Váš košík je prázdny.

Vrátit se do obchodu

Historie IFMA CZ rok 2000
očima zakladatele pobočky v ČR

Jedním z nejkontroverznějších témat prvních schůzek byla diskuze, zda název „facility management“ překládat do češtiny, či je lépe ponechat anglický originál. Rozhodnutí, že ponecháme jednotné mezinárodní označení oboru otevřelo cestu pro postupnou proměnu obsahu oboru (od správy budov k současné komplexní integraci podpůrných služeb), na druhou stranu to však také znamenalo, že veřejnost dodnes náš obor vnímá velice mlhavě a v podstatě neví, co to facility management je.

Založení neziskové asociace IFMA CZ narazilo na “úředního šimla”. Ministerstvo vnitra žádalo stále další a další vysvětlení, protože nerozumělo ani názvu a vlastně ani obsahu oboru. V té době panavaly obavy, že nově založené neziskové organizace budou sloužit jako “pračky špinavých peněz”, a tak nám úředníci stále nevěřili, že se jedná o regulérní profesi. Je úsměvné, že založení naší asociace nakonec dopomohla drobná náhoda. Naše žádost o registraci zrovna ležela na stohu žádostí, když se nad ní sešla pracovnice pověřená schvalováním těchto žádostí a současně i přítel referentky, která tyto žádosti připravovala ke schvalování. Všimnul si výrazu “facility management” a protože dříve působil v zahraničí reagoval zcela spontálně, že tento obor se ve vyspělých zemích rychle rozvíjí. Na základě tohoto náhodné vyjádření byla naše žádost nakonec odsouhlasena a tak jsme mohli svolat první valnou hromadu na konec dubna 2000.

Prezentace o základních informacích o IFMA v roce 2000.

Dále opět přepisuji dochované doklady. Fotografie z roku 2000 naleznete zde.

30. 3. 2000

Založení pobočky v BoDi klibu v Hradešínské ulici, Praha 3

Zápis z oficiální zakládající schůze IFMA CZ

konané dne 30.3.2000

Zahájení

Všechny přítomné přivítal Ing. Ondřej Štrup a seznámil je s programem schůze. Jako host večera se zúčastnila Helen van Oers z evropské centrály IFMA.

Úvodní přednáška

V úvodní přednášce seznámil Ing. Ondřej Štrup přítomné s aktuálním stavem v  procesu zakládání IFMA CZ. IFMA CZ je oficiálně zaregistrovaná  na MV ČR jako občanské sdružení podle zákona č.83/90 Sb. o sdružování občanů pod registračním číslem VS/1-1/42 845/00-R ze dne 11.2.2000. Bylo nám přiděleno IČO  70802718.

 Volby představenstva a dozorčí rady

V další části večera proběhly volby představenstva a dozorčí rady IFMA CZ. Členové IFMA CZ souhlasili s návrhem přípravného výboru na spojení funkcí tajemníka a pokladníka. Na jednotlivé funkce kandidovali:

prezident:  Ing. Ondřej Štrup
viceprezident:  Ing. Petr Mareček
tajemník/pokladník: Ing. Milan Hampl
člen představenstva: Ing. Michael Viereckl

dozorčí rada: Ing. Jaromír Kasal, Doc.Ing. Miloš Kvasnička CSc., Jan Kotalík

Všichni kandidáti se krátce představili. Volby proběhly tajným způsobem a v okamžiku hlasování bylo přítomno 9 členů. Sčítací komise ve složení Ing. Vladimír Svoboda, Kristyna  Zemková, Jan Kotalík poté předložila výsledky voleb. Na dvouleté období byli v souladu se stanovami zvoleni:

prezident:  Ing. Ondřej Štrup
viceprezident: Ing. Petr Mareček
tajemník/pokladník: Ing. Milan Hampl
člen představenstva: Ing. Michael Viereckl

dozorčí rada: Ing. Jaromír Kasal (předseda), Doc.Ing. Miloš Kvasnička CSc., Jan Kotalík

IFMA European Bureau

Příspěvek Helen van Oers k administrativním otázkám IFMA

Diskuze

  • benchmarking – celosvětová akce IFMA
  • spozoring – předání vzorových smluv o reklamě
  • zájem členů o sekce
  • souhlas s uveřejněním kontaktu na www
  • nabídka prostor pro aktivity IFMA CZ v ulici Ke Koulce 2
  • směřování IFMA CZ

Závěry

  • představenstvo IFMA CZ se sejde dne 3.4.2000 a probere otázky dalšího rozvoje

Dne 31.3.2000

Zapsal: Ing. Petr Mareček

Seznam členů IFMA CZ:

Ing. Ondřej Fukal (OK I.N. s.r.o.)
 Ing. Milan Hampl (IKA DATA s.r.o.)
Ing. Václav Hokeš (OK I.N. s.r.o.)
 Ing. Jaromír Kasal (ZČE a.s.)
Jan Kotalík (student ČVUT FSV)
Doc.Ing. Miloš Kvasnička, CSc. (MÚVS)
Ing. Petr Mareček (Nemetschek s.r.o.)
 Ing. Vladimír Svoboda (Interplan CZ s.r.o.)
Ing. Ondřej Štrup (Nemetschek s.r.o.)
Ing. Michael Viereckl (CDV Inc.)
 Marie Vondrušková (EPM s.r.o.)
Kristyna Zemková (studentka UK)
RNDr. Josef Židů, CSc. (FNHK) 

16. 6. 2000

Konferenční centrum, Glasgow, Velká Britanie

Oficiálně byla naše pobočka IFMA CZ představena celosvětové veřejnosti na konferenci WWE 2000 v Glasgow. Dne 16. 6. 2000 jsem jménem naší pobočky převzal od prezidenta a předsedy představenstvy IFMA oficiální plaketu a dekret o začlenění IFMA CZ do celosvětové sítě poboček IFMA. Stali jsme se tak první postkomunistickou zemí, která se do asociace začlenila. Od prvních okamžiků jsme byli jednou z nejaktivnějších zahraničních poboček, a tak spolu s krásou našeho hlavního města i to napomohlo, že se v Praze konaly dvě výroční celosvětové konference WWE 2003 a EFMC 2013.

Zleva: Dennis Longworth, CFM – President IFMA, Ondřej Štrup – President IFMA CZ a Vance Hilbers, CFM – Chairman IFMA

27. 11. 2000

Muzeum Škoda Auto, Mladá Boleslav

Jednou z prvních větších akcí byl seminář „Buildings for people“. Který byl uspořádán v Automobilce Škoda Mladá Boleslav dne 27. 11. 2000, konkrétně v Muzeu Škoda Mladá Boleslav. Hlavními řečníky byli dva renomovaní architekti Santa Raymond a Roger Cunliffe, autoři publikace „Future offices“. Seminář doprovodil velice zajímavý program, který připravil pan Ing. Zdeněk Čežík, jeden ze zakladatelů IFMA CZ a prvních členů představenstva asociace. V rámci programu byly představeny zcela nové prostory klientského centra a součástí byla i komentovaná prohlídka automobilového muzea.