Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
EAM
Enterprise Asset Management
Softwarové systémy určené k evidenci a správě aktiv (asetů) organizace, zejména nemovitostních
ECA
Exterior Construction Area (Plocha obvodových konstrukcí )
Plocha obvodových konstrukcí je měřená plocha skládající se z obvodových stěn včetně dokončeného povrchu obvodového pláště budovy. Zahrnuje také přídavné ztužení obvodových stěn, opěry a seizmické podpěry.
EDM
Electrinic Document Management
Softwarová aplikace na správu a řízení dokumentů. Umožňuje evidovat, sledovat (hlídá aktuálnost verzí), přijímat/zasílat, archivovat a jinak ošetřovat dokumenty v různých formátech.
EFMC
European Facility Management Conference
EU
Největší evropská FM konference, která se každoročně na jaře pořádá v EU. Organizuje ji EuroFM ve spolupráci s IFMA. (od roku 2004 nahradila WWE).http://www.efmc-conference.com/
EMP
Environmental Master Plan
USA
Identifikuje stávající problémy životního prostředí a oblasti jeho dodržování a nedodržování; určuje priority a náklady na dodržování předpisů; identifikuje energeticky úsporné příležitosti; a hodnotí systémy budov či výrobních závodů.
EN
European Norm
EU
EU norma (standard).
ENB
Energetická náročnost budovy
ČR
Energetickou náročností referenční budovy je celková roční dodaná energie v GJ, která se stanoví bilančním hodnocením referenční budovy.
EP
Energetický posudek
ČR
Je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu. Jeho součástí je Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
EPA
Environmental Protection Agency
USA
Federální agentura pro ochranu životního prostředí USA.
EPACT
Energy Policy Act of 1992 (United States)
USA
Jednotná energetická politika zřízená federální vládou USA s cílem zavést přísnější normy na kvalitu a soulad téměř ve všem, co má vliv na životní prostředí (1992, 2005).
EPBD
Energy Performance of Buildings Directive
EU
Směrnice o energetické náročnosti budov.
EPC
Energy Performance Contract
Smlouva zaručující předpokládané snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů použitých na splácení původní investice. Investici většinou nese dodavatel, umořuje si ji v postupných splátkách za službu.
EPS
Elektronická Požární Signalizace
ČR
Je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS.
ERP
Enterprise Resource Planning
Softwarové systémy pro řízení obchodních aktivit organizací (obchod, ekonomie, personalistika, zákazníci/klienti, atd. Příklad - systém SAP.
ESCO
Energy Saving Companies
USA
Společnosti podílející se na snižování energetické spotřeby (náročnosti).
ESG
Enviromental and Special Governance
EU
ESG je hodnocení kolektivní svědomitosti firmy ohledně sociálních a environmentálních faktorů. Obvykle se jedná o skóre, které je sestaveno z dat shromážděných kolem konkrétních metrik týkajících se nehmotných aktiv v rámci podniku. Dalo by se to považovat za formu skóre společenského sociálního kreditu. Výzkum ukazuje, že taková nehmotná aktiva tvoří rostoucí procento budoucí hodnoty podniku. I když existuje mnoho způsobů, jak uvažovat o metrikách nehmotných aktiv, tyto tři hlavní faktory dohromady, ESG, tvoří označení, které bylo přijato v celém americkém finančním průmyslu. Používají se pro nespočet konkrétních účelů s konečným cílem měření prvků souvisejících s udržitelností a společenským dopadem společnosti nebo podnikání.
(Zdroj Wikopedia)
EuroFM
EuroFM
EU
Mezinárodní asociace sdružující FM organizace v EU (včetně IFMA CZ)
http://www.eurofm.org/
EZS
Elektronická Zabezpečovací Signalizace
ČR
Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) je zařízení, které slouží k ochraně osob a majetku. Zařízení bývá spojeno s PCO nebo pultem ostrahy/recepce v objektu.