Od 26. běhu rekvalifikace facility manažerů nabízí FM Institute možnost připojení se k jednotlivým seminářům i virtuální formou prostřednictvím MS Teams. V praxi to znamená, že posluchači rekvalifikace, kteří mají v souladu s akreditací MŠMT povinnou prezenční výuku mohou být doplněni dalšími posluchači jak prezenčně přímou účastí na výuce v posluchárně, tak i připojením se ze svých PC doma či na pracovišti prostřednictvím MS Teams. Registraci lze realizovat na www.fminstitute.cz na záložce Vzdělávání/Semináře, resp. Vzdělávání/Webináře.

První seminář touto formou proběhl ve středu 29. 9. 2021 a zúčastnilo se ho 14 posluchačů v sále a 6 účastníků připojených formou webináře. V tomto případě byli všichni ze Slovenska, nejvzdálenější účastník se připojil z Košic. Tento formát umožnil užší spolupráci sesterských společností FM Institute v ČR a FM Institute Slovakia.

Připojení prostřednictvím MS Teams nepřicházejí virtuální účastníci o žádnou z možností komunikovat s lektory či s prezenčními účastníky. Jakýkoliv dotaz vzdáleného posluchače slyší z reprosoustav všichni v sále, a naopak pomocí mikrofonů, které používají i účastníci v posluchárně slyší dotazy i ti, kdo jsou virtuálně připojeni. Díky kameře jsou navíc vtaženi do sálu a mohou sledovat výklad přednášejícího, případně i diskusi v posluchárně.

Věříme, že kromě negativ pandemického období jsme nalezli i pozitiva ve schopnosti kvalitněji využívat virtuální formy komunikace. Nyní nastává období, kdy můžeme každý zvolit formu účasti, která nám nejvíc vyhovuje. Věříme, že zejména těm, kteří to mají do Prahy daleko, nabídne FM Institute možnost účasti na seminářích, které doposud byly obtížně dosažitelné.