Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
majetek (aktivum)
asset
Zboží, věc nebo entita, která má pro organizaci potenciální nebo skutečnou hodnotu
[ZDROJ ISO 55000:2014, 3.2.1, změněno – poznámky k položce byly odebrány.]
(ISO 41011)

Cokoliv, co pro organizaci představuje kladnou hodnotu, zejména ve finančním smyslu.
(ČSN EN 15221-2)
Hmotné aktivum, které podporuje organizaci.
(ČSN EN 15221-5)
majitel domu
landlord
majitel domu
MaR (Měření a Regulace)
Measurement and Regulating
Systémy řízení technologií budov (čidla + SW aplikace + ovládání prvků zařízení).
marketingové náklady
marketing expenditures (MAREX)
Marketingové náklady jsou celkové náklady spojené s poskytováním zboží a služeb zákazníkovi.

(Zdroj: http://www.businessdictionary.com/definition/marketing-cost.html)
materiálové náklady (náklady na materiál)
material costs/ costs of materials
Náklady na zboží (např. spotřební zboží, nástroje, náhradní díly).
(ČSN EN 15221-4)
měkké služby
soft services
Neoficiální označení pro služby zajišťující „lidi a organizaci“ (druhá ze dvou skupin FM služeb).
měření
measurement
Proces k zjištění hodnoty.
(ISO 41011)
měřítko
benchmark
Referenční bod nebo metrika, proti které lze měřit proces, výkon a/nebo kvalitu.
(ISO 41011)

Referenční bod nebo metrika, vůči kterému mohou být měřeny strategie, procesy, výkony a/nebo jiné entity.
(ČSN EN 15221-7)
míra extrémů
measure of extremes
Míra, která poskytuje údaj o extrémní hodnotě v souboru dat.
POZNÁMKA 1 k heslu: Typické míry extrémů jsou: minimum – nejmenší číslo vzorku, a maximum – největší číslo vzorku.
(ČSN EN 15221-7)
míra rozptylu
measure of dispersion
Míra, která poskytuje údaje o variabilitě rozdělení dat v souboru.
POZNÁMKA 1 k heslu: Typické míry rozptylu jsou: kvartily – každá ze tří hodnot, které rozdělují tříděné údaje na čtyři stejné části tak, aby každá část představovala jednu čtvrti-nu zkoumaného vzorku: První kvartil (neboli dolní kvartil) odděluje nejnižších 25 % dat (25. percentil), druhý kvartil (neboli střední) odděluje data v polovině (50. percentil), a třetí kvartil (neboli horní kvartil) odděluje nejvyšších 25 % dat (75. percentil).
(ČSN EN 15221-7)
míra střední hodnoty
measure of central tendency
Míra, která poskytuje údaj o typické hodnotě v souboru dat.
POZNÁMKA 1 k heslu: Typické míry střední hodnoty jsou: aritmetický průměr – průměr všech hodnot ve vzorku (po-čítáno podle hodnot), medián – hodnota, které se nachází ve středu vzorku (počítáno podle pozic), a modus – nejčastěji se vyskytující hodnota (počítáno podle frekvencí).
(ČSN EN 15221-7)
místnost
room
Část budovy, přístupná osobám, úplně nebo částečné ohraničená dělicími prvky, jejíž podlaha a/nebo strop tvoří část konstrukce budovy.
(ČSN EN 15221-6)
množství, rozsah
volume
Celkový výstup měřitelné činnosti za určitou dobu.
(ISO 41011)
mobilizace
mobilization
Fáze pro vytvoření a realizaci všech zdrojů, systémů, údajů a postupů před převzetím plné odpovědnosti za facility služby, které mají být dodány tak, jak je uvedeno ve facility management dohodě.

Poznámka 1 k položce: v tomto kontextu lze také použít při uvedení do provozu.
(ISO 41011)

Fáze sloužící k určení a zavedení všech zdrojů, systémů, dat a postupů před úplným převzetím odpovědnosti za poskytování facility služeb stanovených ve smlouvě o facility managementu.
(ČSN EN 15221-2)
modernizace
modernization renovation
Obnova v současném standardu (rozumí se tím standard odpovídající době modernizace).