FM Institute navázal užší spolupráci se společností Sousedé.cz, která provozuje stejnojmený web zaměřený na podporu výborů SVJ, správců, správcovských firem a vlastníků bytových jednotek. Tato oblast je v ČR ve facility management profesi zatím podceňována. Jedná se o sice obsahově méně komplikovanou oblast, avšak svým rozsahem a zejména mezilidskými vztahy značně významnou skupinou služeb. Na Slovensku je správa bytů a bytových domů vázanou odborností s povinností certifikace správců či správcovských firem. V ČR v této oblasti působí dlouhodoběji asociace ARK, přesto je stále co dohánět. Věříme, že spolu se Sousedi.cz a zejména s její jednatelkou paní Zlatou Botero Vaškovou nalezneme formu, jak rozšířit vzdělávací podporu v této oblasti.