Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
ZEB
Zero Energy Building
Pasivní dům. Objekt s nulovou nebo zápornou spotřebou dodávané energie (potřebnou energii získává z vlastních zdrojů – OZE).
ZTI
zdravotně technické instalace
Technické zajištění budov v oblasti rozvodu kapalin a plynů a jejich následného odvodu do odpadu. Součástí systémů mohou být i zařízení spojená s obsluhou a využíváním těchto médií.