Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
RCM
Reliability Centred Maintenance (údržba orientovaná na spolehlivost)
Počátky vzniku tohoto druhu údržby spadají do r. 1930. Cílem je snaha o zvyšování bezpečnosti při nákladově efektivní činnosti údržby.
REMAB
econstruction and Maintenance of Buildings
Metoda péče o starší budovy (modelování variant oprav a modernizací, hodnocení rizik budovy, odhad nákladů na předpokládanou opravu, případně modernizaci, hodnocení účinnosti vynaložených prostředků na opravu a modernizaci).
RFP
Request For Proposal
Výzva k podání obchodní nabídky. Nejčastěji prostřednictvím (veřejného) výběrového řízení.
RICS
The Royal Institution of Chartered Surveyors
Asociace usilující o profesionální kvalifikaci a standardizaci v oblasti rozvoje a řízení pozemků, nemovitostí, stavebnictví a infrastruktury.
http://www.rics.org/
RMS
Repetitive Motion Syndromes
Syndrom opakujícího se pohybu je termín používaný k popisu příznaků, jako je bolest, otok, nebo citlivost, které se objevují od opakování stejného pohybu znovu a znovu.
ROFMA
Roman Facility Management Association
Asociace sdružující FM organizace a Facility manažery v Rumunsku.
http://www.rofma.ro/
RTC
Resolution Trust Corporation
USA
Federální agentura USA pověřená likvidací všech nemovitostních aktiv bank, spořitelních a úvěrových institucí v potížích.