Váš košík je prázdny.

Vrátit se do obchodu

Historie IFMA CZ rok 2003
očima zakladatele pobočky v ČR

Rok 2003 byl významný zejména tím, že se představenstvo IFMA rozhodlo uspořádat celosvětovou konferenci WWE 2003 (World Workplace Europe) v Praze. poprvé v postkomunistickém regionu. Tato konference byla vyjimečná i tím, že poprvé a naposledy ji pořádaly dvě celosvětové asociace IFMA (asociace facility manažerů) a ASUS (asociace bezpečnostních manažerů). současně je potřeba upozornit na to, že konference se konala v roce, kdy se Praha ještě vzpamatovávala z obrovských povodní roku 2002.

Zachované fotografie z akcí roku 2003 najdete zde.

12. dubna 2003

Návštěva britských studentů v Praze

V dubnu 2003 navštívili Prahu studenti z Manchester College of Arts and Technology. V té dově se na našich školách ještě nevyučoval ani předmět podobný facility managementu, v mnoha západních univerzitách však již v té době existovaly katedry facility managementu, které měly své odborné asistenty, docenty a profesory. Bohužel tento trend se dodnes příliš nezměnil. Jejich návštěva se uskutečnila opět v roce 2004, z této návštěvy jsou již dochované fotografie (viz fotogalerie).

 

 

12. – 14. května. 2003

WWE 2003, kongresové centrum Praha / BoDi Klub v Hradešínské ulici, Praha 3 – Vinohrady

Hlavní aktivity roku 2003 však směřovaly k uspořádání světové konference WWE2003 (Work Worplace Europe) v Praze ve dnech 12. – 14. 5. 2003. Jednalo se o vůbec první mezinárodní konferenci IFMA pořádanou na území postkomunistické země. Work Worplace je nejvýznamnější cyklus konferencí asociace IFMA. Pořádají se pravidelně jednou ročně v Evropě, Asii a USA (americká řada WW je největší konferencí FM na světě). Pražská WWE2003 však byla významná i dalšími zvláštnostmi. Jednalo se o jedinou konferenci, která byla spolupořádána 50/50 s mezinárodní asociací bezpečnostních manažerů ASIS (na konferenci byly organizovány rovnoměrně řady prezentací o FM a o bezpečnosti, jedna linie přednášek pak byla společná). Druhé specifikum bylo v tom, že tato konference byla na mnoho let poslední WWE v řadě, od následujícího roku se spojily aktivity asociací IFMA a EuroFM a pokračovaly v řadě konferencí pojmenovaných EFMC (jedna z posledních EFMC se za 10 let pořádala opět v Praze – viz rok 2013). Samostatné konference WWE, bez EuroFM pak byly po 14 letech obnoveny v roce 2017 ve Stockholmu.

Konference WWE2003 se konala v Kongresovém centru Praha a účastnilo se ho 640 odborníků z celého světa vyjma Asie, kde v té době kulminovala ptačí chřipka. Záštitu včetně úvodního projevu převzal pan Ing. arch. Jan Kasl, primátor hl. města Prahy. Naší asociaci na této konferenci zastupovala Ing. Lucie Ryjáčková, prezidentka IFMA CZ.

IFMA CZ uspořádala večírek pro zahraniční hosty v prostorách BoDi studia v Hradešínské ulici (kde byla založena IFMA CZ). Zcela nestandardní prostředí soukromého architektonického klubu velice nadchlo zahraniční hosty, a ještě dlouho bylo zmiňováno na pozdějších akcích. Před vlastní akcí se hosté „projeli“ přistaveným autobusem po Karlíně (1 rok po povodni z roku 2002), prohlédli si Jižní město a pro ně neskutečnou socialistickou panelovou zástavbu a Prahu zhlédli z věže na Žižkově.

Slavnostní večer se konal v úterý 13. 5. v Paláci Žofín. Vyhlašovaly se WWE 2003 Awards a následně se rozeběhl slavnostní večer, jehož exkluzivním hostem byl zpěvák Láďa Kerndl se svým typickým jazzovým projevem.

Fotodokumentaci naleznete v galerii roku 2003.

20. – 23. října 2003

TFM 2003 v hotelu Praha (dnes již zbouraném)

Od 20.10.2003 do 22.10.2003 se konal v dnes již neexistujícím hotelu Praha 3. ročník TFM v Praze. Akce byla připravena jako komplexní projekt zahrnující aktivity mediální, vzdělávací a společenské.

  • Vzdělávací část projektu zahrnovala jednodenní konferenci a jednodenní workshop. Mezi přednášejícími byla řada významných osobností facility managementu v České republice. Během workshopu proběhly zajímavé diskuse a všichni zúčastnění si odnášeli zajímavé podněty do své práce.
  • Společenská stránka projektu byla naplněna slavnostním večer v prostorách Lapidária na Výstavišti Praha Holešovice. V rámci tohoto večera byly uděleny ceny v kategoriích Projekt roku 2003 a Zvláštní cena IFMA CZ 2003 v oblasti facility managementu. O udělení cen rozhodla komise.

Složení komise:

Ing. David Šamánek-předseda komise a pokladník představenstva
Bc. Pavel Kvasil-místopředseda komise a člen představenstva
Ing. Lucie Ryjáčková-Český Mobil, a.s. (President IFMA CZ)
Ing. Jiří Konečný – ČSOB a.s.
Ing. Zdeněk Čežík – Škoda – Auto a.s. (člen představenstva)

Celý projekt naplnil své cíle a všemi zúčastněnými byl vysoce hodnocen. Odborné konference se zúčastnilo 80 účastníků, workshopu 40 účastníků a společenského večera cca 250 hostů.

Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:

CENA IFMA CZ 2003:

FM projekt roku 2003:
Projekt: Implementace FM služeb v přípravě, provádění a finální fázi projektu Danube House
Cenu převzal: Petr Urbánek – Europolis Invest Management s.r.o.

Zvláštní cena IFMA CZ za úspěšnou realizaci facility managementu ve společnosti:
Avner On – GŘ Hilton hotel

Fotodokumentaci naleznete v galerii roku 2003.