Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
TA
Technical Area (technické plochy)
Technické plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro všechna technická zařízení (výtahové šachty, technické místnosti, větrání, vzduchotechnické a chladicí systémy, svislá potrubí a rozvody) a elektrické instalace (elektrické rozvody, vybavení a příslušenství pro osvětlení a zdroje elektrické energie).
TBL
Triple Bottom Line
Pojem označující tři základní pilíře společenské odpovědnosti firem (CSR) - ekonomický, sociální a environmentální.
TCP/IP
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (primární přenosový protokol/protokol síťové vrstvy
Obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet. Komunikační protokol je množina pravidel, které určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci.
TFM
Týden Facility managementu
ČR
Největší česká FM konference, která se každoročně na podzim pořádá v ČR. Organizuje ji IFMA CZ.
TPM
Total Productive Maintenance (celostně produktivní údržba)
TPM vzniklo v Japonsku v roce 1971 jako metoda pro zlepšení využitelnosti stroje prostřednictvím lepšího využití údržby a výrobních zdrojů.
TQM
Total Quality Management
Komplexní řízení kvality (někdy také celkové řízení kvality) se skládá ze snah celé organizace zavést a udržovat trvalé prostředí, ve kterém organizace neustále zlepšuje svou schopnost poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby pro zákazníky.
TUR
Trvale udržitelný rozvoj
Původní název oboru spravujícího obecné i praktické přístupy k trvale udržitelnému prostředí. Dnes je obor zkráceně nazýván UDRŽITELNOST.
TZB
Technické zařízení budov
ČR
Společné označení pro technická zařízení zajišťující interní prostředí v budovách.