Váš košík je prázdny.

Vrátit se do obchodu

Rekvalifikační kurz facility manažera

Získejte odborné osvědčení manažera v oboru facility management akreditované MŠMT

Rekvalifikační kurz facility manažera – základní informace o tomto vzdělávání

Přečtěte si o rekvalifikačním kurzu facility manažera a získejte o něm více informací

Kurz je koncipován jako 15-ti denní výuka rozdělená do čtyř měsíců (výuka probíhá převážně ve středu od 9:00 do 17:00) a zahrnuje celkem 120 výukových hodin. Stěžejní výukovou metodou jsou přednášky odborníků s aktivní účastí všech přítomných a pracovní workshopy. Náplň kurzu je koncipována v souladu s platným standardem ISO 41000 “Facility Management – Management Systems”, EU standardem EN 15221 „Facility management“  a posledními poznatky v oboru.

Absolvent získá osvědčení manažera v oboru “Facility manažer” dle MSMT-17867/2023-7Rekvalifikační kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako oficiální vzdělávání profese „manažer“ v oboru Facility management. Jedná se o jediné ucelené státem certifikované profesní vzdělávání facility managementu pro odborníky z praxe. Kurz má více než desetiletou tradici a mezi jeho absolventy se řadí klíčoví pracovníci napříč oborem (viz naše reference). Výukové materiály vycházejí z nejnovějších trendů a legislativy v oboru a jsou průběžně aktualizovány. Přednášek a workshopů se ujali přední manažeři a specialisté z jednotlivých oblastí facility managementu. Toto vzdělávání získalo ocenění IFMA CZ „Cena poroty FM Awards 2009 za mimořádný počin v oblasti FM“.

Od roku 2024 je tato rekvalifikace realizovatelná i webinářovou (virtuální) online formou, tzn. účastníci virtuální formy mohou vyslechnout přednášky v prostředí MS Teams, testy a obhajoby však budou realizovat prezenčně v jednom dni v Praze.

Pro udělení osvědčení je potřeba splnit tyto podmínky: (1) doložit středoškolské vzdělání s maturitou (2) absolvovat minimálně 80 % přednášek (3) úspěšně složit závěrečný test (4) vypracovat a před zkušební komisí obhájit odbornou práci (minimálně 5 fA4). 

Studium je přednostně určené:

 • pro pracovní pozice na vyšších stupních řízení (strategičtí facility manažeři (CWO), provozní, techničtí, výrobní řiditelé, zástupci provozního úseku, ekonomičtí, finanční a investiční řiditelé)
 • pro pracovní pozice na středních stupních řízení (facility manažeři, property manažeři, asset manažeři, vedoucí správy nemovitostí a služeb, vedoucí administrativní správy, vedoucí organizačních složek pro jednotlivé služby facility managementu – stravování, doprava, bezpečnost, úklidy a odpady, recepce, BOZP, PO, údržba a provoz a pod.)
 • pro jiné subjekty z oblasti facility managementu (zástupci FM poskytovatelů, FM konzultantů a pod.)

Sesterská verze rekvalifikace na Slovensku:

 • Společnost FM Institute  byla vzorem pro založení sesterské společnosti FM Institute Slovakia (www.fmi.sk).
 • V rámci svých aktivit nabízí obdobný akreditovaný rekvalifikační kurz “Správa a prevádzka nehnutelností“.
 • Zavedením kombinované výuky (prezenční/virtuální) jsou všechny semináře rekvalifikace společné.
 • Samostatně vyhlášené výuky mohou být pouze prezenční, nebo pouze virtuální (viz. nabídka).

Přehled témat jednotlivých dní:

Rámcový obsah jednotlivých seminářů (dnů výuky):

 1. Definice a terminologie, základy FM
 2. Smluvní zajištění FM, workshop Implementace FM
 3. Prostor a prostorové služby
 4. Standardy pracoviště; Pravidla stěhování; Návrh dislokace kanceláří – workshop
 5. Úklid a čištění; Odpadové hospodářství
 6. Technická správa majetku; Energetika
 7. FM z pohledu udržitelnosti; Certifikace budov; Commissioning
 8. Bezpečnost; Security; Stavební údržba
 9. Problematika BOZP, PO, OŽP; Řízení rizik
 10. Recepční služby; Catering; Tiskové, kopírovací, poštovní a archivační služby; Dopravní služby
 11. Plánování, projekt a implementace FM; Sledování nákladů a controlling
 12. Účetnictví související s FM; Rozpočtování a plánování ve FM
 13. Řízení FM; Metodologie Lean 6 Sigma v FM
 14. ICT ve FM; základy BIM; Správa CAFM
 15. Lidský faktor ve FM

CO PŘINESE STUDIUM REKVALIFIKACE JEJÍM ABSOLVENTŮM

Absolvujte naši rekvalifikace a získejte nejucelenější vzdělání v oboru u nás

 • získáte jediné oficiální odborné osvědčení manažera v oboru facility management
 • získáte znalosti o základní terminologii a procesech ve facility managementu
 • aplikujete současné platné standardy a předpisy pro obor facility management (ISO 41000, EN 15221)
 • získáte praktické informace použitelné pro přípravu soutěžních podmínek, vyhodnocení nabídek a uzavírání smluvních vztahů v oblasti FM služeb
 • získáte zručnosti uplatnitelné pro lepší a ekonomičtější správu nemovitostí
 • získáte  znalosti, jak optimálně řídit obsazenost a využití prostor
 • získáte  informace o předpisech a normách platných pro návrh a standardizaci prostor a budov
 • získáte schopnost plánovat a řídit proces stěhování zaměstnanců společnosti
 • stanovíte rozsah podkladů a jejich použití v procesu zabezpečení čisticích a úklidových prací a odpadového hospodářství
 • získáte schopnost podrobně plánovat, řídit a kontrolovat údržbu a opravy staveb a jejich technologického vybavení
 • získáte znalosti, jak aktivně přispět k zabezpečení udržitelného rozvoje v oblasti FM služeb
 • získáte schopnost efektivně využívat progresivní metody v oblasti energetického managementu (vč. certifikace budov)
 • získáte komplexní informace o ochraně a bezpečnosti, předpisech BOZP, PO a OŽP a ochraně osobních údajů
 • získání znalostí, jak nejlépe zabezpečit možnosti vnitropodnikové logistiky a podpůrných služeb
 • získáte schopnost analyzovat současný stav podpory a implementovat progresivní prvky facility managementu do společnosti
 • získáte schopnost organizovat a řídit FM procesy ve společnosti
 • získáte zručnosti potřebné pro zlepšení procesů sledování a kontroly provozních a investičních nákladů
 • získáte informaci o efektivním využití podpory informačních technologií pro oblast facility managementu
 • zlepšíte komunikace a řízení týmu pracovníků zabezpečujícímu FM procesy
 • získáte znalosti ohledně základních pravidel komunikace mezi klientem a FM poskytovatelem

REKVALIFIKAČNÍ KURZ facility manažera- Registrace

Zaregistrujte se a zúčasněte se našeho rekvalifikačního kurzu