Váš košík je prázdny.

Vrátit se do obchodu

Historie IFMA CZ rok 2004
očima zakladatele pobočky v ČR

Významným počinem roku 2004 byl začátek oficiální výuky předmětu “Facility management” na Vysoké škole ekonomické, konkrétně na katedře národohospodářské. Jednalo se o první výuku FM v ČR, nedlouho následovanou na VŠB v Ostravě (zásluhou Doc. Ing. Františka Kudy, CSc.). O zavedení této výuky na VŠE se významně zasloužil dnes již zesnulý Ing. Vlastimil Vyskočil, CSc. Výuka na VŠE pak pokračovala několik let, s úmrtím kolegy Vyskočila se však tento předmět na VŠE přestal vyučovat. 

V roce 2004 se pořádaly tyto akce/exkurze:

29. 1. 2004 – nové sídlo T-Mobile – Obchodně administrativní areál Roztyly
11. 3. 2004 – Hotel InterContinental
15 .4. 2004 – exkurze objektu ALPHA (BB Centrum)
28. 4. 2004 – Boscolo hotel CARLO IV
3. 6. 2004 – Výrobní provoz Lego Production (Kladno)
10. 9. 2004 – ON SEMICONDUCTOR Czech Republic Rožnov pod Radhoštěm
11.9. 2004 – RCO Olomouc
18.10. 2004 – Kongresové centrum hotelu STEP (v rámci TFM 2004)

20.10. TFM 2004 v hotelu Olympik (večírek v Kounickém paláci)

Zprávu o činnosti v roce 2004 najdete na tomto odkazu.

Zachované fotografie z akcí roku 2004 najdete zde.

9. – 12. února 2004

Vysoká škola ekonomická, katedra národohospodářská

Zásluhou ing. Vlastimila VVyskočila, CSc, s podporou a garancí IFMA CZ v osobě Ing. Ondřeje Štrupa, proběhla první výuka facility managementu na našich školách. Byl založen nepovinný předmět Facility management, na který se přihlásilo překvapivě hodně studentů. Jednalo se o první semestrální výuku. Z této výuky se dochovalo i průřezové video a fotografie.

Video záznam z výuky na VŠE 2004

 

31.března.2004

Zasedací místnosti Skanska, Kubánské nám.

Na valné hromadě dne 31.3.2004, konané v zasedací místnosti Skanska CZ, a.s., proběhly doplňující volby. Výsledky voleb:

Ing. Lucie Ryjáčková – prezident
Ing. Petr Smékal – vicepresident
Ing. Michal Melč – tajemník (za odstoupivšího L. Sedláčka)
Ing. David Šamánek – pokladník
Bc. Pavel Kvasil – člen představenstva
Ing. Zdeněk Čežík – člen představenstva
Ing. Ondřej Štrup – člen představenstva (za M. Viereckla-past prezident)

Dozorčí rada:
Ing. Vladimír Svoboda – předseda dozorčí rady
RNDr. Josef Tesařík – člen dozorčí rady
Ing. Radek Vencl – člen dozorčí rady

3. června 2004

  Exkurze do výrobního provozu Lego Production (Kladno)

Z většiny aktivit roku 2004 wse nedochovaly záznamy. Z exkurze do provozovny nově otevřeného závodu společnosti LEGO v Kladně však existuje bohatá fotodokumentace. Z této exkurze si dodnes vzpomínám na nevšední důvěru, kterou vkládal zaměstnavatel (z Dánska) do scvých zaměstnanců. Jakmile prošli vstupní kontrolou, neexistovaly “zamčené dveře” a to ani do strojoven a pod. LEGO se o své zaměstnance stará nadstandardně, což bylo patrno i z úrovně garáží, které byly k dispozici pro všechny zaměstnance. 

Fotodokumentaci naleznete v galerii roku 2004.

18. – 20. října 2004

Kongresový sál hotelu Olympik v Karlíně

Největší událostí v roce 2004 byl již čtvrtý ročník akce „Týden facility managementu v Praze 2004“, který se konal od 18.10.2004 do 20.10.2004 v hotelu Olympic v Karlíně. Hlavním organizátorem celého projektu byla IFMA CZ.

Akce byla připravena jako komplexní projekt zahrnující aktivity mediální, vzdělávací a společenské:

  • vzdělávací část projektu zahrnovala jednodenní konferenci a jednodenní workshop. Mezi přednášejícími byla řada významných zahraničních i českých osobností facility managementu. Hlavní přednášku na téma bezpečnost budov přednesla prof. Linda Thomas Moebley z univerzity Georgia Tech v Atlantě, USA. Během workshopu proběhly zajímavé diskuse a všichni zúčastnění si odnášeli zajímavé podněty do své práce.
  • Společenská stránka projektu byla naplněna slavnostním večer v prostorách Kounického paláce. V rámci tohoto večera byly uděleny ceny v kategoriích Projekt roku 2004, Osobnost roku 2004 a Zvláštní cena IFMA CZ 2004 v oblasti facility managementu. O udělení cen rozhodla porota.

Složení poroty:
Milan Klégr – Centrum Černý Most, a.s. – předseda poroty
David Šamánek – SwissTech s.r.o. – tajemník komise
Lucie Šindlerová – BB – Centrum Building C, a.s.
Jan Kasl – Evropští demokraté
Martin Šmíd – Česká spořitelna, a.s.
Alois Vyleta – IMMORENT ČR s.r.o.

Celý projekt naplnil své cíle a všemi zúčastněnými byl vysoce hodnocen. Odborné konference se zúčastnilo 80 účastníků, workshopu 40 účastníků a společenského večera cca 250 hostů.

V soutěži FM AWARDS 2004 byly v kategorii projektů nominováni:

• Objekt Regionálního centra Olomouc a jeho provozování
• Outsourcing služeb Adast a.s.
• SAZKA ARENA – uvedení multifunkční haly do provozu
• SNB (Projekt stěhování do T-Mobile Building)

V kategorii osobností byli nominováni:
• Doc.Ing.Alois Materna, CSc., MBA, děkan fakulty stavební Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava,
• Ing. Michael Viereckl, předseda představenstva – FM SOLUTIONS, a.s.
• Ing. Pavel Pulkráb, ředitel správy majetku T-Mobile Czech Republic a.s.

Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:

CENA IFMA CZ 2004:

FM projekt roku 2003: Outsourcing služeb Adast a.s.,
Cenu převzal: Ing. Ladislav Novák, Generální ředitel a člen představenstva

Zvláštní cena IFMA CZ za úspěšnou realizaci facility managementu ve společnosti:

SNB (Projekt stěhování do T-Mobile Building), T-Mobile Czech Republik, a.s.
Cenu převzal: Ing. Pavel Pulkráb, Ředitel správy majetku

Kategorie FM osobnost roku:

Ing. Michal Viereckel, předseda představenstva FM Solutions, a.s. (nominoval JUDr. Michal Jelínek)

Fotodokumentaci naleznete v galerii roku 2004.