Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
jednotka měření
unit of measurement
Určitá velikost fyzikální veličiny, která je definována a přijata konvencí a / nebo právními předpisy a které se používá jako standardu pro měření téže fyzikální veličiny.
POZNÁMKA 1 k heslu: Typické jednotky měření v rámci facility managementu jsou pracoviště, ekvivalent plného úvazku (FTE) a čistá podlahová plocha (NFA).
(ČSN EN 15221-7)
jednotlivé služby
single services
Systém nezávislého, jednotlivého zajišťování služeb/produktů (služby nejsou navzájem koordinovány).