Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
ÚNMZ
Ústav pro normalizaci, měření a zkušebnictví
ČR
Česká státní organizace pro normalizaci a měření.