Váš košík je prázdny.

Vrátit se do obchodu

O společnosti FM Institute, s.r.o.

Profil společnosti

FM Institute působí na trhu již od roku 2008, od kdy pravidelně obhajuje akreditací MŠMT. Jádrem činnosti FM Institute je především vzdělávání odborníků z facility management (FM) praxe, a to jak na straně klientů z nejrůznějších sektorů, tak na straně předních poskytovatelů FM služeb. FM Institute proškolil více než 500 odborníků z praxe z desítek předních společností na trhu. Od roku 2023 je rekvalifikační kurz registrován i na serveru MPSV/UP, a to jak pro odborníky, kteří jsou aktuálně nezaměstnaní, tak i pro ty, kteří mají zájem o změnu či rozšíření si odbornosti.

FM Institute spolupracuje s předními specialisty ve svých oborech, kteří přinášejí posluchačům bohaté zkušenosti praxe. Kombinací teoretických základů založených na FM standardech a praktických zkušenostech z praxe získávají posluchači komplexní přehled o oboru.

FM Institute je jedinou vzdělávací institucí v České republice, která trvale získává akreditaci na vzdělávání manažerů v oblasti facility managementu. Tato akreditace ji opravňuje vyučovat a následně udělovat oficiální státní osvědčení o odbornosti manažer v tomto oboru.

FM Institute je současně oficiálním partnerem Klubu facility manažerů při České manažerské asociaci.

Stěžejním vzdělávacím programem FM Institute je 15denní rekvalifikační kurz Facility manažera. Kurz je akreditován MŠMT jako platná rekvalifikace na pozici manažer se zaměřením na Facility management a v současné době představuje nejucelenější vzdělávání v tpmto oboru u nás. Na stránkách Úřadu práce je nabízen pod kódem 132 023 014 847.

Absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci v oboru “Facility manažer” dle  MSMT-17867/2023-7 . (Akreditace z minulých let naleznete zde 20202017, 2014, 2011, 2008).

Posluchači se mohou přihlásit i na jednotlivé výukové dni samostatně, nebo využít možnost zvýhodněných 5denních balíčků.

Od roku 2016 FM Institute poskytuje vzdělávání v oboru FM také virtuálně, formou živých interaktivních webinářů. Tato forma je od roku 2024 akreditována i pro celou rekvalifikaci (virtuální forma). Na stránkách Úřadu práce pod kódem 132 023 014 848.

FM Institute nabízí i odborná školení z nejrůznějších oblastí FM. Kromě veřejného vzdělávání zajišťuje FM Institute i školení a kurzy „na míru“ pro firemní klientelu. Mezi další vzdělávací aktivity FM Institute patří výuka na vysokých a vyšších odborných školách.

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow:

 • držitel nejvyššího celosvětového ocenění facility manažera, titulem IFMA Fellow (ročník 2013)
 • v roce 1999 inicializoval založení asociace IFMA CZ a v letech 2000 – 2003 a 2012 – 2015 byl jejím prezidentem
 • autor učebnice “Základy Facility managementu”, spoluautor několika dalších odborných publikací, autor mnoha článků v odborném tisku
 • přednáší na konferencích u nás i v zahraničí, vyučuje FM na ČVUT FSv, ZČU v Plzni a na pozvání i na dalších školách
 • zastupuje ČR ve standardizačních komisích evropské normy EN 15221 a světové normy ISO 55000, ISO 41000
 • je členem strategických skupin AG1 a AG2 standardizačních komisí ISO TC 267 (ISO 41000)
 • ředitel pro země střední a východní Evropy (CEE) FMCC asociace IFMA (globálního sdružení FM konzultantů), která sdružuje FM poradce na celosvětové úrovni
 • je členem BIM komise při ČKAIT
 • v letech 2011 – 2014 byl místopředsedou představenstva evropské asociace EuroFM
 • od roku 2023 je místopředsedou Klubu facility manažerů při České asociaci manažerů

Naše cíle

Naší vizí je stát se u odborné veřejnosti u nás i v zahraničí synonymem pro kvalitní a nestranné vzdělávání postavené na mezinárodně uznávaných standardech.

Chceme i nadále přinášet nejen vysokou praktickou hodnotu a využitelnost poznatků, ale také osobní a přátelský přístup, kvůli kterému se k nám budete rádi vracet na nová školení a kurzy.

Usilujeme o to stát se odbornou platformou, kolem které se budou soustřeďovat odborníci z oblasti Facility managementu a souvisejících oborů, a přispívat k výměně zkušeností mezi našimi i zahraničními experty. V nejširším smyslu a pojetí chceme spolu s Vámi přispět ke kultivaci Facility managementu u nás, k lepší práci i lepšímu pracovnímu prostředí.

Jako jediná vzdělávací společnost, která již mnoho let úspěšně obhajuje akreditaci MŠMT na rekvalifikaci facility manažerů, chceme rozvíjet tuto odbornost v souladu s celosvětovými trendy. Základy vzdělávání jsou postaveny na standardech ČSN EN ISO 41000 a ČSN EN 15221. Teorii však propojujeme s každodenní praxí našich lektorů.

Naše hodnoty

Odbornost, partnerství, respekt, prosperita

jsou námi preferované hodnoty, které tvoří základnu pro dosažení stanoveného cíle, jakým je výjimečnost.

Naše vize

Naši absolventi získají nejnovější poznatky, které mohou efektivně uplatnit ve svých organizacích.

Uznávaná instituce zaměřená na vzdělávání formou rekvalifikace odbornosti v oblasti facility managementu, založeném na mezinárodních standardech aplikovaných do praxe s vysokou přidanou hodnotou pro praktické využití u klientů i poskytovatelů.

Způsob, jakým umíme dosáhnout uznání:

 • Spolupráce s nejlepšími odborníky
 • Mezinárodní spolupráce
 • Komplexní vzdělávací program
 • Vyškolení certifikovaných pracovníků pro trh facility managementu
 • Systematická výchova / příprava lidí z facility managementu
 • Akreditace vzdělávacích programů
 • Stanovení standardu pro vzdělávání facility managementu
 • Systematické studium k získání pracovního zařazení v oblasti facility managementu
 • Využití vzdělání absolventů v praxi

Naše vybrané reference

Poskytovatelé FM služeb:
ISS Facility Services, s.r.o.
ATALIAN CZ, s.r.o.
Mark2 Corporation Czech, a.s.
AB Facility, a.s.
OKIN GROUP, a.s.
CBRE, s.r.o.
P.DUSSMANN spol. s r.o.
CPI – Facility, a.s.
CIMEX INVEST s.r.o.
Trigema Facility s.r.o.
CTP
SSI
Tafirra FM
Caverion
Zentiva
Sodexo

Banky:
Česká spořitelna, a.s.
Erste Group Bank AG
Komerční banka, a.s.
Československá obchodní banka, a. s.
KBC
Raiffeisenbank a.s.

Školy:
České vysoké učení technické v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Fyzikální ústav AV ČR
Masarykova univerzita
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VOŠ a OA Chotěboř
VOŠZ a SZŠ Praha 1

Veřejná správa:
Ministerstvo obrany
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Letiště Václava Havla
Osmička (Správa majetku MÚ Praha 8)
Správa majetku MÚ Praha 12
Česká pošta, s.p.
Nejvyšší kontrolní úřad

Nemocnice a zdravotnická zařízení:
IKEM
Proton Therapy Center Czech, s.r.o.
Ústav molekulární genetiky AV
Ústav hematologie a krevní transfuze

Další:
Seznam.cz, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Plzeňský Prazdroj, a.s.
McDonald`s ČR spol. s r.o.
IKEA
Makro
BOSCH DIESEL s.r.o.
Foxconn Technology CZ s.r.o.
RWE Česká republika a.s.
E.ON Česká republika, s. r. o.
Rádio Svobodná Evropa
Coca Cola
Evobus ČR
UNIPETROL SERVICES, s.r.o.
Benteler
Honeywell
Dr. Max
Prologis
Bureau Veritas CR
Škoda Auto
Siemens
SGS
a mnoho dalších ……….

Řekli o nás

… přednášky byly jedinečné a bez hluchých míst, kladně musím zhodnotit výběr přednášejících z hlediska odbornosti i jejich umění upoutat posluchače
… dobrý základ pro začínající FM manažery, pro zkušenější rozšíření povědomí
… rozšířil jsem si obzory v oblasti správy budov a podpory core businessu, velmi kladně hodnotím, že všichni lektoři jsou z praxe
… kurz byl přínosný, jelikož se orientuje i na konkrétní problémy, lektoři sdělují množství příkladů a zkušeností
… široký rozsah kurzu s teoretickými i praktickými informacemi byl přesně to, co jsem potřeboval
… pro mne byl kurz velkým přínosem a skvělou nástavbou informací, které jsem získala na ČVUT, díky těmto kurzům jsem pochopila FM
… pro mou práci toto mělo jednoznačný přínos
… děkuji za velmi profesionální a příjemný přístup ke všem účastníkům kurzu
… velmi zajímavé upřesnění a systematizování celé problematiky
… kurz přesně splnil moje očekávání, získal jsem nové zkušenosti, které mohu uplatnit v praxi
… budu vstřebávat ještě dlouho a doufám, že i dlouho čerpat z těchto informací
… kurz mi výrazně pomohl proniknout do oblasti řízení FM
… je úžasné vědět, že FM se konečně vydává správným směrem a má smysl se rozvíjet a školit a tím zvedat celkovou úroveň

… kurz mi dal mnoho nových informací i pohledů, které lze využít jak v pracovní sféře, tak i pro soukromé účely
… logicky uspořádaný, odborně na výši, kvalitní lektoři
… rozšířil mi znalosti v oblasti FM, pochopila jsem význam FM smlouvy a ujasnila SLA
… skvělá práce! Je poznat, že vás to baví, i když je to s námi občas složité
… velmi mnoho informací a málo času
… získali jsme informace o nových trendech v oblasti FM
… příjemné chvíle, příjemní lidé, užitečné informace
… považuji kurz za velmi zdařilý a studijními podklady se budu prolistovávat velmi dlouho
… hodnota informací obsažených v kurzu převyšuje reklamu prezentujících subjektů
… díky širokému pohledu a nadhledu všech lektorů jsem si z každé přednášky něco odnesl, něco, co mohu použít ve své praxi
… domnívám se, že vznikl nový nástroj, jak „obyčejnou údržbu“ převést mezi vědní obory, dojem je velmi dobrý
… profesionální výklad vč. aplikace do praxe, znalost problematiky, příjemné vystupování, lektor udržuje pozornost posluchače po celou dobu semináře
… vysoká odborná úroveň přednášejících, ucelený náhlad na problematiku dle světových trendů
… děkuji Vám za dnešní, přednášku i za všechny předchozí, máte to velmi dobře zpracováno a vítám i Vaše vstupy, kdy přenášející nemluví zcela jasně.

Všechny tyto reference jsou vybrány ze závěrečných dotazníků absolventů kurzu (k nahlédnutí u organizátora akce).