Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
bezporuchový systém
trouble-free system
Systém, u něhož výrobce garantuje, že po celou dobu řádného užívání nevznikne porucha.
budova
building
Nerozdělené přístřeší zahrnující prostor, který je úplně nebo částečně ohraničen konstrukcemi a je určen uživatelům pro konkrétní účely.
(ČSN EN 15221-6)
budova s téměř nulovou spotřebou energie
zero energy building
Je budova, jejíž energetická náročnost je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, získaných v místě stavby či v jejím okolí.