Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
BAS
Building Automation Systems
Automatizační systémy budov za použití protokolu BACnet. Někdy též SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).
BCO
The British Council for Offices
VB
Britské fórum pro diskuse a debaty o otázkách týkajících se kancelářského sektoru.
http://www.bco.org.uk/
BCP
Business Continuity Planning
Plánování kontinuity podnikání - v organizaci odhaduje vnitřní a vnější hrozby a slaďuje tvrdá a měkká aktiva k poskytování účinné prevence a obnovení organizace, při zachování konkurenční výhody a hodnotového systému integrit.
BGFMA
Bulgarian Facility Management Association
BG
Asociace sdružující FM organizace a Facility manažery v Bulharsku.
http://bgfma.bg/
BIFM
British Institute of Facilities Management
VB
Britská asociace Facility manažerů.
http://www.bifm.org.uk/
BIM
Building Information Modeling / Building Information Management
Informační model budovy je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Pozor, nejedná se o konkrétní software či nástroj, ale o standard informačního PROSTŘEDÍ.
BMP
Best Management Practice
osvědčený postup řízení
BMS
Building Management System
Systémy řízení technologií budov (v nejjednodušší formě též označované jako MaR).
BOMA
Building Owners and Managers Association
USA
Sdružení vlastníků nemovitostí se sídlem v USA; http://www.boma.org/
BOOT
Built Operate Own and Transfer
Obdobné jako BOT, pouze po dobu smluvního vztahu je objekt ve vlastnictví dodavatele.
BOT
Built Operate and Transfer
Je forma financování projektu, přičemž soukromý subjekt obdrží koncesi ze soukromého nebo veřejného (viz PPP) sektoru na financování, návrh, konstrukci a provozování zařízení uvedeného v koncesní smlouvě (objekt smlouvy je stále vlastnictvím objednatele).
BREEAM
Building Research Establishment Environmental Assessment Method
VB
Mezinárodně uznávaná značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných budov (certifikace udržitelnosti budov).