Váš košík je prázdny.

Vrátit se do obchodu

Historie IFMA CZ rok 2002
očima zakladatele pobočky v ČR

Významnou změnou v roce 2002 byla výměna prezidenta IFMA CZ. Novým prezidentem se stal Ing. Michal Viereckel. Z aktivit roku 2002 se mi podařil zrekonstruovat pouze termín TFM 2002 (22. 10.) a výstup následného workshopu, který se konal 23. 10. v Anděl`s hotel Praha. Tématem workshopu byla „Analýza modelového projektu“. 28. 11. 2002 byla uspořádána exkurze do výrobních a kancelářských prostor společnosti Techo.

Zachované fotografie z akcí roku 2002 najdete zde.

10. – 12. ledna 2002

Setkání zástupců vedení lokálních pobočekv Evropě

Pro představu situace v IFMA v Evropě přikládám záznam z jednání zástupců jednotlivých poboček v Evropě s centrálním vedením IFMA. Ze záznamu je patrno, jaká byla situace v EU v roce 2002.

Záznam si můžete otevřít zde (v anglickém originále).

31. května 2002

Exkurze na stavbě administrativního objektu “River City” v Praze Karlíně.

V roce 2002 se dostaovala první budova”River City”  budoucího administrativního komplexu v Karlíně. Jednalo se na tu dobu o velice moderní koncept kanceláří. V rámci exkurze bylo možno shlédnout dokončování hrubé stavby a byly již patrny první instalace technologií. Exkurze byla zorganizována pro členy IFMA Cz a zájemce o budoucí členství v asociaci.

Fotodokumentaci naleznete v galerii roku 2002.

22. října 2002

Anděl`s hotel Praha

2. konference Týden facility managementu v Praze se konala v hotelu Anděl`s dne 22. 10. 2002. Na slavnostním večeru s vyhlašováním FM Awards se účastnil i komisař EU pro přistoupení CŘ jeho excelence Ramiro Cipriani. Biohužel se již nedochovaly žádné záznamy o těchto cenách.

Následující den 23. 10. konal workshop, jehož tématem byla „Analýza modelového projektu“. Zachoval se výstup, který si je otevřít zde. Současně můžete shlédnout i videozáznamy prezentací výstupů jednotlivých skupin v sice nekvalitních, ale historicky vzázných nahrávkách. Cílem workshopu byl pohled různých profesí na jeden problém – optimalizace integrovaného FM v průmyslovém areálu.

TFM2002 dodavatele 1


TFM2002 dodavatele 2


TFM2002 konzultanti 1


TFM2002 konzultanti 2


TFM2002 manazeri

Fotodokumentaci naleznete v galerii roku 2002.

28. listopadu 2002

Výrobní podnik Techo v Praze 10, Hostivaři

Poslední schůzka IFMA CZ v roce 2002 se konala v prostorách společnosti Techo. Společnost se již mnoho let zabývá nejen výrobou převážně kancelářského nábytku, je však jedním z předních popularizátorů optimalizace kvality a ergonomie pracovních prostor. Z akce se dochovaly zajímavé fotografie.