Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
IAP
Indoor Air Pollution
Dráždivé látky, jež do budovy vnášejí nebo následně způsobují osoby při jejím užívání.
IAQ
Indoor Air Quality
Kvalita interního prostředí (prostor).
ICA
Interior Construction Area (Plocha vnitřních nosných konstrukcí)
Plocha vnitřních nosných konstrukcí je měřená plocha vnitřních nosných konstrukcí budovy (např. sloupy a nosné stěny).
ICT
Information and Communication Technology
Information and Communication Technology
ID (I.D.)
Identification
Zkratka pro identifikační prvek, systém atd. (např. ID Card = identifikační karta/štítek)
IDRC
International Development Research Council.
CAN
Mezinárodní rada pro výzkum a vývoj.
http://www.idrc.ca/
IFA
Internal Floor Area (Vnitřní podlahová plocha)
Vnitřní podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl hrubé podlahové plochy (GFA) a plochy obvodových konstrukcí (ECA). (GFA – ECA = IFA)
IFC
Industry Foundation Classes
Uznávaný neutrální a otevřený standard pro výměnu CAD/BIM dat (především v oblasti stavebnictví) definovaný mezinárodní organizací buildingSMART, dříve IAI (založena 1996 z iniciativy Autodesku). Jedná se o otevřený dokumentovaný formát, ve kterém lze ukládat informace o stavbě, a to nejen informace grafické, ale také negrafické; vývoj formátu probíhá tak, aby byly jednoznačně stanoveny potřebné prvky staveb a jejich vlastnosti. Základ způsobu zápisu je společný, jde o jeho obsahovou část. (zdroj: bimfo.cz)
IFMA
International Facility Management Association
Mezinárodní asociace sdružující Facility manažery na celém světě – u nás pobočka IFMA CZ.
http://www.ifma.org/;http://www.ifma.cz/
IFMA CZ
Česká pobočka asociace IFMA
ČR
Pobočka celosvětové asociace facility manažerů IFMA, sdružující facility manažery v České republice (od roku 2000).
http://www.ifma.cz/
IIDA
International Interior Design Association
USA
Mezinárodní asociace interiérových návrhářů a designérů.
http://www.iida.org/
IoT
Internet of Things
Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. Každé z těchto zařízení je jasně identifikovatelné díky implementovanému výpočetnímu systému, ale přesto je schopno pracovat samostatně v existující infrastruktuře internetu.
(Zdroj: Wikipedia)
IPMS
International Property Measurement Standards
Celosvětový smluvní standard pro jednotnou formu měření ploch a prostor. Největší světové organizace, asociace a společnosti (např. BOMA, RICS, IFMA, CORNET, FIABCI, ICREA..) se dobrovolně domluvily, že vytvoří společný standard výměr budov. První standard je vytvořen pro administrativní objekty, v přípravě jsou rezidenční, průmyslové, retailové objekty. FM Institute a FM Institute Slovakia zastupují své lokality pro šíření této celosvětové aktivity jako tzv. IPMS Trustees.
IREM
Institute for Real Estate Management
USA
Mezinárodní asociace správců realit.
http://www.irem.org/
ISDN
Integrated Services Digital Network
Digitální síť integrovaných služeb. Obecně mluvíme o multimediální komunikaci. V Evropě se pod pojmem ISDN myslí vždy EURO-ISDN.
ISO
International Standard for Organizations
Mezinárodní organizace pro normalizaci je nezávislá, nevládní členská organizace a největší světový vývojář dobrovolných mezinárodních norem. 163 členských zemí na celém světě. Ústřední sekretariát se sídlem v Ženevě, Švýcarsko.