Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
klasifikace
classification
Systém pro seskupování a kategorizaci položek s podobnými charakteristikami (atributy).
(ČSN EN 15221-4)
klíčový výkonnostní FM-ukazatel (= FM-KPI)
FM-key performance indicator
FM-ukazatel, který ovlivňuje primární činnosti organizace naplňováním klíčových výkonnostních ukazatelů klienta.

POZNÁMKA FM-ukazatel, který je propojený s cíli klientské organizace a souvisejícím facility produktem a který má přímý dopad na primární činnosti.
(ČSN EN 15221-3)
klíčový výkonnostní ukazatel (KPI)
key performance indicator (KPI)
Míra, která poskytuje základní informace o výkonu.
(ISO 41011)

Měřítko poskytující základní informace o výkonnosti poskytování facility služeb.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
klíčový výkonnostní ukazatel klienta
client key performance indicator
Ukazatel, který poskytuje základní informace o výkonnosti organizace klienta.

POZNÁMKA Klíčové výkonnostní ukazatele klienta musí stanovit organizace klienta na základě jejích strategických cílů pro realizaci rozvoje primárních činností.
(ČSN EN 15221-3)
klient
client
Organizace, která si pořizuje facility služby v souladu s facility management smlouvou.

POZNÁMKA Klient vystupuje na strategické úrovni a má hlavní a/nebo klíčovou funkci ve všech fázích vztahu s poskytovatelem služeb. Zákazník specifikuje facility služby.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
kogenerace
cogeneration (CHP)
Kogenerace je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv.
kompetence (pravomoc)
competence
Schopnost aplikovat znalosti a dovednosti k dosažení zamýšlených výsledků.
komunikační plochy (CA)
Circulation Area (CA)
Komunikační plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro horizontální i vertikální pohyb.
(ČSN EN 15221-6)
koncový uživatel
end user
Osoba nebo organizace, která používá produkty, nebo služby od dodavatele.
(ISO 41011)

Osoba, která přijímá facility služby.
POZNÁMKA Návštěvník může být také být koncovým uživatelem.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
kontrakt na facility management (= FM-kontrakt)
facility management contract
Právně závazná smlouva mezi různými právnickými subjekty.
(ČSN EN 15221-1)
kvalita
quality
Míra, v níž soubor inherentních vlastností objektu splňuje požadavky.

[ZDROJ: ISO 9000:2015, 3.6.2, změněno – poznámky k položce byly odstraněny.]
(ISO 41011)

Stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik.
(ČSN EN 15221-3)