Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
HCFC
Hydrochlorofluorocarbon
Fluorouhlíková sloučenina, kterou jsou nyní nahrazovány freóny, je ekologicky o něco méně nebezpečná pro destrukci atmosféry.
HEPA
High Efficiency Particulate Air Filters
Vysoce účinné částicové vzduchové filtry.
HFC
Hydrofluorocarbon
Jeden ze skleníkových plynů – zvyšují svou přítomnost v atmosféře, protože jsou náhradou freonů a nakládání s nimi je regulováno Kjótským protokolem.
HID
High Intensity Discharge
Typ osvětlení s vysokou světelností = Xenonové výbojky – výboj s vysokou intenzitou.
HR
Human Resources
Personální úsek (personalista), česky též lidské zdroje.
HSSE
Health, Safety, Security and Environment
USA, VB
Služby chránící před vnějšími hrozbami nebo vnitřními riziky, poskytující ochranu aktiv, zdraví a pohody lidí a zajišťující bezpečné a udržitelné prostředí.
HVAC
Heating Ventilation and Air Conditioning
USA, VB, AU
Topení, vzduchotechnika a klimatizace. Anglický termín pro technologické systémy interního prostředí (česky TZB).