Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
logistika
logistics
Služby zabývající se přepravou (přenosem) a skladováním (uchováváním) zboží a informací a zlepšováním těchto procesů.
(ČSN EN 15221-4)