Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
havarijní údržba/zásah
emergency maintenance
Jednorázová technická služba, jejíž cílem je ochrana života a zdraví osob, zamezení šíření havárie, konsolidace stavu zařízení a prostory a zdokumentování situace.
hierarchie
hierarchy
Struktura úrovní, v nichž každá úroveň zahrnuje nižší úrovně.
POZNÁMKA Taxonomie jsou často uspořádány v hierarchické struktuře. Typicky zahrnují vztahy k nadříze-ným a podřízeným položkám, nazývané také vztahem „matka - dcera“.
(ČSN EN 15221-4)
hlavní činnost
core business
Subjekt, ze které jsou odvozeny potřeby.
(ISO 41011)
hlavní činnosti (také někdy primární)
primary activities
Činnosti, které představují význačné a nepostradatelné kompetence organizace v hodnotové řetězci.

Poznámka 1 k položce: rozdíl mezi hlavními činnostmi a podpůrnými službami stanovuje každá organizace jednotlivě; toto rozlišování je třeba průběžně aktualizovat.
(ISO 41011)

Činnosti, které představují charakteristické a nepostradatelné kompetence organizace v jejím hodnotovém řetězci.
POZNÁMKA Rozlišení mezi primárními činnostmi a podpůrnými službami je stanoveno individuálně každou jednotlivou organizací; toto rozlišení musí být průběžně aktualizováno.
(ČSN EN 15221-1)
(ČSN EN 15221-5)
hrubá podlahová plocha (GFA)
Gross Floor Area (GFA)
Hrubá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl plochy podlaží (LA) a nevyužitelné plochy podlaží (NLA). (LA – NLA = GFA)
(ČSN EN 15221-6)