Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
O3
Ozon (trikyslík)
Za normálních podmínek je to vysoce reaktivní plyn modré barvy a charakteristického zápachu s velmi silnými oxidačními účinky. Mimořádně významnou roli pro pozemský život hraje ozonová vrstva atmosféry, která chrání planetu před ultrafialovým slunečním zářením.
OA
Office Automation
Systémy pro automatizace běžných kancelářských úkonů.
ODBMS
Object Database Management Systems
Obecné označení pro objektově orientované databázové systémy.
OPEX
Operational Expenses
Provozní náklady.
OSHA
Occupational Safety and Health Administration
USA
Zkratka pro US agenturu Bezpečnosti práce a ochrany zdraví zřízenou při US Ministerstvu práce.
OZE
Obnovitelný zdroj energie
Je energetický zdroj, v jehož čerpání lze teoreticky pokračovat další tisíce až miliardy let (sluneční záření, větrná energie, vodní energie, energie přílivu, geotermální energie, biomasa a další).