Váš košík je prázdny.

Vrátit se do obchodu

Poznejte
naše lektory

naši lektoři jsou odborníci z praxe

Lektoři a garanti našeho vzdělávání

Zjistěte více o vedoucích osobnostech našich kurzů a seminářů

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Garant výuky; Senior konzultant a lektor 

Partner společnosti Hein Consulting 
Senior konzultant a lektor 
Garant rekvalifikace a vzdělávání FM Institute a FM Institute Slovakia 

V roku 1999 organizoval založení české pobočky asociace IFMA CZ, ve které byl v letech 1999 – 2002 a 2012 – 2015 prezidentem a v letech 1999 – 2021 byl stálým členem představenstva. V roce 2015 mu byl udělen doživotní titul Čestný předseda IFMA CZ. Od 2013 je držitelem titulu IFMA Fellow, nejprestižnějšího celosvětového ocenění asociace IFMA (od roku 1992 ho získalo pouze něco málo přes stovku Facility manažerů na světě). V letech 2011 – 2013 pod předseda EuroFM – Evropské asociace Facility managementu. V letech 2016 – 2018 byl členem užšího představenstva FMCC (celosvětové odborné sekce FM konzultantů IFMA), v roce 2017-18 vykonával funkci viceprezidenta, nyní je ředitelem pro střední a východní Evropu . Inicializoval uspořádání světových kongresů IFMA v Praze – World Workplace Europe 2003 (12. – 14. 5. 2003), a EuroFM/IFMA – EFMC 2013 (22. – 24. 5. 2013), kde se podílel i na některých příspěvcích. Jako zástupce ČR je pověřený řízením příprav a překladu evropské normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348), světové normy ISO/TC 267 (ISO 41000 – Facility management) a světové ISO PC 251 (ISO 55000 – Asset management). Od roku 2022 je členem strategických poradních skupin AG1 a AG2 technické komise ISO TC 267. Externí vyučující na ČVUT FSv, připravoval výuku facility managementu na VOŠ Chotěboř, občasný hostující lektor na VŠE, MVŠ Olomouc, VŠB – TU Ostrava. Autor knihy „Základy Facility managementu“ – 2014, Professional Publishing, spoluautor řady dalších odborných titulů z oblasti Facility managementu. Autor mnohých článků v odborných popularizačních periodikách.

Projekty, publikace, další aktivity:

Příprava VŘ a zavedení integrovaného facility managementu ve společnostech Siemens, RWE (dnes Innogy), pro Hlavní nádraží v Praze, Národní banka Slovenska, Slovenské elektrárně, Výchdoslovenské elektrárně
Analýza možnosti integrace facility managementu v České poště Praha
Příprava a realizace stěhování kanceláří Plzeňského Prazdroje v Praze
Příprava a realizace stěhování kanceláří společnosti MSD v Praze, a mnohé jiné.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy (RK):

1. den RK – Definice a terminologie Facility managementu
2. den RK – Implementace FM do společnosti – workshop. Příprava VŘ na poskytovatele FM služeb
4. den RK – Standardy pracoviště
7. den RK – Stavební údržba
8. den RK – FM z pohledu trvale udržitelného prostředí
11. den RK – Plánování, projekt a implementace FM
14. den RK – ICT podpora Facility managementu

Samostatné kurzy:

ISO 41001 – Úvod do nové ISO normy řady ISO 41000
ISO 41012 – Implementace facility managementu do organizace podle ISO 41012

Webináře:

Pandemie z pohledu FM služeb
Základy facility managementu
Implementace facility managementu podle ISO 41012

Mgr. Irena Bartoňová Pálková

Předsedkyně České asociace úklidu a čištění

Absolvent Britského institutu úklidových věd. Od roku 1998 jsou její vzdělávací moduly přípravnými kurzy pro certifikace osob České společnosti pro jakost ve třech stupních Úklidový operátor, manažer a specialista. Od roku 1999 je členem programové komise České společnosti pro jakost. Je zakládajícím členem České asociace úklidu a čištění a od jejího založení v roce 1998 je mimo 4 let, kdy byla první místopředsedkyní, až dosud předsedkyní představenstva této asociace.  Od roku 2002 působila 12 let jako vicepresidentka Evropské asociace úklidového průmyslu a stále spolupracuje jak s ostatními evropskými asociacemi, ale zároveň se podílí na připomínkování evropské legislativy prostřednictvím jednání s různými parlamentními výbory a zpravodaji pro různé direktivy, jedná s IMCO, Eurochambers atd. Od roku 2003 byla také 12 let expertem sociální dialogu úklidového průmyslu Evropské komise, kde v tripartitě jednala s evropskou odborovou organizací UNI Evropa. Od roku 2007 člen sektorové rady pro služby, resp. ostatní služby, kde se podílí na projektech Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací v oblasti tvorby profesí a kvalifikací úklidu a čištění. Její vzdělávací firma se zabývá školením pro profesní kvalifikace a odbornými školeními zaměřenými na oblast úklidu a FM. Od roku 2011 člen Hospodářské komory ČR. Od roku 2011 do roku 2013 byla členkou smírčí komise Hospodářské komory ČR. V letech 2014 až 2020 byla viceprezidentkou Hospodářské komory ČR.

Od roku 1992 do roku 1996 byla zaměstnána jako ředitelka společnosti Properclean spol. s.r.o., která se zabývala prodejem pomůcek, strojů a chemických přípravků a školením v oboru úklidu. Na konci roku 1996 pracovala jako obchodní ředitelka firmy ISS – Harvilla s.r.o., což byla úklidová firma, z které vyrostla česká pobočka ISS. Od roku 1997 podniká jako OSVČ v oblasti školení, poradenství a v oblasti prodeje pomůcek, strojů a chemických přípravků až doposud.

Projekty, publikace, další aktivity:

 • V roce 2013 udělena stříbrná Merkurova medaile za podnikání a v roce 2019 zlatá Merkurova medaile za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj hospodářské komory.
 • Autorka mnoha článků v odborných i popularizačních periodikách.
 • Aktivně anglický, německý a ruský jazyk.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

6. den RK – Úklid a čištění

Ing. Lukáš Emingr, PhD.

Senior FM poradce ve společnosti Bontech

Absolvent stavební fakulty ČVUT v Praze oboru Technická zařízení budov, kde také dokončil navazující doktorský program. Od roku 2009 se věnuje možnostem implementace moderních CAFM aplikací v komerčním sektoru a propagaci oblasti commissioningu v České republice. Několik let se podílel na přípravě mnoha energeticky úsporných projektů ve veřejném sektoru a také oblasti obnovitelných zdrojů a jejich následnému efektivnímu provozování ve společnosti Energy Benefit Centre a.s. Od roku 2006 působil ve společnosti Liko-s a.s., kde se jako projektový manažer podílel na realizaci interiérů v mnoha zajímavých administrativních budovách především na území Prahy. Do r. 2015 obchodní ředitel ve společnosti Strabag Property and Facility Services, a.s., kde se věnoval vedení obchodního týmu, supervizi při zpracování cenových nabídek a smluv, vytváření marketingového plánu a dohled nad jeho plněním. Od r. 2015 byl vedoucím odboru Technická podpora správy nemovitostí ve společnosti ČEZ Korporátní služby s.r.o., kde měl na starost metodické vedení facility managementu, plánování investic a dohled nad jejich realizací a také zavedení ISO 50001. Dále byla dlouhodobě náplní jeho práce přednášková a prezentační činnost, standardizace workflow obchodních případů v různých společnostech, aktivní vyhledávání obchodních příležitostí, organizace výběrových řízení v oblasti FM, tvorba podkladů a zadávací dokumentace pro výběr subdodavatelů a komunikace s nimi. V současné době působí jako poradce ve vlastní společnosti Bon Tech Advisory s.r.o., která se zabývá konzultační činností v oblasti energetiky, stavebnictví a facility managementu.

V současné době působí jako poradce ve společnosti Bontech.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy (RK):

7. den RK – Technická správa majetku a správa energií a médií

Samostatné kurzy:

Základy techniky vnitřního prostředí
Zásady správného provozu technických zařízení

Webináře:

Pandemie z pohledu FM služeb

Ing. Jiří Frýba

Specialista v oboru techniky prostředí (doyen TZB v ČR)

Specialista v oboru zařízení techniky prostředí staveb, zvláště pak vzduchotechniky, zařízení pro vytápění a ochlazování staveb, měření a regulaci. V posledních letech konzultant a lektor technického zařízení budov v rámci Facility Managementu.

Absolvent strojní fakulty ČVUT v Praze. Od roku 1970 po dobu 20 let působil jako vedoucí technologického provozu a útvaru celopodnikových služeb později vykonával funkci technického náměstka v nakladatelství Albatros. Od roku 1990 po dobu tří let působil na pozici poradce náměstka ministra pro životní prostředí České republiky. Od roku 1992 je soukromý podnikatel v oboru technických zařízení budov, techniky prostředí, provozu zařízení. Celý život se zabývá rekonstrukcemi a zprovozňováním objektu, ve svém portfoliu má objekty jako jsou Národní divadlo, kongresové centrum Praha nebo Komerční Banka na Václavském náměstí. V oblasti odborného posouzení provozních problémů a navrhování řešení se podílel na objektech poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu ČR, Česká spořitelny nebo na objektu AUTO ŠKODA v Mladé Boleslavi.

Projekty, publikace, další aktivity:

Členství:
• Československá vědeckotechnická společnost – Odborná skupina provozu klimatizace v roce 1972 – předseda od 1972 do 2000
• Český svaz vědeckotechnických společností – člen předsednictva ve třetí funkčním období
• Společnost pro techniku prostředí – prezident od založení 1990 do 2000, nyní viceprezident
• Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných při výstavbě – člen od 1992 jako autorizovaný inženýr, člen zkušební komise po několik funkčních období, člen akreditační komise systému celoživotního vzdělávání, člen Rady pro rozvoj stavební profese

Lektor a autor odborných článků:
• Garant a lektor každoročních kurzů Provoz technických zařízení budov s použitím metodiky Facility Managementu.
• Stavební a strojní fakulty ČVUT – přednášky pro studenty ve specializacích TZB se zaměřením na metodiku Facility Managementu
• Technická univerzita – VŠB Ostrava – člen státní zkušební komise, přednášky pro studenty ve specializaci městského inženýrství se zaměřením na metodiku Facility Managementu při provozu TZB
• Přednášky na každoročních konferencích Facility Management v Bratislavě
• Garant čtyř konferencí na téma Klimatizace a větrání ( v roce 2006 v mezinárodním formátu)
• Časopis Vytápění, větrání, klimatizace – člen redakční rady, autor řady článků

Samostatné kurzy:

Základy techniky vnitřního prostředí
Zásady správného provozu technických zařízení

Jan Fical

Vedoucí obchodu a obchodního rozvoje
Arridere s.r.o.

Od roku 2004 působnost v obchodních pozicích. Do roku 2008 zejména v oblasti výstavnictví, konferencí, hospitality, kdy významně formovaly další kroky kariéry Kongresové Centrum Praha a.s. a Five stars hotel, Radisson SAS Alcron Hotel Prague. Zkušenosti z těchto segmentů hojně využity ve Facility managementu v obchodních a řídících pozicích od roku 2008 až do teď.

 

 • Člen IFMA od roku 2013.
 • Člen pracovních sekcí IFMA CZ – sekce poskytovatelů a sekce konzultantů
 • Specialista v agendě a kalkulacích výběrových řízení – segmenty síťových zakázek, administrativních budov, hospitality.
 • Od 2004 na obchodních pozicích např. v Kongresovém Centru Praha, Radisson SAS Alcron Prague.
 • Od 2008 v segmentu FM – OKIN GROUP a.s. (Key Account Manager, Sales Director). 2011 – Aramark s.r.o. (Head of Sales), 2012 – interim CEO v BTC GROUP, 2013 Senior Sales Manager v AB Facility a.s., od roku 2015 v Arridere jako Head of Sales and Business Development

Samostatné kurzy:

Služby pro uživatele objektů – recepce

Ing. Ondřej Fukal MRICS

Vedoucí oddělení Správa nemovitostí ve společnosti Cushman & Wakefield s.r.o.

V průběhu své profesní kariéry pracoval na vedoucích pozicích v několika společnostech zaměřených na poskytování služeb v oblasti Facility Managementu či Property Managementu. Má zkušenosti s místním trhem v ČR stejně jako s poskytováním služeb mezinárodním klientům – vždy pracoval na straně dodavatele služeb pro klienta. Jeden ze zakládajících členů IFMA CZ, člen Royal Institute of Chartered Serveyors.

Vzdělání:

Absolvent strojní fakulty ČVUT – obor optika a přesná mechanika.

Praxe:

Od 2007 –  Cushman & Wakefield s.r.o. – partner společnosti, vedoucí oddělení Správy nemovitostí
2001-2007 –  CENTRA (komplexní správa nemovitostí) – ředitel divize Facility Management
1999-2001 –  OKIN (správa komerčních nemovitostí) – výkonný ředitel, později obchodní ředitel
1994-1999 – Healey & Baker (mezinárodní poradenská firma v oblasti nemovitostí) – pracovník oddělení správy nemovitostí, od 1995 vedoucí tohoto oddělení
1993-1994 – Redwood farmhouse language centre, Anglie – pobyt na jazykové škole
1991-1993 – Československá obchodní banka – referent oddělení vnitřních investic

Jednotlivé rekvalifikační kurzy (RK):

4. den RK – Prostor a prostorové služby

Marie Homolková

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci
Osoba odborně způsobilá v požární ochraně

Vzdělání:

International Management Institute Kiev University/Bachelors Degree or Equivalent in HR

Projekty, publikace, další aktivity.

Marie Homolková nabízí dlouholeté zkušenosti v oblasti školení zaměstnanců, nastavení systému BOZP a PO, problematiku pracovních úrazů, oblast životního prostředí a udržitelnosti. Zároveň vzhledem k dlouholeté praxi v korporátních společnostech komunikaci a spolupráci s vedením a konzultace v oblasti BOZP a PO. Dále se aktivně věnuje tématice bezpečné kultury a politiky ve společnostech. 

Oblasti prováděné činnosti:

Zpracování základní dokumentace BOZP, PO, příprava a provádění auditů legislativní shody, školení v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny práce a první pomoci. Příprava a provádění nácviku evakuace, šetření pracovních úrazů a jejich administraci. Zavedené bezpečného systému a politiky bezpečnosti práce a požární ochrany. Jako hlavní činnost v současné době je odpovědnost za oblast BOZP a PO pro zahraniční farmaceutickou společnost a její sídla ve střední a východní Evropě, dále je poradenská a lektorská činnost pro firmy a zajišťování eventů pro oblast BOZP a PO.

Klienti z oblasti:

farmacie, IT, ostrahy, školství, obchodního řetězce, bankovnictvi, ale i poradenství pro malé spol.  či nadační fondy

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

01.a 09. den RK – BOZP, PO a OŽP
12. den RK – Rizika v oblasti FM

Ing. Aleš Choutka

Jednatel společnosti Alstanet, s.r.o.

Od roku 1999 společník a jednatel předního dodavatele softwaru pro Facility management. Působil jako analytik a projektový manager na významných implementacích CAFM aplikací ve společnostech T-Mobile, Vodafone, Komerční banka, Slovenská pošta, AB Facility, ISS a mnoha dalších. Praktické zkušenosti získal rovněž v rámci svého působení ve společnosti Skanska CZ na pozici ředitele odboru developmentu a jako člen představenstev a dozorčích rad několika dceřiných společností Skanska CZ. Externí vyučující v rámci kurzů pořádaných FM Institute a Společnosti pro techniku prostředí.

Absolvent (1998) stavební fakulty ČVUT – obor Ekonomika a řízení stavebnictví na stavební fakultě ČVUT. V letech 1998 až 1999 pracoval postupně v roli analytika oddělení developerských projektů a následní vedoucí tohoto oddělení ve společnosti IPS a.s. Následně v letech 1999 až 2001 ve společnosti Skanska CZ (akvizice IPS a.s. švédskou Skanska SE) jako ředitel odboru developmentu a člen představenstev a dozorčích rad několika dceřiných společností. Od roku 2001 až po současnost působí jako jednatel společnosti Alstanet, s.r.o., dodavatele SW pro Facility management. Vykonává zejména poradenskou činnost, procesní analýzy, působí v oblasti integrace s ostatními systémy a v oblasti projektového řízení rozsáhlých projektů.

Projekty, publikace, další aktivity:

 • Autor mnoha článků v odborných i popularizačních periodikách.
 • Člen odborných porot IFMA od roku 2008.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

14. den RK – ICT podpora Facility managementu

Petr Janovský

Ředitel Divize průmyslu, Mark2 Corporation Czech a.s.

Svoji kariéru začal v roce 1997 ve službách Policie České republiky. V roce 2003 nastoupil do  společnosti Mark2 Corporation Czech a.s., kde pracoval jako manažer v různých oblastech bezpečnosti. K jeho největším projektům patřila spolupráce na zahájení systematizace ostrahy spol. Foxconn, nastavení bezpečnostního systému pro automobilku TPCA v Kolíně či rozvoj bezpečnostně logistických software. Dva roky pracoval jako Security Operations Manager pro Radio Free Europe / Radio Liberty. Dnes na pozici ředitele Divize průmyslu M2C, má na starosti řízení týmu 45 manažerů a více než 1600 zaměstnanců např. na projektech ostrahy jaderných elektráren, letištních provozů, apod.

6/2011 – doposud Mark2 Corporation Czech, a.s. Divizní ředitel, Divize průmyslu
2009 – 2011 Radio Free Europe, Security Operation manager
2008 – 2009 Mark2 Corporation Czech, a.s. Zástupce divizního ředitele, Divize průmyslu
2003 – 2008 Mark2 Corporation Czech, a.s. Bezpečnostní manažer
1997 – 2003 Policie České republiky

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

9. den RK – Bezpečnostní management – ostraha (security)

Mgr. Pavla Jasná

Senior Legal Consultant ve společnosti Hein Consulting, s.r.o.
Lektorka právních a legislativních aspektů facility managementu
Příprava a organizace kurzů ve společnosti FM Institute, s.r.o.

 • Absolventka Západočeské univerzity v Plzni, fakulty právnické
 • Držitelka rekvalifikace FM Institute
 • V letech 2003 – 2006 pracovala jako firemní právník ve společnosti Skanska CZ.
 • V letech 2006 – 2016 se zaměřovala na právní problematiku Facility managementu a PPP.
 • Od roku 2016 pracuje ve společnosti Hein Consulting v oblasti smluvních dokumentů FM.

Projekty, publikace, další aktivity:

Aktivně se podílela na projektu „Outsourcing FM služeb ve společnosti Siemens ČR“. Tento projekt byl v roce 2016 oceněn „Mimořádnou cenou IFMA CZ“   

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

2. den RK – Implementace FM do společnosti – workshop (příprava VŘ na poskytovatele služeb FM)

Ing. Zdeněk Kadlec, MBA

Jednatel společnosti EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o.

Od roku 2004 se věnuje problematice poskytování podpůrných služeb. Své znalosti z této oblasti uplatnil v letech 2005-2008 ve společnosti ČEZ Správa majetku, kde se podílel na projektech v této oblasti, z nichž mezi nejvýznamnější patří optimalizace tiskových služeb a implementace elektronického oběhu dokumentů ve Skupině ČEZ. Ve společnostech Océ a později Canon, se specializoval na rozvoj dokumentových a tiskových služeb u zákazníků společnosti a optimalizaci souvisejících procesů. Od roku 2014 je spolumajitelem a jednatelem společnosti EDM, která se zabývá službami zpracování příchozích a odchozích dokumentů a reprografií.

Absolvent Českého vysokého učení technického, obor výpočetní technika, absolvent Open University Business School. V letech 2005-2008 pracoval jako projektový manažer ve společnosti ČEZ Správa majetku, v letech 2009-2014 spolupracoval se společnostmi Océ a Canon, nyní je jednatelem ve společnosti EDM.

Projekty, publikace, další aktivity:

 • optimalizace tiskových služeb ve Skupině ČEZ – 2006-2008
 • implementace DMS ve Skupině ČEZ – 2007-2008
 • digitalizace spisovny Pražské energetiky – 2009
 • implementace datových schránek pro OZP – 2009
 • projekt digitalizace smluvních dokladů pro Hertz – 2009
 • kompletní digitalizace zákaznické dokumentace Unicredit – 2012
 • přechod na plnobarevný produkční tisk ve Východoslovenské energetice – 2014
 • redaktor IDG Czechoslovakia, příspěvky do časopisu PC World – 1996-1998

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

10. den RK – Tiskové, kopírovací, poštovní a archivační služby

Ing. Petr Kout, CSc.

Daňový poradce, vysokoškolský učitel

Vysoká škola ekonomická v Praze 1979, obor Automatizované systémy řízení v ekonomice
Kandidát ekonomických věd 1989

1979 – 1990 Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky, výzkumný a vědecký pracovník
od r.1991 OSVČ – účetní a daňové poradenství, přednášková a publikační činnost
od r.1993 člen Komory daňových poradců ČR
od r. 1998 účastník systému kontinuálního profesního vzdělávání KDP ČR
od r. 2011 vysokoškolský učitel, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů  a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.

Projekty, publikace, další aktivity:

Lektorská činnost v oblasti účetnictví a daní od roku 1991, například:

 • vzdělávací instituce DEMOS-Pragoeduca, a.s., Institut certifikace Svazu účetních, a.s. , Asociace realitních kanceláří ČR, 1. VOX a.s., Komora certifikovaných účetních a další
 • firemní kurzy Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Leasing České spořitelny a.s., WIS Economic a.s., Cushman & Wakefield a.s., KPMG Česká republika s.r.o. a další

 Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

12. den RK – Účetnictví a daně související s FM

Ing. Jakub Lokajíček

Konzultant specialista ve společnosti EkoWATT CZ s.r.o.

Jakub Lokajíček je absolvent Fakulty stavební ČVUT – obor Budovy a prostředí a od roku 2017 působí ve společnosti EkoWATT CZ s.r.o. jako konzultant v oblasti energetické náročnosti budov se specializací na environmentální certifikace budov LEED a BREEAM. Specializuje se rovněž na tvorbu simulačních dynamických modelů za účelem hodnocení spotřeb energií a kvality vnitřního prostředí.

Spolupracuje také na rozsáhlých studiích zabývajících se optimalizací energetické náročnosti budov, navrhování úsporných opatření pro snížení nákladů na provoz budovy, zlepšení kvality vnitřního prostředí, nebo snížení uhlíkové stopy v materiálech použitých v budově v rámci analýzy životního cyklu (LCA).

 Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

8. den RK – Certifikace budov

Mgr. František Macholda, MBA

Partner a obchodní ředitel ve společnosti EkoWATT CZ s.r.o.

František Macholda je energetický auditor, v EkoWATTu pracoval jako projektový manažer, analytik a poslední léta pracuje jako senior konzultant v oblasti obnovitelných zdrojů energie a úspor v budovách i průmyslu.

František Macholda je partnerem a obchodním ředitelem společnosti EkoWATT, která působí v oblasti konzultací v energetice již od roku 1990. EkoWATT zpracoval tisíce odborných studií, analýz, energetických auditů a publikací a je respektovaným informačním zdrojem pro odbornou i laickou

Projekty, publikace, další aktivity:

Kromě konzultační činnosti byl odpovědným řešitelem rozsáhlých projektů pro výzkum a vývoj. Je autorem nebo spoluautorem výpočetních metod a softwarů. Má rozsáhlou publikační historii a přednášel na mnoha odborných konferencích v ČR i v zahraničí. V současné době se specializuje na problematiku složitých budov a jejich výstavby a provozu. V této oblasti získal odbornou akreditaci v prestižním mezinárodním systému LEED. Jeho dalším profesním cílem je směřování provozu budov k principům udržitelného rozvoje. Kromě odborných aktivit konzultačního směru v rámci EkoWATTu je pan Macholda hodnotitelem evropských projektů a vyučuje na ČVUT v Praze.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

8. den RK – Systémy certifikace udržitelnosti budov

Ing. Václav Novák

Ředitel pro facility management, Unipetrol RPA

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Ekonomika a management,  geoinformatika.
Academia Biznesu ORLEN (Varšava)

Projekty, publikace, další aktivity:

Na pozici systémového inženýra a projektového manažera zajištění implementace GIS a CAFM systémů ve společnosti UNIPETROL a celá řada rozvojových projektů  pro oblasti správy majetku, územního generelu, provozovatelů technických infrastruktur a bezpečnostních složek společnosti.

Řízení ekonomické, informační a technické podpory pro nový závod Služby společnosti UNIPETROL, RPA zejména zpracování ekonomických plánů, nastavení kalkulačního modelu a zajištění ekonomického a provozního reportingu.

Příprava ekonomických a technických podkladů pro projekt Centralizace Facility Managementu ve skupině UNIPETROL.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

11. den RK – Sledování nákladů a controlling v oblasti FM

Ing. Dana Nováková

Vedoucí oddělení ISŘ ve společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

Absolventka Vysoké školy lesnické a dřevařské, fakulty dřevařské ve Zvolenu. Po složení státní zkoušky MŽP v odborné způsobilosti pro vykonávání státní správy na úseku odpadového hospodářství působení ve veřejné správě v oblasti životního prostředí. Od roku 1994 ve společnosti .A.S.A.. Postgraduální studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v oboru „problémy ochrany životního prostředí na FTOP“ ve spolupráci s univerzitou v Umea – Švédsko a specializovaný kurz „Nové právo životního prostředí“ na Ústavu pro další vzdělávání právníků JURIDIKUM, PF Univerzitě Karlově v Praze.

Dana Nováková je vedoucí oddělení integrovaného systému řízení a legislativy ve skupině společností FCC Česká republika, s.r.o. (dříve .A.S.A. ČR), která je jednou z nejvýznamnějších na českém trhu v oblasti odpadového hospodářství a je součástí španělské společnosti FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC). Řídí tým specialistů v oblasti všech dotčených složek životního prostředí a zajišťuje právní bezúhonnost při poskytování služeb v oblasti ekologického poradenství, svozu a transportu odpadů, provozování zařízení pro nakládání s  odpady, tj. skládek odpadů, sběrových dvorů, dekontaminačních ploch, biodegradačních ploch, kompostáren, solidifikačních linek, recyklačních zařízení, zařízení k výrobě alternativních paliv a dalších speciálních technologií. Je „odborně způsobilou osobou“ pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami, koordinátorem EMS, interním auditorem a členem týmu, který ve firmě zajišťuje procesy k obhajování certifikátu integrovaného systému managementu ve shodě s normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 fy Det Norske Veritas s.r.o.

Projekty, publikace, další aktivity:

Zpracovávání IPPC dokumentací, IRZ, havarijních plánů, provozních řádů, písemných pravidel pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a ostatních provozních dokumentů pro mateřskou společnost i externí zákazníky. Připomínkování schvalovaných právních předpisů, zákonů a vyhlášek.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

6. den RK – Odpadové hospodářství

Tomáš Podrazil

Obchodní ředitel ve společnosti Stěhování Podrazil s.r.o.

Od roku 1995 se zabývá oborem stěhování a autodoprava ve společnosti Stěhování Podrazil s.r.o. kde je obchodním ředitelem. Společnost se zabývá kompletní stěhovací službou, včetně řízení stěhování velkých projektů, koordinace projektů, s přípravou a pomocí zákazníkům při kompletní relokaci   kancelářských celků. V roce 1999 za společnost podepisuje dlouhodobou smlouvu na rozvoz kancelářského nábytku pro společnost Techo a.s., včetně zajištění stěhování do nových prostor před samotným nastěhováním jednotlivých společností. Vzhledem ke své dlouhodobé zkušenosti se stěhováním, zajišťuje pro zákazníky i poradenskou činnost pro výběrová řízení v oblasti nábytku a stěhování.

Absolvent Střední průmyslové školy strojní,
1995 – 2004 pracovník společnosti Podrazil s.r.o.
2005 – 2006 project manager pro společnost Techo a.s.
2006 – obchodní ředitel společnosti Stěhování Podrazil s.r.o.

Projekty, publikace, další aktivity:

 • Merck a Schering Plough – kompletní zajištění stěhování a celkové relokace obou společnosti – 190 pracovních míst, včetně navážení nového nábytku
 • MÚ Praha 6 – kompletní zajištění přestěhování a koordinace stěhování Městské části Praha 6 (návoz nového nábytku, stěhování, inventarizace, logistika rozvozu starého nábytku pro sociální zařízení ) – 330 pracovních míst
 • Kraft foods, Opavia LU, 250 pracovních míst, budova Amazon Court Praha – Karlín.
 • stěhování společnosti AXA Česká republika – pobočka Brno – 200 pracovních míst.    Budova Trinity
 • stěhování a návoz nového kancelářského nábytku pro společnost Tesla, budova Prosek Point – 90 pracovních míst.
 • 2008 – stěhování společnosti Plzeňský Prazdroj, budova Myslbek
 • navážení kancelářského nábytku Techo pro Českou spořitelnu – cca 900 pracovních míst
 • stěhování společnosti NetCentrum.cz a Atlas.cz do nové budovy Classic 7, Praha – Holešovice – 250 pracovních míst
 • MÚ Praha 13, kompletní zajištění přestěhování do nové radnice – 180 pracovních míst
 • Sekyra Group, koordinace projektu a samotné stěhování společnosti – 120 pracovních míst do budovy Diamont Point
 • Pro společnost Techo a.s. v roce 2005, project manager interiérového řešení – Letiště Praha – Terminál Sever 2.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

5. den RK – Pravidla stěhování

Ing. Lucie Ryjáčková

Lektor v oblasti štíhlých procesů

Lucie Ryjáčková je držitelem osvědčení Process Architect (Business Excellence Senior Consultant, Six Sigma Senior Black Belt).

Během své kariéry získala zkušenosti zejména v oblastech – facility managementu, projektového managementu, zlepšování a designu procesů a inovací. 12 let pracovala ve společnosti Vodafone. Začínala jako Facility Manager Head Office, následně jako Real Estate Development Manager pro akvizici a správu veškerého real estate portfolia společnosti Vodafone v celé České republice. Její prioritou je přirozený zájem identifikovat bariéry, které brání společnostem v naplňování jejich vizí a cílů. Projekty v oblasti zlepšování procesů a designu procesů vedla ve všech odděleních společnosti – Consumer Sales, Business Sales, Marketing, Brand & Communication, Technology, Finance/FM, Procurement, Strategy, Legal, HR. Od roku 2011 se věnovala inovačním projektům pomocí metodiky Design Thinking.

Projekty, publikace, další aktivity:

Aktivním členem představenstva IFMA CZ od 1999, během let 2004 – 2007 Prezidentka asociace.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

13. den RK – Metodologie Lean 6 Sigma ve facility managementu

Ing. arch. Zdeněk Rudovský, PhD.

Architekt a projektant ve společnosti Atelierdejvice

Magisterské studium, obor Architektura a stavitelství na Fakultě stavební, ČVUT, dosaženo magisterského stupně Ing.arch. s vyznamenáním, vedení diplomové práce p.prof. Ing.arch. Jaroslav Sýkora, DrSc.; 09/2007 – 01/2011; Doktorské studium se zaměřením na přechod projektu do fáze užívání; Fakulta architektury, vedoucím DP p. prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.; 2011 – 2015;

Externí vyučující na Fakultě architektury ČVUT, Fakultě stavební ČVUT

2005 – 2009 – projektant v architektonických ateliérech Artline Praha a Ateliér Wízner – zpracovatel projektové dokumentace rekonstrukcí, středně velkých staveb a interiérů
2010 – 2013 – řešitel pasportizace nemovitostí ČVUT, Odbor výstavby a investiční činnosti
2011 – současnost – externí vyučující na Fakultě architektury a Fakulty stavební ČVUT
2012 – současnost – architekt a projektant ve vlastním architektonickém studiu Atelierdejvice

Projekty:

 • Konverze výrobní haly na tiskařské centrum, Rakovník
 • Bytový dům Lipno
 • Zasedací místnost VIC, Rektorát ČVUT v Praze

Autor příspěvků a publikací:

 • RUDOVSKÝ, Zdeněk. Informace z návrhu a výstavby v provozní fázi projektu. In Progres techniky v architektúre. STU v Bratislavě, 2013 (ISBN 978-80-227-4105-7)
 • RUDOVSKÝ, Zdeněk. Architektura mezi uživatelem a tvůrcem nejen jako stavební dílo. In http://fa.cvut.cz/Cz/Publikace/ArchitekturaMeziUzivatelemATvurcem. ČVUT v Praze, Fakulta architektury, 2014 (ISBN 978-80-01-05659-2)
 • RUDOVSKÝ, Zdeněk. Pasportizace. In Juniorstav 2013, 15. Odborná konference doktorského studie – Sborník anotací. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. (ISBN 978-80-214-4669-4)
 • RUDOVSKÝ, Zdeněk. Přechod stavebního projektu do užívací fáze, Disertační práce. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta architektury, 2015

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

5. den RK – Návrh dislokace kanceláří – workshop

Bc. Tomáš Sedláček MBA

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Revitrans, a.s.

7/2013 – do současnosti General Manager; Revitrans, a.s; Lokalita Bílina
2/2004 – 6/2013 ředitel úseku Dopravní služby; ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
2/1998 – 11/2003 Manažer provozu logistiky; Pivovary Staropramen s.r.o.

Projekty, publikace, další aktivity:

 • Reorganizace ČEZ REAS na ČEZ Správa majetku
 • Vybudování dopravních služeb v ČEZ Správa služeb

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

10. den RK – Dopravní služby

Ing. Lucie Šebková

Operations Director Global Strategic accounts,
Jednatel společnosti Sodexo Strategic clients s.r.o., Sodexo SA group

Profesní CV

Absolventka fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v oboru Analytická chemie – Technologie potravin, kde dokončila magisterské studium s uděleným grantem pro diplomovou práci v oblasti Atomové spektometrie.  Několik let se strávila ve Škoda Auto a.s. v rámci Intership programu v oblasti Bezpečnost práce a pracovní prostředí se zaměřením na praktickou bezpečnost práce v provozu a management chemických látek ve výrobě. Následně pracovala ve společnosti Penta Chemicals, kde byla součástí obchodního týmu prodávající vyrobené organické sloučeniny na mezinárodním trhu.

V roce 2016 začala pracovat pro Sodexo, globálního leadra na integrovaného facility managementu, na pozici QHSE managera, kdy řídila bezpečnost práce, bezpečnost potravin, hygienu, odpadové hospodářství, ekologii a management kvality v celé společnosti. Ve společnosti také implementovala několik ISO certifikací (9001, 45001, 22000, 14001). V  letech 2018 -2021 řídila stejnou oblast pro region Central Europe (CZ, SK, PL, HU, RO, GER, CH, AUT) v segmentech Corporate, Healthcare a Educations. V letech 2020-2021 také vedla krizový tým regionu v rámci pandemie COVID-19, kdy bylo nutné zajistit kontinuity služby, bezpeční zaměstnanců a klientů.

Od roku 2021 vede strategickou českou entitu Sodexo Globálních klientů a řídí chod společnosti.  

Projekty, zajímavé aktivity

Dlouhodobě podporuje společenskou odpovědnost firem, proto je Sodexo pravidelně zapojeno do veřejných charitativních aktivit (Potravinová sbírka, Teribear, a další).

10. den RK – Cateringové služby

Ilona Štěpničková

Facility manažer
Ústav hematologie a krevní transfuze

Profesní CV

Ilona Štěpničková se po celý život pohybuje v oblasti správy majetku. V počátečních letech spravovala mnoho bytových objektů v oblasti Jižního města na Praze 4, později se pohybovala v bankovním sektoru a po revoluci v kanceláři prezidenta republiky. Později se vrátila do oblasti správy budov a postupně pracovala jak v pozicích v FM poskytovatelských společnostech, tak i zastávala pozice facility manažera na odběratelské straně. V posledních letech vykonává pozici facility manažera na UHKT v Praze. Iniciovala a podporovala i výstavbu nového pavilonu nemocnice v BIM prostředí s následným přechodem na CAFM systém.

Projekty, zajímavé aktivity

Mnoho projektů z oblasti převzetí budov do provozu, správy budov (na odběratelské i poskytovatelské straně), implementace FM principů do správy, implementace BIM atd.

12. den RK – Rozpočtování FM a tvorba plánů investic 

Ing. arch. Daniel Štys

Key Asset Manager; Autorizovaný architekt
Cushman & Wakefield s.r.o.

Absolvent fakulty architektury ČVUT. Vlastní architektonická praxe od roku 1992. Od roku 1999 se zabývá správou nemovitostí v několika mezinárodních firmách, zodpovědný za provoz prestižních kancelářských a obchodních budov. Podílel se na českém překladu normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348).

1990-1996: architekt v kanceláři Datys s.r.o. od roku 1996 ve firmě Elsat / Dicom se zabývá CAD a CAFM softwarem.
1999-2002: project manager a facility manager ve firmě ECM, řízení a příprava developerských projektů, správa nemovitostí portfolia ECM.
2002-2009: technický ředitel v PBW – správa kancelářských a obchodních budov.
2009-2012: facility manager pro rekonstruované Hlavní nádraží v Praze pro italského investora Grandi Stazioni.
2012-2020: Operation Manager v CBRE s.r.o., zodpovědný za provoz všech obchodních center ve správě CBRE po celé ČR. Konzultant pro správu a provoz nemovitostí.
Nyní: Key Asset Manager v Cushman & Wakefield s.r.o. zodpovědný za provoz obchodních center, konzultant pro provozní náklady a energetiku obchodních center.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

4. den RK – Prostor a prostorové služby
12. den RK – Rozpočtování ve facility managementu

Jan Talášek

CAFM Manažer, konzultant a lektor,

Specializace na softwarovou podporu facility management (CAFM) a dílčí oblasti, jako je sběr dat a tvorba pasportizačních dat, metodická podpora značení a kódování, integrační vazby mezi CAFM, dalšími informačními systémy a grafickou prezentací ve formátech CAD a GIS, SW podpora specifických procesů Facility managementu apod. Pro uvedené se specializuje na Project management Facility managementu a zejména na procesní realizaci jednotlivých FM služeb v různých segmentech trhu.
Od r. 2001 je členem profesního sdružení Facility manažerů IFMA CZ, od r. 2010 do roku 2014 byl členem jejího představenstva.

V segmentu facility managementu působí od roku 2001, kdy se podílel jako obchodní manažer ve společnosti TESCO SW a.s. na vývoji a implementacích CAFM řešení. Od roku 2009 působil do konce roku 2012 opět v oblasti FM a to na pozici výkonného ředitele ve společnosti pit Software, s.r.o. – dodavatele CAFM systému pit-FM na českém a slovenském trhu. V současné době SW aplikace pro facility management a CAFM systémy zavádí zejména ve společnosti ATALIAN CZ s.r.o. a působí na pozici manažera CAFM.

Projekty, publikace, další aktivity:

V rámci uvedené praxe se podílel na řadě implementačních projektů v různých tržních segmentech, a to zejména předprojektovou analýzou uživatelských potřeb a dílčích realizačních podpor a metodiky a dále se podílel na řadě pasportizačních projektů (Česká pošta, Vězeňská služba, Poslanecká sněmovna ČR…). Aktuálně implementuje CAFM aplikace uvnitř skupiny ATALIAN pro její zákazníky i interní potřeby ATALIAN CZ (síť AHOLD, TESCO Stores, Lidl, Kaufland…, bankovní domy Komerční banka, Česká spořitelna, ČNB… Obchodní centra, průmyslové podniky a řada dalších).
Je držitelem certifikátu Facility manažer, získaného na VŠE Praha a znalcem v oboru oceňování nemovitostí, získaném u Institutu Franka Dysona – Vysoké školy realitní v Brně.

Nepravidelně přednáší studentům na STU Bratislava, VŠB TU-Ostrava, ČVUT Praha a VŠE Praha v oborech Facility managementu oblast SW podpory FM a rovněž pravidelně vystupuje se zkušenostmi ze zavádění CAFM systémů na odborných konferencích a seminářích. O zkušenostech se SW podporou se rovněž dělí s posluchači akreditovaného kurzu v DTO CZ Ostrava a dalších kurzů TZB-INFO, Forum-media Praha a V.O.Č. Košice.

Jako odborný garant kurzu a jeho lektor rovněž přednášel pro specifický kurz Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, určeného pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje se zaměřením na provoz majetkového portálu, zahrnující metodiku a užívání CAFM systému FaMa+ a určeného pro cca 700 pracovníků příspěvkových organizací a pracovníky KU MSK včetně tvorby podkladů e-learningového výukového portálu MSK.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

14. den RK – ICT podpora Facility managementu

Ing. Martin Václavík

Konzultant ve stavebnictví a nemovitostním portfoliu

Vzdělání, kurzy a certifikace:

ČVUT fakulta stavební
Dokončená kvalifikace: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP
Probíhající kvalifikace: SFP

Projekty, publikace, další aktivity:

Září 2022 – současnost: Odborný pracovník – podpora odboru hospodářského při přípravě zadávací dokumentace pro výběrová řízení v oblasti facility managementu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká agentura pro standardizaci

Srpen 2021 – Listopad 2022: Odborný pracovník – tvorba metodik pro implementaci BIM a facility managementu ve stavebnictví a správě majetku.

OSVČ – Duben 2018 – Současnost – Konzultant ve stavebnictví a nemovitostním portfoliu
Metody zajištění kvality; hodnocení návrhu, realizace a provozování budov z pohledu trvalé udržitelnosti a dopadu na pohodu a zdraví uživatel.
Konzultace v oblasti facility managementu, zajména technická údržba.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

8. den RK – Udržitelnost ve facility managementu