zastupuje ČR i v EU komisích CEN/TC 348 normy EN 15221). Seznámíte se tak nejen s obsahem, ale zejména s účely, které jsou v jednotlivých významech zapracovány.

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup IFMA Fellow, Mgr. Pavla Jasná

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 16/07/2019 09:00
Konec 17/07/2019 17:00
Registration Start Date 16/06/2019
Termín 16/07/2019 22:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 30

Kurz je koncipován jako dvoudenní. První den kurzu je věnován úvodu do provozování zařízení techniky provozu staveb. Účastníci se seznámí zejména s charakteristikami jednotlivých provozních souborů.

Druhý den kurzu se zaměří na základy údržby a provozu zařízení rozvodu vzduchu (VZT) a vytápění budov,  ochlazování budov a souborů MaR.

V průběhu kurzu bude dán široký prostor pro dotazy posluchačů a řešení konkrétních otázek a problémů.

Posluchači celého běhu kurzu obdrží jako prémii Odborná skripta Ing. Jiřího Frýby k dané problematice (260 stran).

Pro koho je kurz určen:

  • provozní vedoucí technologické údržby
  • manažeři zodpovědní za provoz technologií budov
  • technici údržby
  • facility manažeři zodovědní za provoz areálů/objektů

 

Lektor kurzu:

Ing. Jiří Frýba

Lektor v oblasti techniky prostředí budov

 

Podrobnosti ke stažení.

Lektoři:

Ing. Jiří Frýba
Datum konání 24/09/2019 09:00
Konec 25/09/2019 17:00
Registration Start Date 20/05/2019
Termín 24/09/2019 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 12 000 Kč
12 000 Kč 30