Když v roce 1991 skončilo funkční období předsedkyně představenstva asociace IFMA Christine (Neldon) Tobinové, byla požádána, aby vedla výbor, jehož úkolem bylo najít způsob, jak ocenit a současně povzbudit pokračující zapojení členů IFMA. Nejaktivnější a průkopnické členy – mnohostranné lídry, kteří dobrovolně věnovali svůj čas a odborné znalosti jako učitelé, autoři, řečníci, mentoři a poradci ostatním profesionálům v odvětví facility managementu.

“Podívali jsme se na to, co dělají jiné organizace, abychom rozpoznali jednotlivce, kteří významně přispěli a dlouhodobě se zavázali svým sdružením a odvětvím,” řekla Tobin”. Zjistili jsme, že programy Fellowship mají velkou prestiž, nejenže uctívají předchozí léta služby a úspěchy člověka, ale také podporují pokračování osvědčeného vůdce. Poradenství a aktivní úsilí o dosažení cílů organizace a obohacení životů těch, které zastupuje.” V roce 1992 udělila asociace titul IFMA Fellow založený na sedmi pilířích profese facility managementu, bez jejichž obětavosti, vize a tvrdé práce, by ani IFMA, ani dnešní globální FM průmysl neexistoval. V roce 1979 Herman Millerův Institut facility managementu vyslal Davida L. Armstronga, člena IFMA, do mnoha významných amerických společností, aby vzdělával profesionály, kteří nevěděli, že jsou facility manažeři. Představil model lidí, míst a procesů (3P), a ukázal, jak se každý může zapojit, aby spolu vytvořili obor facility management. Pokračoval v propagaci oboru a po mnoho let instruoval jednotlivce a podniky. V květnu 1980 uspořádal první IFMA prezident George W. Graves, IFMA Fellow ve své kanceláři v Houstonu v Texasu v USA setkání, s cílem prodiskutovat rozšíření asociace. Jakmile se pozvaní posadili kolem konferenčního stolu, zamkl dveře a řekl: “Nikdo neodejde, dokud to neuděláme.”  On a jeho žena Joan byli neúnavnými příznivci IFMA až do své smrti v roce 2015. První mezinárodní člen IFMA James W. Chambers, IFMA Fellow vytvořil v roce 1982 první mezinárodní pobočku v Torontu v Kanadě, která nejen rozšířila povědomí o FM, ale také přiměla National Facility Management asociaci (NFMA) ke změně svého názvu na International Facility Management Association (IFMA). Chambers byl nápomocen při organizaci první mezinárodní konference a výstavy IFMA, která se konala v Torontu. Redaktorka časopisu Facilities and Design Management Anne Fallucchi, IFMA Fellow přispěla inteligentními a podnětnými články o oboru a stala se významným mezinárodním hlasem FM oboru. V době, kdy v oboru dominovali muži, byla Falluchi průkopnickou členkou správní rady IFMA (1984) a byla první ženskou členkou IFMA Fellow. Jakub M. Hickey, CFM, IFMA Fellow pomohl vytvořit IFMA sponzorství a každoroční výstavu, čímž získal finanční prostředky potřebné k náboru IFMA zaměstnanců na plný úvazek. Vzdělával své zákazníky a další dodavatele o hodnotě facility managementu. S jeho povzbuzením další společnosti vysílaly své odborníky, aby se stali členy místních poboček. Dlouholetí aktivní členové představenstva a též IFMA prezidenti, Edmond P. Rondeau, AIA, CFM, IFMA Fellow a David G. Cotts, P.E., CFM, IFMA Fellow byli úspěšnými pedagogovy, kteří významně přispěli prvním vzdělávacím programům IFMA, byli plodní spisovatelé, jsou spoluautory knih o facility managementu, včetně jejich knihy z roku 2004, “The Facility Manager’s Guide to Finance and Budgeting”, která se dodnes používá jako učebnice v mnoha univerzitách v USA. Cotts vyučoval na Univerzitě George Masona a Rondeau byl v roce 1990 prvním předsedou správní rady nadace IFMA. “Dopad těchto jedinců nelze shrnout do jediného odstavce. Každý z nich věnoval roky oddané služby, výjimečně přispěl k FM profesi a založil asociaci, která vede a podporuje její pokrok” řekl Tobin.

Zdroj: WWW.IFMA.ORG/FMJ | LISTOPAD/PROSINEC 2021 STRANA 108