Velice často se setkávám s nepochopením rozdílu mezi těmito dvěma výrazy. Správa majetku (případně budov) je významnou součástí facility managementu (s oblibou tuto oblast představuji jako „kořeny“, ze kterých facility management vyrůstá). Součástí správy může být i optimalizace využití prostor, efektivní správa nemovitostí, optimalizace portfolia nemovitostí, technologická a stavební údržba budov a areálů, optimalizace využívání energií a médií, odpadové hospodářství, úklidy a čištění, údržba. Tyto služby se starají o infrastrukturu (vlastní funkčnost budov a areálů), proto se zařazují do tzv. infrastrukturálních služeb facility managementu.

Budovy a areály však slouží lidem, proto se facility management zaměřil na přínosy pro uživatele těchto prostor a sleduje funkčnost, užitečnost a bezpečnost z jejich pohledu. Navíc však facility management řídí i služby, které těmto lidem přímo zajišťují podporu k výkonu jejich poslání. Jedná se o velice širokou paletu služeb, ze kterých jmenujme alespoň bezpečnost majetku, osob a informací, stravování, recepční služby, sekretářské služby, tlumočnické služby, pořádání akcí, rezervace zasedacích místností, mobilitu, autoparky, dopravní služby, parkovací služby, stěhování, dokumentační a tiskové služby, interní poštu a doručovací služby, archivace a mnohé jiné podpůrné služby.  

Řízení facility managementu je tedy výrazně komplikovanější než správa majetku (čímž nijak nepodceňuji význam tohoto dílčího oboru). Z uvedeného důvodu vzniklo na světě mnoho kateder facility managementu na vysokých školách a univerzitách. U nás je tento obor však značně podceněn. Proto se společnost FM Institute snaží alespoň částečně nahradit nedostatek vzdělávání v tomto oboru u nás a na Slovensku (www.fmi.sk) a již od roku 2008 nabízí vždy jarní a podzimní běh rekvalifikace facility manažerů. Nyní je ten pravý čas využít slevy a registrovat se na podzimní běh, který lze absolvovat jak prezenčně, tak i virtuálně v prostředí MS Teams. Jedná se o jediné státem akreditované vzdělávání facility manažerů v ČR. Bližší informace získáte na https://www.fminstitute.cz/.