Komise CŽV ČKAIT na svém zasedání 16. 6. 2022 posoudila předložené akce FM Institute k akreditaci, odsouhlasila je a přidělila kreditní body. Jedná se konkrétně o podzimní rekvalifikační kurz manažera v oboru facility management (akreditovaný MŠMT) s přidělenými 3 kreditními body a dále semináře/webináře “ Standardy pracoviště; Pravidla stěhování; Návrh dislokace kanceláří (workshop)“, Úklid a čištění; Odpadové hospodářství a Technická správa majetku; Údržba technologií budov; Stavební údržba, kterým byl jednotlivě přidělen 1 kreditní bod. Máme radost, že naše vzdělávání bylo zařazeno do celoživotního vzdělávávání techniků a inženýrů ve stavebnictví se kterými náš obor úzce souvisí.