Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
taktická úroveň
tactical level
Úroveň, na které organizace plánuje a spravuje specifické mechanismy a zdroje pro provozní dodávku produktů.
(ISO 41011)
taxonomie
taxonomy
Praxe a vědní obor zabývající se klasifikací.
POZNÁMKA Vědomostní mapa tématu běžně vnímaná jako kontrolovaná slovní zásoba termínů a/nebo frází. Přehledná klasifikace informací podle předpokládaných přirozených vztahů. Systém klasifikace pro lepší management informací pomocí jednodušší identifikace, analýzy nebo lokalizace jejich uspořádáním do řady hierarchických skupin, který by měl přispívat ke zlepšování způsobilosti uživatelů pro udržování a zlepšování provozu jejich podnikání.
(ČSN EN 15221-4)
technické plochy (TA)
Technical Area (TA)
Technické plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro všechna technická zařízení (výtahové šachty, technické místnosti, větrání, vzduchotechnické a chladicí systémy, svislá potrubí a rozvody) a elektrické instalace (elektrické rozvody, vybavení a příslušenství pro osvětlení a zdroje elektrické energie).
(ČSN EN 15221-6)
tepelná pohoda
thermal comfort
Tepelná pohoda je pocit, který člověk vnímá při pobytu v daném prostředí.
transparentní systém (open-book)
open-book
Transparentní výměna příslušných informací (zejména nákladů) mezi facility management poskytovatelem služeb a organizací poptávky.
(ISO 41011)

Transparentní výměna relevantních informací mezi klientem a poskytovatelem služeb facility managementu.
(ČSN EN 15221-2)
tři základní pilíře udržitelnosti (TBL)
Triple Bottom Line (TBL)
Pojem označující tři základní pilíře společenské odpovědnosti firem (CSR) - ekonomický, sociální a Environmentální (ekologický).
třída
grade
Kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití.
(ČSN EN 15221-3)
trigenerace
trigeneration
Trigenerace je specifický druh kogenerace, kde se společně vyrábějí nejen teplo a elektřina, ale i chlad, což umožňuje další zvýšení účinnosti využití energie paliv nebo sluneční energie.
tržní cena
market value
„Tržní cena je odhadnutý obnos za který by nemovitost mohla být prodána ke dni ocenění mezi kupujícím a prodávajícím (kdy oba mají vůli koupit resp. prodat), kteří nejsou v „příbuzenském stavu“ a to po řádném marketingu a tehdy, pokud obě strany jednají se znalostí věci, rozumně a ne pod tlakem.“
(Zdroj: RISK Valuation Standard - Global)
tvrdé služby
hard services
Neoficiální označení pro služby zajišťující „prostor a infrastrukturu“ (první ze dvou skupin FM služeb).