V prípade zrušenia záväzne potvrdenej prihlášky v období 15 až 30 dní pred plánovaným termínom školenia sa bude objednávateľovi účtovať storno poplatok vo výške 50% potvrdenej ceny za školenie.

3. Storno menej ako 15 dní až 7 dní pred plánovaným termínom školenia

V prípade zrušenia záväzne potvrdenej prihlášky v období menej ako 15 dní pred plánovaným termínom školenia sa bude objednávateľovi účtovať storno poplatok vo výške 80% potvrdenej ceny za školenie.

4. Storno menej ako 7 dní pred plánovaným termínom školenia
V prípade zrušenia záväzne potvrdenej objednávky menej ako 7 dní pred plánovaným termínom školenia sa bude objednávateľovi účtovať potvrdená cena za školenie v plnej výške.
Storno musí byť vždy vykonané písomnou formou.

5. Zmena v objednávke
Ak zo strany objednávateľa dôjde k zmene prihláseného účastníka na školenie, takáto zmena bude vykonaná bez poplatkov.

6. Zrušenie termínu školenia
Ak dôjde k zrušeniu školenia z dôvodov na strane školiteľa (spoločnosti FM Institute Slovakia s.r.o.), bude objednávateľom vrátených 100% už uhradených poplatkov v prípade ak sa s objednávateľom nedohodnú na náhradom termíne školenia, ktorý si potvrdia. Medzi dôvody na strane školiteľa sa počíta najmä zrušenie termínu v prípade, že počet prihlásených účastníkov nedosiahne stanovený minimálny počet (minimálne 5 prihlásených osôb). Za zrušenie termínu školenia sa nepovažuje dohodnutý náhradný termín školenia.