Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
zadání
out-task
Zadání jednotlivé služby externímu poskytovateli služeb.
(ISO 41011)
zainteresovaný subjekt (zúčastněná strana)
interested party (stakeholder)
Osoba nebo organizace, která může ovlivnit, být ovlivněna, nebo sama vnímá, že by mohla být ovlivněna rozhodnutím nebo činností.
(ISO 41011)
zajištění
sourcing
Postupy, které identifikují, hodnotí a angažují vnitřní a vnější poskytovatele služeb k zajištění služby, nebo dodání produktu za účelem splnění specifikace.
(ISO 41011)
zákazník
customer
Organizační jednotka, která specifikuje a objednává poskytování facility služeb v rámci termínů a podmínek smlouvy o facility managementu.

POZNÁMKA Zákazník vystupuje na taktické úrovni.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
zařízení
facility
Sbírka majetků (aktiv), které jsou postaveny, instalovány nebo zřízeny tak, aby sloužily potřebám entit
(ISO 41011)

Hmotné aktivum, které podporuje organizaci.
(ČSN EN 15221-1)
zařízení prostor
Fit-out
Zajištění dokončovacích úprav prostor (zdvojené podlahy, podhledy, příčky, koberce, nábatky, interiérové doplňky a infrastrukturální dokončení prostor k finálnímu užívání).
zastavěná plocha
built area
Část plochy pozemku ohraničená svislými průměty budov nad úrovní terénu i pod ní.
(ČSN EN 15221-6)
zastavěná plocha budovy
building envelope
Plocha ohraničená svislými průměty nadzemních i podzemních částí budovy do vodorovné roviny.
(ČSN EN 15221-6)
zastavěná plocha nadzemních částí budovy
building area above ground
Plocha těch částí budovy, které jsou nad úrovní terénu, při jejich svislém průmětu na vodorovnou rovinu.
(ČSN EN 15221-6)
zastavěná plocha podzemních částí budovy
building area below ground
Plocha těch částí budovy, které jsou pod úrovní terénu, při jejich svislém průmětu na vodorovnou rovinu.
(ČSN EN 15221-6)
zastavěná plocha přízemí budovy (v úrovni terénu)
building footprint
Plocha těch částí budovy, které jsou na úrovni terénu, při jejich svislém průmětu na vodorovnou rovinu.
(ČSN EN 15221-6)
zdraví, bezpečnost, ochrana a životní prostředí (BOZP, PO, OŽP))
Health, Safety, Security and Environment (HSSE)
Služby chránící před vnějšími hrozbami nebo vnitřními riziky, poskytující ochranu aktiv, zdraví a pohody lidí a zajišťující bezpečné a udržitelné prostředí.
(ČSN EN 15221-4)
životnost
service life
Doba předpokládaného plného funkčního využití stavby/prostory/zařízení.