Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
LA
Level Area (Plocha podlaží)
Plocha podlaží je plocha jednoho podlaží, včetně všech vnitřních ploch, měřená k vnějšímu trvale dokončenému povrchu. Zahrnuje podkroví, mezaniny (mezilehlá a částečná podlaží), suterén a uzavřené/kryté spojovací lávky a chodníky. Jednotlivé budovy musí být měřeny odděleně.
LAN
Local Area Network
Lokální (místní) počítačová síť, která pokrývá malé geografické území (např. domácnosti, malé firmy).
LCC
Life-Cycle Cost
(náklady po dobu životnosti) Součet všech současných i budoucích investičních i provozních nákladů, které souvisejí s alternativami konkrétního projektu (provozu, budovy, areálu atd.).
LED
Light Emitting Diode
Dioda emitující světlo je polovodičová elektronická součástka, jejíž vlastností je schopnost vyzařovat světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření.
LEED
Leadership in Energy and Environmental Design
USA
Mezinárodně uznávaná značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných budov (certifikace udržitelnosti budov).