Rekvalifikační kurzy

Kurz je koncipován jako 15-ti denní výuka rozdělená do tří měsíců (výuka probíhá převážně ve středu od 9:00 do 17:00) a zahrnuje celkem 120 výukových hodin. Stěžejní výukovou metodou jsou přednášky odborníků s aktivní účastí všech přítomných a pracovní workshopy. Náplň kurzu je koncipována v souladu s platnými EU standardy EN 15221 „Facility management“, připravovaným standardem ISO 41000 "Facility Management - Management Systems" a posledními poznatky v oboru.

Absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci v oboru "Facility manažer" dle MSMT-22875/2017-1/489 ze dne 10. 11. 2017.

Rekvalifikační kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako oficiální vzdělávání profese „manažer“ v novém oboru Facility management. Spolu s rekvalifikačním kurzem „Manažer podpůrných služeb a provozu“ se o jediné ucelené státem certifikované profesní vzdělávání ve Facility managementu pro odborníky z praxe. Kurz má několikaletou tradici a mezi jeho absolventy se řadí klíčoví pracovníci napříč oborem. Výukové materiály vycházejí z nejnovějších trendů a legislativy v oboru. Přednášek a workshopů se ujali přední manažeři a specialisté z jednotlivých oblastí facility managementu. Toto vzdělávání získalo ocenění IFMA CZ „Cena poroty FM Awards 2009 za mimořádný počin v oblasti FM“.

 

Na základě rozhodnutí představenstva IFMA CZ ze dne 28. 11. 2017 je tento kurz uznán jako vzdělávací platforma IFMA CZ. Každý člen IFMA CZ získává 2 bonusy -20% z ceny kurzu na každý jednotlivý semestr. Tato sleva bude přiznána na základě regulerní přihlášky ve které bude uveden v poznámce odkaz na konkrétní jméno člena IFMA CZ.

PDF ke stažení:  

Úvod. Bulletin. Jak nás hodnotí. Proč se školit. Lektoři. Jednotlivě. Historie FMI. Článek v FM. 

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 07/02/2018 09:00
Konec 16/05/2018 17:00
Registration Start Date 31/10/2017
Termín 09/03/2018 23:00
Kapacita 20
Cena pro jednotlivce 49 200 Kč
49 200 Kč 13