Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
KPI
Key Performance Indicator
Hodnotitel, který měří předem smluvně dojednanou kvalitu služby nebo produktu.