Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
VAV
Variable Air Volume
Větrání s proměnlivým množstvím vzduchu.
VDT
Visual Display Terminals
Obrazovkový terminál (obrazovka).
VOC
Volatile Organic Compounds
Těkavé organické látky (VOC) jsou organické chemické látky, které mají vysoký tlak par při běžné pokojové teplotě. (např. formaldehyd).