Dochované záznamy s historie IFMA CZ

Záznamy a dochované informace o založení a prvních letech IFMA CZ

Záznamy pocházejí z archivu zakladatele pobočky Ing. Ondřeje Štrupa, IFMA Fellow

Fotogalerii po jednotlivých letech najdete na tomto odkazu

Tyto stránky o začátcích IFMA CZ jsem vytvořil na základě zjištění, že o tomto období neexistuje jiná informace, než v tištěné ročence z TFM 2021. V této ročence jsem shrnul základní informace, ale již se do ní nedostalo mnoho dalších uchovaných záznamů a dokumentů, což chci touto formou doplnit. Přivítám jakýkoliv podnět, připomínku či další podklady, které do těchto stránek rád zařadím.

Ještě dlužím vysvětlení, proč jsou tyto stránky umístěny na webu FM Institute. Předně je to z důvodu vlastnických práv k těmto stránkám. Současně musím zmínit, že FM Institute byl sice založen jako podpora vzdělávání v rámci širších aktivit asociace IFMA CZ (a často je takto dodnes neprávem vnímán), nikdy však nebyl s IFMA CZ provázán jinak, než přes moji osobu. To, že nyní zveřejňované informace nebyly nikdy zpřístupněny považuji za svůj dluh veřejnosti, a proto je nyní touto formou zpřístupňuji. 

Jak to vše začalo.

Kolem roku 1998 jsem spolu se svým kolegou Ing. Petrem Marečkem objevili existenci softwarových programů pro facility management a začali jsme pátrat po existenci, pro nás do té doby neznámého oboru (byli jsme zaměstnáni u české pobočky společnosti Nemetschek). Náš kolega z Mnichova, Adrian Anderson, nás nasměroval na schůzku evropského představenstva asociace IFMA, a tak jsme na jejich zasedání v Berlíně osobně vyrazili. První setkání zájemců o facility management jsme uspořádali v BoDi klubu v Hradešínské 47, Praha 3, kde se setkalo 17 zájemců o tento obor. Přípravný výbor tehdy tvořili: Ondřej Štrup, Petr Mareček, Miloš Kvasnička a Silvie Georgievová. Zde byly položeny základy pro budoucí neziskovou asociaci, kterou jsme nazvali IFMA CZ. Asociace byla zaregistrována počátkem roku 2000 a potvrzena první valnou hromadou 30. 4. 2000.

Dalšími roky se již projděte v odkazech jednotlivých let (stránku budu postupně doplňovat, proto některá léta nebudou dočasně naplněna daty).

Přehled prezidentů IFMA CZ v jednotlivých letech

2000      Ing. Ondřej Štrup
2001      Ing. Ondřej Štrup
2002      Ing. Michal Viereckl
2003      Ing. Lucie Ryjáčková
2004      Ing. Lucie Ryjáčková
2005      Ing. Lucie Ryjáčková
2006      Ing. Lucie Ryjáčková
2007      Ing. Bohuslav Kyjánek
2008      Ing. Bohuslav Kyjánek
2009      Ing. Bohuslav Kyjánek
2010      Ing. Bohuslav Kyjánek
2011      Ing. Ondřej Štrup
2012      Ing. Ondřej Štrup
2013      Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow
2014      Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow
2015      Ing. Milan Hampl
2016      Ing. Milan Hampl
2017      Ing. Milan Hampl
2018      Ing. Milan Hampl
2019      Ing. Jiří Knap
2020      Ing. Jiří Knap
2021      Ing. Jiří Knap
2022      Ing. Jiří Knap