Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
DBMS
Database Management Systems
Obecné označení pro softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází.
DD
Due Diligence
Sestavení, komplexní zhodnocení a validace informací o organizaci na příslušné úrovni smlouvy o Facility managementu, požadované pro vyhodnocení přesnosti a úplnosti v patřičném stádiu vypracovávání dohody.
DGNB
Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
SRN
Mezinárodně uznávaná značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných budov (certifikace udržitelnosti budov).