Váš košík je prázdny.

Vrátit se do obchodu

Historie IFMA CZ rok 2001
očima zakladatele pobočky v ČR

Rok 2001 se stal prvním rokem, kdy začala série výročních konferencí „Týden Facility Managementu v Praze“. Dovětek v Praze se později zrušil, avšak tradice TFM přečkala dodnes. Než se však tato konference poprvé konala, předcházely jí ještě další akce (jsou zde podrobněji uvedeny pro představu, jak se naše asociace „rozjížděla“).

Zachované fotografie z akcí roku 2001 najdete zde.

21. ledna 2001

Kanceláře společnosti Aacentury v „Tančícím domě“, Praha 2

V rámci členské schůzky byla zorganizována prohlídka kanceláří společnosti Aacentury v „Tančícím domě“. Pan Hájek, který se účastnil celého budování kanceláří přiblížil moderní řešení s použitím moderních prvků kanceláří (share workplace, hot desks atd.). Následovala členská schůzka, na které vystoupili vzácní hosté Walter Moslener, CFM (IFMA Německo) a Albert Schmidt (Phare – Belgie).

29. 3. 2001

Česká Národní Banka (ČNB), sál Plodinové burzy

Asociace IFMA CZ se aktivně zúčastnila i jedné mimořádné akce člena naší asociace Ing. Václava Albrechta z ČNB. Dne 29. 3. 2001 uspořádala ČNB mezinárodní setkání facility manažerů Evropských centrálních bank. Čestné vedení převzal viceguvernér Luděk Niedermayer, moderoval Ondřej Štrup. Celá akce se konala v zasedacím sále ČNB, bývalé plodinové burze a dle ohlasů zástupců více než deseti Evropských centrálních bank měla výborný ohlas. IFMA CZ se tak poprvé aktivně zviditelnila i v zahraničí.

29. dubna 2001

Česká Národní Banka (ČNB)

Členská schůzka začala prohlídkou nově zrekonstruovaných prostor České Národní Banky (ČNB), kterou zorganizoval pan Václav Albrecht. Následovala schůzka zaměřená na facility management v bankovním sektoru. Vlastní diskusi předcházela volba nového představenstva po odstoupení dvou členů (Petra Marečka a Milana Hampla).

Nové představenstvo bylo doplněno o:

Michala Viereckla (Vicepresident),
Lucie Ryjáčkovou (tajemnice),
Petra Přikryla (pokladník)
Zdeněka Čežíka, Miroslava Střihavku a Václava Albrechta (členové představenstva).

24. května 2001

Hotelu Duo, Teplická 492. Praha 9

Na setkání v hotelu Duo došlo k setkání představenstva se sponzory asociace. Na následné schůzce bylo vyhlášeno nové moto IFMA CZ „Stát se vedoucí a výběrovou asociací facility management odborníků v České republice“.                 

Prezentace

13. září 2001

Skladový areál společnosti Český Telekom v Rudné u Prahy

Miroslav Střihavka z Českého Telekomu uspořádal pro členy velice zajímavou prohlídku skladového areálu společnosti v Rudné u Prahy. Prohlídka byla zaměřena na logistickou podporu společnosti a s tím souvisejícím dalším profesím. Na tuto exkurzi přímo navazovala krátká diskuse, která byla přípravou na samostatný tematický večer.

4. října 2001

Školící středisko IFMA CZ, Ke Koulce 5, Praha 5

Tematický večer navazující na exkurzi byl uspořádán v prostorách školícího střediska IFMA CZ. Miroslav Střihavka navázal na exkurzi a doplnil komplexní přehled organizace facility management procesů v Českém Telekomu. V navazující diskusi zodpověděl mnoho dotazů přítomných členů IFMA CZ.

30. – 31. 10. 2001 – 1. konference Týden facility managementu v Praze

Česká Národní Banka (ČNB), sál Plodinové burzy

Ve dnech 30. – 31. 10. 2001 se konala v konferenčních prostorách Plodinové burzy ČNB první konference „Týden Facility Managementu v Praze“. Konferenci otevřela svým vystoupením Jeho Excelence Rimiro Ciprian, velvyslanec Evropské unie v ČR. Čestným hostem konference byl prezident IFMA Dennis L. Longworth, CFM (USA), záštitu převzal pan Ing. arch. Jan Kasl, primátor hl. města Prahy a hlavním partnerem byla společnost Triton Management Consultancy. Motto konference bylo „Soustřeďte se na hlavní předmět podnikání, podpůrné činnosti se vyplatí řídit efektivně“. Dennis L. Longworth přednesl přednášku „Hunting With The Big Dogs“ o megaoutsourcingu v USA. Jako zahraniční přednášející dále vystoupili Gea Everards (Twynstra Gudde – Holandsko), Alan Jordan (The College of Estate Management, Berkshire, GB) a Jan Bengtsson (Göeterborg Energi, Švédsko). Z našich přednášejících zmiňme například JUDr. Michala Jelínka, Ing. Michala Viereckla, a Ing. Miroslava Střihavku. Konferenci navštívilo 102 posluchačů.

Zde je možno zhlédnout základní informace a program celé konference.

Druhý den byl uspořádán i první společenský večer spojený s tiskovou konferencí. Akce se konala v Anežském klášteře a měla velice oficiální a důstojný průběh. Na tiskové konferenci byly zastoupeny přední deníky a novináři z ČST s kamerami. Tento večer se konalo i vyhlášení prvních FM Awards:

Nominováni byli:

Na FM projekt roku:

Accenture – kanceláře Accenture – Tančící dům
Gradus Praha s.r.o. – Kancelářské prostory firmy Logica
Komerční banka, a.s. – Restrukturalizace podpůrných služeb
Tesla Sezam, a.s. – Vybudování podpůrných proacovišť
PricewaterhouseCoopers CR– Kancelářské prostory

Na FM osobnost roku:

Mike Hackworht – Manging Partner (PWC)
Jan Kubát – generální ředitel (LOGICA
Michal Jelínek – ředitel divize (KOMERČNÍ BANKA)
Ján Tomčík – project Co-ordination (TESLA SEZAM)

Prvními držiteli FM Awards 2001 byli:

Projekt roku: Tesla Sezam, a.s. – Vybudování podpůrných pracovišť
FM osobnost: JUDr. Michal Jelínek

Za aktivní účast při založení a v prvním roce budování české pobočky mezinárodní asociace IFMA získali ocenění Ing. Milan Hampl a Ing. Petr Mareček.

Na konferenci později navázal středeční workshop, na kterém se diskutovaly tyto témata:

  • „Teplý řízek“ – Jak dobře vyjasnit vzájemná očekávání: zákazník – dodavatel?
  • Informační technologie a FM?
  • Lze FM považovat za plnohodnotnou službu?
  • Outsourcing?