Vzdělávací společnost FM Institute se rozhodla založit novou řadou seminářů/webinářů. Mají společný název “Desatero FM”. Jejich společným cílem je zaměření na konkrétní aktivity nebo profese, kterých je v oblasti facility managementu mnoho. Oproti rekvalifikaci, která je zaměřena na komplexní přehled facility manažera a prokazuje mu tuto schopnost akreditovaným certifikátem, jsou  semináře/webináře Desatera FM zaměřeny na taktické a provozní otázky konkrétní oblasti. Na webu FM institute je založena nová záložka, kde bude nabídka těchto akcí uváděna.  V první fázi jsou nabízeny dvě akce “Desatero SW správy FM služeb a Facility managementu (jednodenní seminář/webinář)” a “Desatero převzetí bytové nemovitosti do správy od developera (dopolední seminář/webinář)”.

Připravovány jsou již další aktivity:

  • Desatero facility manažera
  • Desatero prevence rizik v oblasti BOZP a PO
  • Desatero BOZP podle nového zákona 250/2021 Sb.
  • Desatero manažera ostrahy
  • Desatero správce budovy/areálu
  • Desatero údržbáře
  • Desatero odpadového hospodáře
  • Desatero BIM v praxi provozovatele
  • atd.

Zásadou těchto přednášek je desatero bodů, které jsou pro danou oblast stěžejní. Toto desatero bude i osnovou přednášek. 

Těšíme se, že se Desatera FM stanou součástí výuky a podstatně rozšíří vzdělávací nabídky pro facility manažery na našem trhu.