Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
SAFM
Slovenská asociácia facility managementu
SK
Asociace sdružující FM organizace a Facility manažery na Slovensku.
http://www.safm.sk/
SBS
Sick Building Syndrome
„Syndrom nemocných budov“ je stav, ve kterém 20 % uživatelů budov vykazují nežádoucí příznaky, které pokračují, i když opustí budovu. Je kombinace onemocnění (syndrom) spojené s jednotlivými místy v práci (kancelářská budova), nebo bydlišti.
SBToolCZ
.
ČR
Česká značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných budov (certifikace udržitelnosti budov).
SFM
Sustainable Facility Manager
Odborná způsobilost Facility manažerů v oblasti udržitelnosti, kterou může Facility manažer získat (uděluje IFMA, IFMA Foundation).
SFP
Strategic Facility Plan
Dlouhodobý plán řízení a rozvoje Facility managementu ve společnosti. Pomáhá Facility manažerovi pochopit a nastavit budoucí požadavky na podporu společnosti a správu nemovitostí.
SL
Service Level
Požadovaná úroveň služby (stanovuje FM klient).
SLA
Service Level Agreement
Smlouva o dodávce konkrétní služby.
SPC
Statistical Process Control
Kontrolní systém, který používá jednoduché statistické techniky s cílem zjistit, zda je proces pod kontrolou a zda se nachází v požadovaných mezích.
SQL
Structured Query Language
Softwarový výraz = standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích.
STC
Sound Transmission Coefficient
Třída přenositelnosti zvuku je číslo hodnocení toho, jak dobře stavební prvek zeslabuje vzduchem se šířící zvuk (užíváno hlavně v USA).
STM
Serviceability Tools and Methods
Efektivní, konzistentní a ekonomický způsob, jak pro uživatele formulovat jejich kvalitativní a funkční požadavky.
STP
Sdružení pro techniku prostředí
ČR
Sdružení odborníků z oblasti TZB.