Váš košík je prázdny.

Vrátit se do obchodu

Blogy

Získejte komplexní vzdělání v oboru facility management

Seznam článků

Novinky ze světa facility managementu

Program IFMA Fellow slaví 30 let (Redakční článek FMJ)

Když v roce 1991 skončilo funkční období předsedkyně představenstva asociace IFMA Christine (Neldon) Tobinové, byla požádána, aby vedla výbor, jehož úkolem bylo najít způsob, jak ocenit a současně povzbudit pokračující zapojení členů IFMA. Nejaktivnější a průkopnické členy – mnohostranné lídry, kteří dobrovolně věnovali svůj čas a odborné znalosti jako učitelé, autoři, řečníci, mentoři a poradci […]

FM Institute přichází s kombinovanou formou výuky

Od 26. běhu rekvalifikace facility manažerů nabízí FM Institute možnost připojení se k jednotlivým seminářům i virtuální formou prostřednictvím MS Teams. V praxi to znamená, že posluchači rekvalifikace, kteří mají v souladu s akreditací MŠMT povinnou prezenční výuku mohou být doplněni dalšími posluchači jak prezenčně přímou účastí na výuce v posluchárně, tak i připojením se ze svých PC doma či […]

Webinář “Základy facility managementu”

Ve středu 18. 8. 2021 proběhl další webinář o “Základech facility managementu“. Tento 4hodinový online webinář je postavený na základech úvodního dne rekvalifikačního kurzu facility manažera, v zhuštěné formě seznamuje posluchače s celou oblastí moderního přístupu k podpůrným službám v organizacích (facility management službám). Přednáška seznamuje s obsahem a významem základních facility management standardů (EN […]

Kdo jsou facility manažeři a proč je organizace stále více potřebují?

Profese facility manažera je ve světě stále více vyhledávána. V zahraničních univerzitách existují katedry facility managementu s renomovanými profesory a docenty, které v některých zemích produkují až 2.000 odborně vzdělaných facility manažerů ročně. V naší zemi žádná katedra neexistuje a výuka facility managementu je velice sporadická. Omezuje se pouze na ojedinělé předměty zaměřené na problematiku facility managementu. V komerční sféře […]

Proč není facility management vnímán jako plnohodnotný obor?

Abstrakt Facility management existuje jako samostatný obor již od 70. let minulého století. Do Evropy se dostal koncem minulého století a v České republice můžeme jeho příchod datovat vznikem pobočky mezinárodní asociace IFMA v roce 2000. Dodnes však odborná i laická veřejnost tento obor přehlížejí. Otázka je proč a jak tento trend změnit?  ÚVOD V počátcích historie existence […]

Nový Class 2020 IFMA Fellows

Jako každoročně, i letos byli vbráni čtyři facility manažeři z řad IFMA členů jako noví IFMA Fellows.  Diane Levine, MCR, IFMA Fellow Geoff Williams, CFM, FMP, SFP, IFMA Fellow Kenneth Foo, BEng (Hons), GDipM, IFMA Fellow Valerian Moraes, CFM, MBA, Assoc RICS, IFMA Fellow Jsem velice potěšen, že jim mohu touto cestou poblahopřát. IFMA Fellow […]

Kdo je vlastně facility manažer?

Již přes 10 let pořádáme rekvalifikační kurzy facility manažera, lépe řečeno oficiálně „manažera v oblasti facility managementu“ (protože naše úřady dodnes nechtějí vnímat, že profese facility management je všude ve světě velice rozšířená a ve vyspělých zemích zcela obvyklá). Možná že i právě pro „nezájem“ našich úřadů se o tento obor nezajímají ani vedoucí manažeři našich […]

Certifikace systému řízení facility managementu dle ISO 41000 je zase o kus dále

Dne 20. 7. 2020 vydala IFMA tiskovou zprávu – ANSI National Accreditation Board (ANAB) rozhodl, že držitelé certifikace CFM budou oprávněni, v souladu s ISO/IEC 17024:2012, certifikovat organizace podle řady ČSN EN ISO 41000 (systémy řízení facility managementu). V ČR zatím není žádný držitel tohoto CFM osvědčení. Kdo by měl zájem toto osvědčení získat, může absolvovat virtuální […]

Facility management versus BIM

Mnozí srdcaři BIM aktivit jsou nadpisem jistě pobouřeni. Vím, že je kontroverzní, ale právě proto ho používám. Správně by mělo být použito „a“ místo „versus“, s tím se plně ztotožňuji. Proč jsem tedy použil slovo „versus“? Abych toto zodpověděl, musím se vrátit hluboko do historie mého života (respektive jeho části). Jako projektant jsem zažil ještě výkresy […]

FM Institute – bulletin (léto 2020)

Připravili jsme pro Vás souhrné informace o našich aktivitách, doplněné články o aktuálních otázkách facility managementu. Obnovujeme tak náš “občasník”, ve kterém Vás budeme informovat o dění souvisejícím s FM Institute. FM Institute – bulletin (léto 2020)