Pojmy a terminologie

Česky
Anglicky
Význam
ekologická stopa
ecological footprint
Ekologická stopa je uměle vytvořená jednotka, která určuje, kolik metrů čtverečních Země potřebuje člověk k dané činnosti, či kolik metrů čtverečních Země potřebuje pro svůj život.
ekvivalent plného úvazku (FTE)
FTE (full time employee)
Ekvivalent plného úvazku lze určit vydělením celkového počtu odpracovaných hodin počtem řádných pracovních hodin v pracovním týdnu (např. odpracování 32 hodin, když řádný pracovní týden má 40 hodin se rovná 0,8 plného úvazku).
(ČSN EN 15221-7)
entita
entity
Konkrétní, nebo abstraktní věc, která existuje, existovala, nebo by mohla existovat, včetně asociací mezi těmito věcmi.
(ISO 41011)

Konkrétní nebo abstraktní věc, která existuje, existovala, nebo by mohla existovat, včetně asociací mezi těmito věcmi.
(ČSN EN 15221-7)
exkluzivita
exclusivity
Skutečnost, že klient poskytuje v rámci smlouvy o facility managementu svému partnerovi výhradní právo na poskytování příslušných facility služeb.
(ČSN EN 15221-2)
externí zajištění (sloveso) dříve outsourcing
outsource (verb)
Uzavření dohody, kde externí organizace plní část funkcí organizace nebo procesů.

Poznámka 1 k položce: externí organizace je mimo rozsah systému řízení, i když externě zajišťované funkce nebo procesy jsou v rámci oblasti působnosti.
(ISO 41011)

Poznámka FMI: dosud je převážně nesprávně užíván výraz outsourcing