Dne 18. 1. 2024 od 17 – 22 hod. budeme pořádat již 8. večírek FM Institute pro naše absolventy, posluchače a přátele. Jako tradičně se sejdeme v 19. patře hotelu Olympik v Karlíně. Všichni přátelé facility managementu jsou vítáni. Spolupořodateli tohoto večírku je i časopis Facility manažer a Klub facility manažerů při České manažerské asociaci. Těšíme se na Vás. Pozvánku si stáhněte na tomto linku.

Zamyslali jste se nad tím, kdo zastupuje zájmy budoucího uživatele/provozovatele po celou dobu přípravy stavby a její realizace? Pokusili jsme se na to odpovědět v článku ádborného časopisu Stavitelství v čísle 06-07/2022. Jeho obsah je zdopírován zde

Přečtěte si o našich aktuálních nabídkách vzdělávání, o ISO 41000 a týmu, který ho tvoří. Připojeno je i pár zajímavostí ze zahraničí.

Otevřete si tento link.

Nový díl o standardizaci řízení se zabývá tím provotním v tomto orocesu což je FM strategie a politika. Dlohodobý koncept řízení správy majetku a podpůrných služeb musí být srozumitelný, provázený se strategií a politikou organizace (core business) a musí být konzistentní a bez významných a nezpochybnitelných změn podmínek i dlouhodbě neměnný.

Více se dovíte na tomto videu z dílny Work Group 4 (WG4) ISO TC 267 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6955590468554416128/

V úterý 28. 9. 2022 proběhl diskuzní panel k problematice zákona č. 250/2021 Sb. Hlavní přednášející Ing. Milan Moravec a paní Ing. Olga Vaňková z Inspektorátu práce pro Prahu měli nesnadnou úlohu seznámit nás se zákonem (platí od roku 2021), ale zejména s jeho pěti prováděcími předpisy, které vláda odsouhlasila před necelým týdnem, a které doposud nevyšly ve sbírce zákonů. Celý zákon vstupuje do účinnosti od 1. 7. 2022. Museli proto čerpat z materiálů pro přípravu těchto předpisů a hlavně ze zkušeností zkušených inspektorů. Podle ohlasu 39 on-line připojených a 20 prezenčně přítomných posluchačů byli přednášející velice pozitivně hodnoceni, v průběhu padlo mnoho dotazů a rozvinula se zajímavá diskuze. Nesestříhaný záznam celé akce naleznete na tomto odkaze.

Pro ty, které toto téma zajímá, připravujeme s přednášejícícmi “Desatero podle zákona č. 250/2021 Sb.”, které bude vyhlášeno koncem prázdnin, nebo začátkem školního roku. 8. srpna 2022 je již v nabídce “Desatero prevence rizik v oblasti BOZP a PO” (přednášející paní Marie Homolková), které již bude zohledňovat i nové podmínky zákona 250/2021. Registrovat se můžete na tomto odkaze.  Celou nabídku nejbližších aktivit FM Institute naleznete zde.

Komise CŽV ČKAIT na svém zasedání 16. 6. 2022 posoudila předložené akce FM Institute k akreditaci, odsouhlasila je a přidělila kreditní body. Jedná se konkrétně o podzimní rekvalifikační kurz manažera v oboru facility management (akreditovaný MŠMT) s přidělenými 3 kreditními body a dále semináře/webináře “ Standardy pracoviště; Pravidla stěhování; Návrh dislokace kanceláří (workshop)“, Úklid a čištění; Odpadové hospodářství a Technická správa majetku; Údržba technologií budov; Stavební údržba, kterým byl jednotlivě přidělen 1 kreditní bod. Máme radost, že naše vzdělávání bylo zařazeno do celoživotního vzdělávávání techniků a inženýrů ve stavebnictví se kterými náš obor úzce souvisí.

Vzdělávací společnost FM Institute se rozhodla založit novou řadou seminářů/webinářů. Mají společný název “Desatero FM”. Jejich společným cílem je zaměření na konkrétní aktivity nebo profese, kterých je v oblasti facility managementu mnoho. Oproti rekvalifikaci, která je zaměřena na komplexní přehled facility manažera a prokazuje mu tuto schopnost akreditovaným certifikátem, jsou  semináře/webináře Desatera FM zaměřeny na taktické a provozní otázky konkrétní oblasti. Na webu FM institute je založena nová záložka, kde bude nabídka těchto akcí uváděna.  V první fázi jsou nabízeny dvě akce “Desatero SW správy FM služeb a Facility managementu (jednodenní seminář/webinář)” a “Desatero převzetí bytové nemovitosti do správy od developera (dopolední seminář/webinář)”.

Připravovány jsou již další aktivity:

  • Desatero facility manažera
  • Desatero prevence rizik v oblasti BOZP a PO
  • Desatero BOZP podle nového zákona 250/2021 Sb.
  • Desatero manažera ostrahy
  • Desatero správce budovy/areálu
  • Desatero údržbáře
  • Desatero odpadového hospodáře
  • Desatero BIM v praxi provozovatele
  • atd.

Zásadou těchto přednášek je desatero bodů, které jsou pro danou oblast stěžejní. Toto desatero bude i osnovou přednášek. 

Těšíme se, že se Desatera FM stanou součástí výuky a podstatně rozšíří vzdělávací nabídky pro facility manažery na našem trhu.

FM Institute navázal užší spolupráci se společností Sousedé.cz, která provozuje stejnojmený web zaměřený na podporu výborů SVJ, správců, správcovských firem a vlastníků bytových jednotek. Tato oblast je v ČR ve facility management profesi zatím podceňována. Jedná se o sice obsahově méně komplikovanou oblast, avšak svým rozsahem a zejména mezilidskými vztahy značně významnou skupinou služeb. Na Slovensku je správa bytů a bytových domů vázanou odborností s povinností certifikace správců či správcovských firem. V ČR v této oblasti působí dlouhodoběji asociace ARK, přesto je stále co dohánět. Věříme, že spolu se Sousedi.cz a zejména s její jednatelkou paní Zlatou Botero Vaškovou nalezneme formu, jak rozšířit vzdělávací podporu v této oblasti.

Když v roce 1991 skončilo funkční období předsedkyně představenstva asociace IFMA Christine (Neldon) Tobinové, byla požádána, aby vedla výbor, jehož úkolem bylo najít způsob, jak ocenit a současně povzbudit pokračující zapojení členů IFMA. Nejaktivnější a průkopnické členy – mnohostranné lídry, kteří dobrovolně věnovali svůj čas a odborné znalosti jako učitelé, autoři, řečníci, mentoři a poradci ostatním profesionálům v odvětví facility managementu.

“Podívali jsme se na to, co dělají jiné organizace, abychom rozpoznali jednotlivce, kteří významně přispěli a dlouhodobě se zavázali svým sdružením a odvětvím,” řekla Tobin”. Zjistili jsme, že programy Fellowship mají velkou prestiž, nejenže uctívají předchozí léta služby a úspěchy člověka, ale také podporují pokračování osvědčeného vůdce. Poradenství a aktivní úsilí o dosažení cílů organizace a obohacení životů těch, které zastupuje.” V roce 1992 udělila asociace titul IFMA Fellow založený na sedmi pilířích profese facility managementu, bez jejichž obětavosti, vize a tvrdé práce, by ani IFMA, ani dnešní globální FM průmysl neexistoval. V roce 1979 Herman Millerův Institut facility managementu vyslal Davida L. Armstronga, člena IFMA, do mnoha významných amerických společností, aby vzdělával profesionály, kteří nevěděli, že jsou facility manažeři. Představil model lidí, míst a procesů (3P), a ukázal, jak se každý může zapojit, aby spolu vytvořili obor facility management. Pokračoval v propagaci oboru a po mnoho let instruoval jednotlivce a podniky. V květnu 1980 uspořádal první IFMA prezident George W. Graves, IFMA Fellow ve své kanceláři v Houstonu v Texasu v USA setkání, s cílem prodiskutovat rozšíření asociace. Jakmile se pozvaní posadili kolem konferenčního stolu, zamkl dveře a řekl: “Nikdo neodejde, dokud to neuděláme.”  On a jeho žena Joan byli neúnavnými příznivci IFMA až do své smrti v roce 2015. První mezinárodní člen IFMA James W. Chambers, IFMA Fellow vytvořil v roce 1982 první mezinárodní pobočku v Torontu v Kanadě, která nejen rozšířila povědomí o FM, ale také přiměla National Facility Management asociaci (NFMA) ke změně svého názvu na International Facility Management Association (IFMA). Chambers byl nápomocen při organizaci první mezinárodní konference a výstavy IFMA, která se konala v Torontu. Redaktorka časopisu Facilities and Design Management Anne Fallucchi, IFMA Fellow přispěla inteligentními a podnětnými články o oboru a stala se významným mezinárodním hlasem FM oboru. V době, kdy v oboru dominovali muži, byla Falluchi průkopnickou členkou správní rady IFMA (1984) a byla první ženskou členkou IFMA Fellow. Jakub M. Hickey, CFM, IFMA Fellow pomohl vytvořit IFMA sponzorství a každoroční výstavu, čímž získal finanční prostředky potřebné k náboru IFMA zaměstnanců na plný úvazek. Vzdělával své zákazníky a další dodavatele o hodnotě facility managementu. S jeho povzbuzením další společnosti vysílaly své odborníky, aby se stali členy místních poboček. Dlouholetí aktivní členové představenstva a též IFMA prezidenti, Edmond P. Rondeau, AIA, CFM, IFMA Fellow a David G. Cotts, P.E., CFM, IFMA Fellow byli úspěšnými pedagogovy, kteří významně přispěli prvním vzdělávacím programům IFMA, byli plodní spisovatelé, jsou spoluautory knih o facility managementu, včetně jejich knihy z roku 2004, “The Facility Manager’s Guide to Finance and Budgeting”, která se dodnes používá jako učebnice v mnoha univerzitách v USA. Cotts vyučoval na Univerzitě George Masona a Rondeau byl v roce 1990 prvním předsedou správní rady nadace IFMA. “Dopad těchto jedinců nelze shrnout do jediného odstavce. Každý z nich věnoval roky oddané služby, výjimečně přispěl k FM profesi a založil asociaci, která vede a podporuje její pokrok” řekl Tobin.

Zdroj: WWW.IFMA.ORG/FMJ | LISTOPAD/PROSINEC 2021 STRANA 108

Od 26. běhu rekvalifikace facility manažerů nabízí FM Institute možnost připojení se k jednotlivým seminářům i virtuální formou prostřednictvím MS Teams. V praxi to znamená, že posluchači rekvalifikace, kteří mají v souladu s akreditací MŠMT povinnou prezenční výuku mohou být doplněni dalšími posluchači jak prezenčně přímou účastí na výuce v posluchárně, tak i připojením se ze svých PC doma či na pracovišti prostřednictvím MS Teams. Registraci lze realizovat na www.fminstitute.cz na záložce Vzdělávání/Semináře, resp. Vzdělávání/Webináře.

První seminář touto formou proběhl ve středu 29. 9. 2021 a zúčastnilo se ho 14 posluchačů v sále a 6 účastníků připojených formou webináře. V tomto případě byli všichni ze Slovenska, nejvzdálenější účastník se připojil z Košic. Tento formát umožnil užší spolupráci sesterských společností FM Institute v ČR a FM Institute Slovakia.

Připojení prostřednictvím MS Teams nepřicházejí virtuální účastníci o žádnou z možností komunikovat s lektory či s prezenčními účastníky. Jakýkoliv dotaz vzdáleného posluchače slyší z reprosoustav všichni v sále, a naopak pomocí mikrofonů, které používají i účastníci v posluchárně slyší dotazy i ti, kdo jsou virtuálně připojeni. Díky kameře jsou navíc vtaženi do sálu a mohou sledovat výklad přednášejícího, případně i diskusi v posluchárně.

Věříme, že kromě negativ pandemického období jsme nalezli i pozitiva ve schopnosti kvalitněji využívat virtuální formy komunikace. Nyní nastává období, kdy můžeme každý zvolit formu účasti, která nám nejvíc vyhovuje. Věříme, že zejména těm, kteří to mají do Prahy daleko, nabídne FM Institute možnost účasti na seminářích, které doposud byly obtížně dosažitelné.